เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ผลงาน..การว่าจ้างผู้รับเหมา

Service Select Con

ผลงานด้าน..
การว่าจ้างผู้รับเหมาของ Selectcon

ไม่มีใคร .."กล้าโชว์"

ผลงานก่อสร้าง..ทุกขั้นตอน
ให้ท่านชม.. "อย่างละเอียด"

เหมือนอย่างที่ "ซีเล็คคอน" ทํา

 

คำอธิบายแถบสีใต้หน่วยงานสร้างบ้าน

Color Description

ผลงานก่อสร้าง ระดับ "TOP-10" ราคาค่าก่อสร้างตามฝีมือช่าง

ผลงานก่อสร้าง ระดับ "ดาวรุ่ง" ราคาค่าก่อสร้างตามฝีมือช่าง

ผลงานก่อสร้าง ที่ทำงานในราคา "ต่ำกว่า/ใกล้เคียง" กับราคากลางของซีเล็คคอน

ผลงานก่อสร้าง ที่ทำงานในราคาที่ "ต่ำกว่า" ราคากลางของซีเล็คคอนมาก

ปี 2567 งานบ้าน/อาคาร

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2567

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2567

ปี 2566 งานบ้าน/อาคาร

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 14/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 15/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 17/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 18/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 19/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 20/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 21/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 22/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 23/2566

หน่วยงานสร้างบ้าน 24/2566


ปี 2565 งานบ้าน/อาคาร

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 14/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 15/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 17/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 18/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 19/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 20/2565

หน่วยงานสร้างบ้าน 21/2565

ปี 2565 งานตกแต่งภายใน

หน่วยงานตกแต่งฯ 1/2565

หน่วยงานตกแต่งฯ 2/2565

หน่วยงานตกแต่งฯ 3/2565

ปี 2564 งานบ้าน/อาคาร

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 14/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 15/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 17/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 18/2564

หน่วยงานสร้างบ้าน 19/2564

ปี 2564 งานตกแต่งภายใน

ผลงานตกแต่งภายใน

หน่วยงานตกแต่งฯ 1/2564

ผลงานตกแต่งภายใน

หน่วยงานตกแต่งฯ 2/2564

ผลงานตกแต่งภายใน

หน่วยงานตกแต่งฯ 3/2564

ผลงานตกแต่งภายใน

หน่วยงานตกแต่งฯ 4/2564

ผลงานตกแต่งภายใน

หน่วยงานตกแต่งฯ 5/2564

ปี 2563

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2563

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2563

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2563

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2563

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2563

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2563

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2563

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2563

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2563

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2563

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2563

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2563

ปี 2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2562

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2562

ปี 2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2561
>

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2561

ปี 2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 14/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 15/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 17/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 18/2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 19/2560

ปี 2559


หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2559

ปี 2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2558

ปี 2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 14/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 15/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 17/2557

ปี 2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2556

ปี 2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2555

ปี 2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 14/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 15/2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2554

ปี 2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 14/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 15/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 17/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 18/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 19/2553

หน่วยงานสร้างบ้าน 20/2553

ปี 2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2552

หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2552

ปี 2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2551

หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2551

ปี 2550

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2550

หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2550

หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2550

8 User Online