เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

บริการจัดหา ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง
หรือที่เรียกกันติดปากว่า "คอนเซ้าท์"


บริการจัดหา
ที่ปรึกษาควบคุมงาน..ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

เดิมเรามี..
เรามีทีมที่ปรึกษาฯ
หลายกลุ่ม ฯ
ตอนนี้เหลือกลุ่มเดียว คือ
ทีม Eagle Eye

ทีมอื่นเราไม่ชวนมาทำงานอีก
ด้วยเหตุผลเรื่องคุณภาพในการทำงาน

ทีม Eagle Eye
ทำงานกับซีเล็คคอน มานาน
กว่า 10 ปี

ระหว่างที่ ทีม Eagle Eye ทำงาน..
ทีมงานซีเล็คคอน
จะ monitor
การทำงานของทีมที่ปรึกษาฯ
ว่าทำงานให้กับลูกค้า..คุ้มค่าหรือไม่


บริการแพคเกจ ต่าง ๆ (คลิกที่รูป)

 
90 User Online