ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

สร้างบ้าน..
ไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ
5

ลุงทอม

กรณีที่ 2 : ผู้รับเหมา 5 ราย เสนอราคาใกล้เคียงกับราคาที่แท้จริง

หากกลุ่มผู้รับเหมา ที่เสนอราคาเข้ามา เป็น กลุ่มที่เสนอราคาใกล้เคียงกับราคา ที่แท้จริง ผลคือ ราคาที่เจ้าของบ้านจะเห็นเพื่อพิจารณาคัดเลือก 
จะเป็น ราคาค่าก่อสร้างใกล้เคียงกับราคาที่แท้จริง ทั้งหมด ดูตัวอย่างครับ

การเสนอราคา ของผู้รับเหมา จำนวน 5 ราย ที่เสนอราคากับเจ้าของบ้านคนหนึ่ง  ซึ่งบ้านหลังนั้น มีพื้นที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร เป็นดังนี้ครับ

ผู้รับเหมา รายที่ 1 เสนอราคาที่ 5,850,000 บาท

ผู้รับเหมา รายที่ 2 เสนอราคาที่ 5,700,000 บาท

ผู้รับเหมา รายที่ 3 เสนอราคาที่ 5,600,000 บาท

ผู้รับเหมา รายที่ 4 เสนอราคาที่ 5,350,000 บาท

ผู้รับเหมา รายที่ 5 เสนอราคาที่ 5,200,000 บาท

พอเห็นกลุ่มราคาอย่างนี้แล้ว เจ้าของบ้านจะต้องเข้าใจว่าราคาค่าก่อสร้าง น่าจะอยู่ ที่ประมาณ ห้าล้านกว่าๆ ซึ่ง ราคาที่แท้จริงอยู่ที่ 5,200,000 บาท

แต่อย่าลืมนะครับว่า ตอนต้นของบทความ เจ้าของบ้าน มีความเชื่อว่าราคาที่ต่ำสุด ย่อมไม่ได้ของดี

กลุ่มราคาที่เสนอเข้ามาในลักษณะนี้ หากเจ้าของบ้านเลือกใช้บริการ ผลคือเจ้าของบ้านจะ จ่ายแพงกว่าที่ควรจะเป็น ระหว่าง +135,000 บาท ถึง + 650,000 บาท

 

กรณีที่ 3 ผู้รับเหมา 5 ราย เสนอราคาต่ำกว่าราคาที่แท้จริง

หากกลุ่มผู้รับเหมาที่เข้ามาเสนอราคาเป็นกลุ่มที่เสนอราคาต่ำกว่าราคาค่าก่อสร้าง ที่แท้จริงผลคือ ราคาที่เจ้าของบ้านจะเห็นเพื่อพิจารณาคัดเลือก จะเป็น ราคาค่าก่อสร้างต่ำกว่าราคาค่าก่อสร้างที่แท้จริงทั้งหมด

การเสนอราคา ของผู้รับเหมา จำนวน 5 ราย ที่เสนอราคากับเจ้าของบ้านคนหนึ่ง ซึ่งบ้านหลังนั้น มีพื้นที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร เป็นดังนี้ครับ

ผู้รับเหมา รายที่ 1 เสนอราคาที่ 4,000,000 บาท

ผู้รับเหมา รายที่ 2 เสนอราคาที่ 4,200,000 บาท

ผู้รับเหมา รายที่ 3 เสนอราคาที่ 4,250,000 บาท

ผู้รับเหมา รายที่ 4 เสนอราคาที่ 4,300,000 บาท

ผู้รับเหมา รายที่ 5 เสนอราคาที่ 4,380,000 บาท

พอเห็นกลุ่มราคาอย่างนี้แล้วเจ้าของบ้านจะต้องเข้าใจว่าราคาค่าก่อสร้างน่าจะอยู่ ที่ประมาณ สี่ล้านกว่าๆ ทั้งๆที่ความจริงแล้ว ราคาที่แท้จริงอยู่ที่ 5,200,000 บาท

กลุ่มราคาที่เสนอเข้ามาในลักษณะนี้ หากเจ้าของบ้านเลือกใช้บริการ ผลคือ เจ้าของบ้านจะ จ่ายถูกกว่าที่ควรจะเป็น ระหว่าง - 800,000 ถึง -1,200,000 บาท

 

กรณีที่ 4 ผู้รับเหมา 5 ราย เสนอราคาซึ่งส่วนใหญ่เสนอราคาสูง
ส่วนน้อยเสนอราคา  ปานกลาง และเสนอราคาต่ำ

หากกลุ่มผู้รับเหมาที่เสนอราคาเข้ามา ส่วนใหญ่ เป็นราคาสูงกว่าราคาที่แท้จริง มี ส่วนน้อยที่เสนอราคาใกล้เคียง หรือ ต่ำกว่าราคาที่แท้จริง

เจ้าของบ้านรายนี้จะรู้สึกว่า กลุ่มราคาสูงๆ น่าจะเป็นกลุ่มที่ควรพิจารณาเลือก โดยจะมี ความรู้สึกว่าราคาค่าก่อสร้างที่น่าจะเหมาะสม ก็คือราคาค่าก่อสร้าง ของกลุ่มที่ เสนอ ราคาสูง

การเสนอราคา ของผู้รับเหมา จำนวน 5 ราย ที่เสนอราคากับเจ้าของบ้านคนหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นมีพื้นที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร เป็นดังนี้ครับ

ผู้รับเหมา รายที่ 1 เสนอราคาที่ 6,000,000 บาท (จากกลุ่มราคาสูง)

ผู้รับเหมา รายที่ 2 เสนอราคาที่ 6,250,000 บาท (จากกลุ่มราคาสูง)

ผู้รับเหมา รายที่ 3 เสนอราคาที่ 6,200,000 บาท (จากกลุ่มราคาสูง)

ผู้รับเหมา รายที่ 4 เสนอราคาที่ 5,600,000 บาท (จากกลุ่มราคาปานกลาง)

ผู้รับเหมา รายที่ 5 เสนอราคาที่ 4,380,000 บาท (จากกลุ่มราคาต่ำ)

ท่านผู้อ่านครับ หากท่านเป็นเจ้าของบ้านรายที่ผมยกตัวอย่างนี้ แล้วไม่ได้รู้ว่าราคา ค่าก่อสร้างที่แท้จริงคือเท่าไร ท่านคิดว่าท่านจะเลือกราคาไหนครับ

- โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป -

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้าสารบัญ
เรื่องน่ารู้เมื่อเตรียมการสร้างบ้าน

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com