เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

บริการของซีเล็คคอนซีเล็คคอน มี 4 บริการ

 1. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"
  แบบ "ไม่ต้องจ่าย" เงินมัดจำสัญญา

 2. เหมาะสำหรับ..
  สำหรับลูกค้าที่สร้างบ้าน
  ใน "กรุงเทพฯ "และ "ปริมณฑล"
  พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 250 ตร.ม. "ขึ้นไป"


 3. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "ไม่เต็มรูปแบบ"

  เหมาะสำหรับ..

  ท่านที่ต้องการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"
  แต่อยากให้มืออาชีพ "ช่วยชี้แนะ"


 4. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา
  สำหรับ "งานตกแต่งภายใน"
  แบบ "ไม่ต้องจ่าย" เงินมัดจำสัญญา
  (คลิกดู)

 5. บริการ "จัดหา"
  ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง
  (คลิกดู)


18 User Online