ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

หมวดที่ 4
เรื่องน่ารู้..เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา

 

  หมวดที่ 4 เรื่องน่ารู้..เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา  
ข้อตกลงกับผู้รับเหมา เรื่องฝีมือช่างสร้างบ้าน
ว่าจ้างผู้รับเหมาแบบลดความเสี่ยง
ระวังกับดัก "ไม่จ่ายเงินงวดทำสัญญา"

กลไกป้องกันความเสียหาย กรณีว่าจ้างสร้างบ้าน แบบไม่จ่ายเงินมัดจำสัญญา

คุณจะว่าจ้างสร้างบ้าน ทั้งๆ..ที่มีความเสี่ยง อย่างนั้นหรือ.?

สร้างบ้านหรู..หลังใหญ่ คุณอาจจ่ายค่าก่อสร้างเกินจริง ถึง 1 เท่าตัว !!

สร้างบ้านหรู "หลังใหญ่ "คุณอาจต้องจ่าย..ในราคาที่แพงเกินไป
6 ขั้นตอนควรรู้..ก่อนการว่าจ้าง..และการสร้างบ้าน
คุณจะกลัวไปทำไม ไม่มีอะไรจะต้องกลัว-1 .
คุณจะกลัวไปทำไม ไม่มีอะไรจะต้องกลัว-2 .
การว่าจ้างแบบ ไม่จ่ายเงินงวดทำสัญญา กับ กลไกป้องกันความเสียหาย .
การว่าจ้างแบบ ไม่จ่ายเงินงวดทำสัญญา กับ คุณภาพบ้านที่จะได้รับ  
การว่าจ้างสร้างบ้าน ควรให้ความสำคัญกับอะไร..? .
ระวังกับดัก ไม่จ่ายเงินงวดทำสัญญา .
ว่าจ้างผู้รับเหมา..เพื่อการสร้างบ้าน แบบ.."win win" .
สร้างบ้าน..ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ ตอน บทนำ .
สร้างบ้าน..
ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ ตอน อย่ามองผู้ที่เราจะว่าจ้างอย่างผิวเผิน
.
สร้างบ้าน..ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ ตอน ว่าจ้างในราคาที่เหมาะสมฯ .
สร้างบ้าน..ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ ตอน ว่าจ้างในราคาที่เหมาะสมฯ 2 .
สร้างบ้าน..ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ ตอน ว่าจ้างในราคาที่เหมาะสมฯ 3 .
สร้างบ้าน..
ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ ตอน ข้อตกลงในการว่าจ้าง ไม่เสียเปรียบ
.
สร้างบ้าน..
ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ ตอน การนำข้อตกลง มาบังคับใช้ด้วยคุณธรรม
.
ท่านอาจสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปหลังเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน ตอนที่ 1 บทนำ .
ท่านอาจสูญเสีย..
บางสิ่งบางอย่างไปหลังเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน ตอนที่ 2 อำนาจในการต่อรอง
.
ใครจะเป็นรายต่อไปที่มีปัญหาในการสร้างบ้าน ตอนที่ 1 .
ใครจะเป็นรายต่อไป ตอนที่ 2 .
ใครจะเป็นรายต่อไป ตอนที่ 3 .
ใครจะเป็นรายต่อไป ตอนที่ 4 .
ใครจะเป็นรายต่อไป ตอนที่ 5 .
ปัญหาเรื่องการทิ้งงาน และ การป้องกัน .
อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงาน .
วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมา .
คุณจะว่าจ้างสร้างบ้าน ทั้งๆ..ที่มีความเสี่ยง อย่างนั้นหรือ.? ตอนที่ 1 .
วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมา ตอนที่ 2 .
สร้างบ้านหรู..หลังใหญ่ คุณอาจจ่ายค่าก่อสร้างเกินจริง ถึง 1 เท่าตัว !! กรณีที่ 1 .
สร้างบ้านหรู..หลังใหญ่ คุณอาจจ่ายค่าก่อสร้างเกินจริง ถึง 1 เท่าตัว !! กรณีที่ 2 .
สร้างบ้านหรู..หลังใหญ่ คุณอาจจ่ายค่าก่อสร้างเกินจริง ถึง 1 เท่าตัว !! กรณีที่ 3 .
สร้างบ้านหรู..หลังใหญ่ คุณอาจจ่ายค่าก่อสร้างเกินจริง ถึง 1 เท่าตัว !! กรณีที่ 4 .
แม้แต่บ้านหลังเล็ก คุณก็อาจจ่ายเกินจริง หลายแสนบาท .
     

 

ไปหน้า..
สารบัญรวมเรื่องน่ารู้ เพื่อการสร้างบ้าน

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com