เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ได้บ้านคุณภาพในราคา "ถูกกว่า"

Service Select Con

บริการของเรา..
ช่วยคุณได้บ้าน "คุณภาพดี"
ราคาค่าก่อสร้าง "ต่ำกว่า"
คุณจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"กรณีที่ 1

ซีเล็คคอน ช่วยลูกค้า
ประหยัดค่าก่อสร้าง 1 ล้านบาท

Service Select Con

ลูกค้าว่าจ้างผู้รับเหมาเอง
ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 16 ล้านบาท

ใช้บริการ "ซีเล็คคอน"
เราว่าจ้างผู้รับเหมาได้ในราคา 15 ล้านบาท

กรณีที่ 2

ซีเล็คคอน ช่วยลูกค้า
ประหยัดค่าก่อสร้าง 10.48 ล้านบาท

Service Select Con

ลูกค้าว่าจ้างผู้รับเหมาเอง
ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 28.5 ล้านบาท

ใช้บริการ "ซีเล็คคอน"
เราว่าจ้างผู้รับเหมาได้ในราคา 18.2 ล้านบาท

กรณีที่ 3

ซีเล็คคอน ช่วยลูกค้า
ประหยัดค่าก่อสร้าง 8 แสนบาท

Service Select Con

ลูกค้าว่าจ้างผู้รับเหมาเอง
ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 6 ล้านบาท

ใช้บริการ "ซีเล็คคอน"
เราว่าจ้างผู้รับเหมาได้ในราคา 5.2 ล้านบาท

กรณีที่ 4

ซีเล็คคอน ช่วยลูกค้า
ประหยัดค่าก่อสร้าง 5 แสนบาท


ลูกค้าว่าจ้างผู้รับเหมาเอง
ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 4.5 ล้านบาท

ใช้บริการ "ซีเล็คคอน"
เราว่าจ้างผู้รับเหมาได้ในราคา 4 ล้านบาท

กรณีที่ 5

ซีเล็คคอน ช่วยลูกค้า
ประหยัดค่าก่อสร้าง 14.2 ล้านบาท

Service Select Con

ลูกค้าจัดหาผู้รับเหมามาเสนอราคา
ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 24.96 ล้านบาท

ใช้บริการ "ซีเล็คคอน"
เราว่าจ้างผู้รับเหมาให้ ในราคา 10.76 ล้านบาท
(บ้านหลังนี้ลูกค้าตัดซื้อวัสดุเองหลายรายการ)

 

แบบนี้..แปลว่าอะไรครับ ?

ก็ต้องแปลว่า..
ลูกค้าสร้างบ้านไม่สามารถต่อรอง
ราคากับผู้รับเหมาเองได้
เหมือนอย่างที่..
ซีเล็คคอน "ต่อรอง" ราคาให้ !!

บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
ของซีเล็คคอน..
ช่วยให้ ลูกค้าสร้างบ้าน
ไม่ถูกผู้รับเหมา "โก่ง" ราคา!!

ไม่ต้องจ่าย..เงินมัดจำสัญญา
ไม่ต้องกลัว.."ถูกทิ้งงาน"
ผู้รับเหมาไม่ได้เงินเกินเนื้องาน
ในช่วงแรกๆ

ได้ผลงานก่อสร้างคุณภาพดี
และในราคาว่าจ้าง..
ที่ช่วยให้ลูกค้า "ประหยัดเงินได้"มากขึ้น

ซึ่งราคาว่าจ้างนี้..
ได้รวม "ค่าบริการ" ของซีเล็คคอน
อยู่ในนั้นแล้ว !!

 

ดูลิงค์งาน..
ก่อสร้างบ้านทั้ง 5 กรณี

หลังที่ 1....(คลิกดู)
หลังที่ 2....(คลิกดู)
หลังที่ 3....(คลิกดู)
หลังที่ 4....(คลิกดู)
หลังที่ 5....(คลิกดู)

Back ไปหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริการ

115 User Online