เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

หมวดที่ 4 เรื่องน่ารู้..เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา


ลุงทอม

เรื่องที่ 1 ข้อตกลงกับผู้รับเหมา เรื่องฝีมือช่างสร้างบ้าน

เรื่องที่ 2 ว่าจ้างผู้รับเหมาแบบลดความเสี่ยง

เรื่องที่ 3 ระวังกับดัก "ไม่จ่ายเงินงวดทำสัญญา"

เรื่องที่ 4 กลไกป้องกันความเสียหาย กรณีว่าจ้างสร้างบ้าน แบบไม่จ่ายเงินมัดจำสัญญา

เรื่องที่ 5 คุณจะว่าจ้างสร้างบ้าน ทั้งๆ..ที่มีความเสี่ยง อย่างนั้นหรือ.?

เรื่องที่ 6 สร้างบ้านหรู..หลังใหญ่ คุณอาจจ่ายค่าก่อสร้างเกินจริง ถึง 1 เท่าตัว !!

เรื่องที่ 7 สร้างบ้านหรู "หลังใหญ่ "คุณอาจต้องจ่าย..ในราคาที่แพงเกินไป

เรื่องที่ 8 ขั้นตอนควรรู้ 6 ขั้นตอน..ก่อนการว่าจ้าง..และการสร้างบ้าน

เรื่องที่ 9 คุณจะกลัวไปทำไม ไม่มีอะไรจะต้องกลัว-1

เรื่องที่ 10 คุณจะกลัวไปทำไม ไม่มีอะไรจะต้องกลัว-2

เรื่องที่ 11 การว่าจ้างแบบ ไม่จ่ายเงินงวดทำสัญญา กับ กลไกป้องกันความเสียหาย

เรื่องที่ 12 การว่าจ้างสร้างบ้าน ควรให้ความสำคัญกับอะไร..?

เรื่องที่ 13 ว่าจ้างผู้รับเหมา..เพื่อการสร้างบ้าน แบบ.."win win"

เรื่องที่ 14 สร้างบ้าน..ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ ตอน บทนำ

เรื่องที่ 15 สร้างบ้าน..ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ ตอน อย่ามองผู้ที่เราจะว่าจ้างอย่างผิวเผิน

เรื่องที่ 16 สร้างบ้าน..ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ ตอน ว่าจ้างในราคาที่เหมาะสมฯ

เรื่องที่ 17 สร้างบ้าน..ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ ตอน ว่าจ้างในราคาที่เหมาะสมฯ 2

เรื่องที่ 18 สร้างบ้าน..ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ ตอน ว่าจ้างในราคาที่เหมาะสมฯ 3

เรื่องที่ 19 สร้างบ้าน..ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ ตอน ข้อตกลงในการว่าจ้าง ไม่เสียเปรียบ

เรื่องที่ 20 สร้างบ้าน..ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ ตอน การนำข้อตกลง มาบังคับใช้ด้วยคุณธรรม

เรื่องที่ 21 ท่านอาจสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปหลังเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน ตอนที่ 1 บทนำ

เรื่องที่ 22 ท่านอาจสูญเสีย..บางสิ่งบางอย่างไปหลังเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน ตอนที่ 2 อำนาจในการต่อรอง

เรื่องที่ 23 ใครจะเป็นรายต่อไปที่มีปัญหาในการสร้างบ้าน ตอนที่ 1

เรื่องที่ 24 ใครจะเป็นรายต่อไปที่มีปัญหาในการสร้างบ้าน ตอนที่ 2

เรื่องที่ 25 ใครจะเป็นรายต่อไปที่มีปัญหาในการสร้างบ้าน ตอนที่ 3

เรื่องที่ 26 ใครจะเป็นรายต่อไปที่มีปัญหาในการสร้างบ้าน ตอนที่ 4

เรื่องที่ 27 ใครจะเป็นรายต่อไปที่มีปัญหาในการสร้างบ้าน ตอนที่ 5

เรื่องที่ 28 ปัญหาเรื่องการทิ้งงาน และ การป้องกัน

เรื่องที่ 29 อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงาน

เรื่องที่ 30 วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมา

Back ไปหน้ารวม
สารบัญเรื่องน่ารู้เพื่อการสร้างบ้าน

16 User Online