เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

บริการของซีเล็คคอน

Service Select Con

 1. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

  ด้วยแนวคิด
  ที่ให้ผู้รับเหมา.."ทำงานให้ก่อน"
  คุณจ่ายเงินเป็นงวด "ทีหลัง"

  ไม่ได้ผลงานก่อสร้าง
  ตามโปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่าง
  ของซีเล็คคอน
  คุณไม่ต้องจ่าย

  บริการนี้..ช่วยคุณได้.!!

  • บริการนี้..ให้ในสิ่งที่
   วงการสร้างบ้านให้ท่านไม่ได้

  •  

  • ดูบ้านของลูกค้าที่เคยใช้บริการ


 2. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา"แบบ Extra"

  เป็นบริการแบบเดียวกับ
  บริการว่าจ้าง "เต็มรูปแบบ"

  ที่เพิ่ม
  การรับประกัน "ชดใช้ค่าเสียหาย"

  หากโชคร้าย..
  ถูกผู้รับเหมา "ทิ้งงาน"


  Service Select Con


 3. บริการต่อรองราคา
  ก่อนเซ็นต์สัญญาจ้างผู้รับเหมา

  หาก ต่อรอง ราคาค่าก่อสร้าง
  ไม่ได้ตามเป้า

  เรา "ไม่คิดค่าบริการ"

  แถมยังทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา
  ให้ ฟรี.! อีกด้วย 4. บริการ "ลดข้อเสียเปรียบ"
  ก่อน "เซ็นต์สัญญา" สร้างบ้าน

  เหมาะสำหรับ..

  ท่านที่ต้องการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"
  แต่อยากได้ "มืออาชีพ"
  ช่วย "ต่อรอง" ราคา
  และจัดทำ "สัญญา" ที่ "ไม่เสียเปรียบ"
  ให้กับท่าน 5. บริการจัดหา
  ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

  ทีมที่ปรึกษาฯ
  จะเข้าตรวจสอบการทำงาน
  ของผู้รับเหมา 12 ครั้งต่อเดือน

  โดยตรวจสอบ
  ก่อนลงมือทำงาน
  ขณะที่กำลังทำงาน
  เมื่อชิ้นงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ


 

 

28 User Online