เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

 
เจ้าของบ้าน: BS Residence คุณปิง

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 1 กันยายน 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: BS Residence คุณปิง

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 8 สิงหาคม 2565

ดูรายงาน