เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

บริการ.. ออกแบบบ้าน

Service Select Con

ซีเล็คคอน..รวบรวมสถาปนิกฝีมือดี
ตั้งทีม  

ให้บริการออกแบบบ้าน
สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับซีเล็คคอน
และ..ลูกค้าทั่วไป

Service Select Con
Service Select Con
Service Select Con

ความตั้งใจ..ของเรา..

 • การออกแบบที่
  ให้ความสำคัญกับเงินในกระเป๋า
  ของลูกค้า
 • ออกแบบ
  ให้อยู่ในงบประมาณที่ตกลงกันไว้
  ไม่ให้มีความคลาดเคลื่อนมากเกินไป
 • แบบก่อสร้างที่ เคลียร์ คัท ชัดเจน
  ผู้รับเหมานำไปใช้ตีราคา
  และก่อสร้างบ้านได้
  ในแบบ "แทบจะ" ไม่มีปัญหา
 • วิศวกรผู้ออกแบบ
  ดูแลลูกค้าจนบ้านสร้างเสร็จ
 • ความรับผิดชอบระหว่างการก่อสร้าง

Service Select Con
Service Select Con

Service Select Con

Service Select Con

 

13 User Online