เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

บริการของซีเล็คคอน

 ซีเล็คคอน มีบริการ 3 แบบ

 1. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "เพื่อการสร้างบ้าน"
  แบบ "ไม่ต้องจ่าย" เงินมัดจำสัญญา

  1. บริการว่าจ้างผู้รับเหมา "แบบซีเล็คคอน"
   คลิกดู


  2. บริการ "ลดข้อเสียเปรียบ"
   ก่อน "เซ็นต์สัญญา"กับผู้รับเหมา
   คลิกดู
 2. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา
  สำหรับ "งานตกแต่งภายใน"
  แบบ "ไม่ต้องจ่าย" เงินมัดจำสัญญา
  คลิกดู

 3. บริการ "จัดหา"
  ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง
  คลิกดู


177 User Online