เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

บริการของซีเล็คคอน

Service Select Con

 1. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

  ท่าน "ไม่ต้องจ่าย" เงินมัดจำสัญญา
  ให้กับผู้รับเหมา

  "ไม่ได้คุณภาพ"งาน
  ตามข้อตกลง "ไม่ต้องจ่าย"

  • เรา "สร้างโอกาส"
   ให้ท่าน "ไดังาน" สร้างบ้านคุณภาพ
   "มากกว่า" ใคร

   ท่านสามารถพิสูจน์ได้
   "ก่อน"ที่จะใช้บริการ
  • ราคาค่าก่อสร้าง สมเหตุผล
   ตรวจสอบได้..ทุกรายการ
  • เราให้ท่านเป็น "คู่สัญญา" กับ
   ผู้รับเหมา "โดยตรง"
   ท่านหาผู้รับเหมามาเสนอราคาได้
  • ผู้รับเหมา "ไม่สามารถ"
   เบิกเงิน "เกินกว่า" งานที่ทำได้
  • ท่านไม่เสียเปรียบ ผู้รับเหมา
  • เรามีมาตรการ
   "ป้องกัน"ความเสียหาย
   กรณีผู้รับเหมา "ทิ้งงงาน"


 2. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา"แบบ Extra"

  เป็นบริการแบบเดียวกับ
  บริการว่าจ้าง "เต็มรูปแบบ"

  ที่เพิ่ม

  การรับประกัน "ชดใช้ค่าเสียหาย"
  หากโชคร้าย..
  ถูกผู้รับเหมา "ทิ้งงาน" 3. บริการ
  ต่อรองราคาค่าก่อสร้าง
  และ..จัดทำสัญญาจ้างเหมา
  ก่อสร้างบ้าน/อาคาร

  เหมาะสำหรับ..

  ท่านที่ต้องการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"
  แต่อยากได้มืออาชีพ
  ช่วยต่อรองราคา
  และจัดทำสัญญาที่ไม่เสียเปรียบ
  ให้กับท่าน 4. บริการจัดหา
  ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

  ทีมที่ปรึกษาฯ
  จะเข้าตรวจสอบการทำงาน
  ของผู้รับเหมา 12 ครั้งต่อเดือน

  โดยตรวจสอบ
  ก่อนลงมือทำงาน
  ขณะที่กำลังทำงาน
  เมื่อชิ้นงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ


 

 

18 User Online