เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

บริการของซีเล็คคอน

Service Select Con

 1. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

  ให้ท่าน
  เป็นคู่สัญญากับผู้รับเหมา โดยตรง

   

  ในส่วนของ..ผู้รับเหมา
  ท่านจะ "จัดหา" เอง

  หรือ
  จะให้ "ซีเล็คคอน" ช่วยจัดหา..ก็ได้

   บริการของ..
   ซีเล็คคอน ดังกล่าวนี้

  • ช่วยให้ท่าน ได้งาน ก่อสร้างบ้าน คุณภาพ
  • ไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญาให้กับผู้รับเหมา
  • จ่ายในราคาที่ สมเหตุผล
   ตรวจสอบ..ราคาได้ทุกรายการ
  • ไม่เสียเปรียบ ผู้รับเหมา


 2. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา"แบบ Extra"

  เป็นบริการแบบเดียวกับ
  บริการว่าจ้าง "เต็มรูปแบบ"

  ที่เพิ่ม

  การรับประกัน "ชดใช้ค่าเสียหาย"
  หากโชคร้าย..
  ถูกผู้รับเหมา "ทิ้งงาน" 3. บริการ
  ช่วย Owner ว่าจ้างผู้รับเหมา

  เหมาะสำหรับ..

  ท่านที่ต้องการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"
  แต่อยากให้มืออาชีพ "ช่วยชี้แนะ" 4. บริการจัดหา
  ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

  ทีมที่ปรึกษาฯ
  จะเข้าตรวจสอบการทำงาน
  ของผู้รับเหมา 12 ครั้งต่อเดือน


 

 

47 User Online