เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ผลงานการว่าจ้างสร้างบ้าน

Service Select Con

ผลงานด้านการว่าจ้างสร้างบ้านของ Selectcon

ผู้รับเหมาต้องทํางานภายใต้ มาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน
ซึ่งฝีมือก่อสร้างโดยเฉลี่ยสูงกว่าที่อื่น ภายใต้ราคาว่าจ้างที่เท่ากัน !

“ไม่มีใคร "กล้าโชว์" ผลงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน
ให้ท่านชมอย่างละเอียด เหมือนอย่างที่ซีเล็คคอนทํา”

ทั้งนี้...
ไม่ได้แปลว่า พวกเราทํางาน “เก่งกว่า" ที่อื่น
แต่แท้จริงแล้ว เราสามารถผลักดันเม็ดเงินที่คุณจ่ายเพื่อการสร้างบ้าน
ให้มาเป็นค่าวัสดุ ค่าแรงและวิธีการทํางานได้มากกว่าที่อื่น !
ในขณะที่ค่าดําเนินการและกําไร ก็ยังมีสัดส่วนที่เหมาะสม
ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้


ปี 2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2562

ปี 2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2561
>

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2561


คำอธิบายแถบสีใต้หน่วยงานสร้างบ้าน

Color Description

งานของช่าง มือวางระดับ TOP-5 ของซีเล็คคอน

ผู้รับเหมา "ดาวรุ่ง" มีโอกาสขึ้นแท่นเป็นผู้รับเหมาระดับ TOP10 ซึ่งต้องทำผลงานในอีก 2-4 หลังข้างหน้า ให้ดีๆ

ทำงานตามมาตรฐานฝีมือช่างของ ซีเล็คคอนในราคาที่ ต่ำกว่า/ใกล้เคียง กับราคากลางของซีเล็คคอน

ทำงานต่ำกว่ามาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน ราคาว่าจ้างต่ำกว่าราคากลาง ของซีเล็คคอนมาก

ปี 2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 14/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 15/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 17/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 18/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 19/2560

ปี 2559


หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2559

ปี 2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2558

ปี 2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 14/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 15/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 17/2557

ปี 2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2556

ปี 2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2555

ปี 2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 14/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 15/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2554

ปี 2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 14/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 15/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 17/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 18/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 19/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 20/2553

ปี 2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2552

ปี 2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2551

ปี 2550

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2550

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2550

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2550

โครงสร้างบ้าน + งานก่อผนัง

ดูรายละเอียดในการให้บริการ
คลิกที่นี่

40 User Online