เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา กับซีเล็คคอน
นอกจากจะ"ไม่ถูก..บวกราคาเพิ่ม" แล้ว
ท่านยังได้ราคาค่าก่อสร้าง "ต่ำกว่า" ที่ท่านว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"

Service Select Con

ลูกค้าสร้างบ้าน "ไม่ถูกบวกเพิ่ม" หรอกครับ
ถ้าสามารถ "ทำได้" อย่างที่ซีเล็คคอน ทำ..!!

อยากให้ดู "ปรากฎการณ์" ต่อไปนี้ครับ..

กรณีที่ 1
ซีเล็คคอน ช่วยให้ลูกค้าสร้างบ้านประยัดได้ 1 ล้านบาท

Service Select Con

ลูกค้าว่าจ้างผู้รับเหมาเอง ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 16 ล้านบาท
ใช้บริการ "ซีเล็คคอน" เราว่าจ้างผู้รับเหมาให้ ในราคา 15 ล้านบาท

กรณีที่ 2
ซีเล็คคอน ช่วยให้ลูกค้าสร้างบ้านประยัดได้ 10.48 ล้านบาท

Service Select Con

ลูกค้าว่าจ้างผู้รับเหมาเอง ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 28.5 ล้านบาท
ใช้บริการ "ซีเล็คคอน" เราว่าจ้างผู้รับเหมาให้ ในราคา 18.02 ล้านบาท

กรณีที่ 3
ซีเล็คคอน ช่วยให้ลูกค้าสร้างบ้านประยัดได้ 8 แสนบาท

Service Select Con

ลูกค้าว่าจ้างผู้รับเหมาเอง ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 6 ล้านบาท
ใช้บริการ "ซีเล็คคอน" เราว่าจ้างผู้รับเหมาให้ ในราคา 5.2 ล้านบาท


กรณีที่ 4
ซีเล็คคอน ช่วยให้ลูกค้าสร้างบ้านประยัดได้ 5 แสนบาท

Service Select Con

ลูกค้าว่าจ้างผู้รับเหมาเอง ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 4.5 ล้านบาท
ใช้บริการ "ซีเล็คคอน" เราว่าจ้างผู้รับเหมาให้ ในราคา 4 ล้านบาท


กรณีที่ 5
ซีเล็คคอน ช่วยให้ลูกค้าสร้างบ้านประยัดได้ 14.2 ล้านบาท

Service Select Con

ลูกค้าจัดหาผู้รับเหมามาเสนอราคา ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 24.96 ล้านบาท
ใช้บริการ "ซีเล็คคอน" เราว่าจ้างผู้รับเหมาให้ ในราคา 10.76 ล้านบาท
(บ้านหลังนี้ลูกค้าตัดซื้อวัสดุเองหลายรายการ)

 

ปรากฎการณ์แบบนี้ แปลว่าอะไรครับ ?
ก็แปลว่า..ลูกค้าสร้างบ้าน
ไม่สามารถต่อรองราคากับผู้รับเหมาเองได้
เหมือนอย่างที่..
ซีเล็คคอน "ต่อรอง" ราคาให้ !!

บริการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา..
จึงช่วยให้ ลูกค้าสร้างบ้าน ไม่ถูกผู้รับเหมา "โก่ง" ราคา!!

ไม่ต้องจ่าย..เงินมัดจำสัญญา
ไม่ต้องกลัว.."ถูกทิ้งงาน"
ผู้รับเหมาไม่ได้เงินเกินเนื้องาน ในช่วงแรกๆ

ได้ผลงานก่อสร้างดี มีมาตรฐานฝีมือช่าง
และในราคาว่าจ้าง..
ที่ช่วยให้ลูกค้า "ประหยัดเงินได้"..ดังกล่าว

ซึ่งราคาว่าจ้างนี้..
ได้รวม "ค่าบริการ" ของซีเล็คคอน อยู่ในนั้นแล้ว !!

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :
ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบความโปร่งใสของราคากลาง คลิกที่นี่
การสรรหาผู้รับเหมา เพื่อให้ตีราคางาน คลิกที่นี่

61 User Online