เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

บริการของซีเล็คคอน

 ซีเล็คคอน มีบริการ 3 แบบ

 1. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "เพื่อการสร้างบ้าน"

  1. บริการว่าจ้างผู้รับเหมา "แบบซีเล็คคอน"
   คลิกดู


  2. บริการ "ลดข้อเสียเปรียบ"
   ก่อน "เซ็นต์สัญญา"กับผู้รับเหมา
   คลิกดู
 2. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา
  สำหรับ "งานตกแต่งภายใน"
  คลิกดู

 3. บริการ "จัดหา"
  ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง
  คลิกดู


23 User Online