เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

เราคือ..ซีเล็คคอน

Service Select Con

 1. ซีเล็คคอน คือใคร..?

  ตอบ :

  ซีเล็คคอน คือ
  ผู้ให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา

  • เพื่อการสร้างบ้าน/อาคาร
  • เพื่องานตกแต่งภายใน (Built In)


  เรา "ไม่ใช่" ผู้รับเหมา
  เรา "ไม่ใช่" CM

  เรา "ไม่ใช่" บริษัทคอนเซาท์

   

  เราคือ..
  ผู้ให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
  ที่มีประสบการณ์
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "มากที่สุด"
  ในประเทศไทย
  มีสถิติอย่างเป็นทางการ
  กว่า 200 หลัง

   

  บริการ..
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "แบบซีเล็คคอน"
  ประกอบด้วย

  1. งานควบคุมงบประมาณก่อสร้าง
  2. งานว่าจ้างผู้รับเหมา
  3. งานบริหารสัญญาก่อสร้าง

   Service Select Con 2. แนวความคิดในการ..
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "แบบซีเล็คคอน"


  ตอบ :

  1. แนวคิดในเรื่อง..
   "คุณภาพงาน" และ "ฝีมือช่าง"..
   ในการ "ว่าจ้าง" ผู้รับเหมา
   ของ "ซีเล็คคอน"..
   เรา.. "กำหนด"
   คุณภาพงาน และ ฝีมือช่าง
   เอาไว้ "ชัดเจน"

   ซีเล็คคอน..
   เป็น "รายเดียว" ในประเทศไทย
   ที่จัดทำ
   โปสเตอร์ "มาตรฐานฝีมือช่าง"

   โปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่าง
   ของ "ซีเล็คคอน" อ้างอิงกับ
   มาตรฐานการก่อสร้างที่ "ยอมรับ"
   กันโดย "แพร่หลาย"
   เช่น มาตรฐาน วสท.เป็นต้น

   Service Select Con

   เป็นชุดโปสเตอร์ ขนาด A3
   ประมาณ 800 แผ่น
   เล่าเรื่องด้วยภาพว่า..
   แต่ละขั้นตอน
   ผู้รับเหมา "ต้องทำงาน"
   ด้วย "วิธี" การแบบไหน
   เพื่อให้ได้ "ผลงาน" แบบไหน

   Service Select Con

   โปสเตอร์ดังกล่าวนี้..
   ให้ผู้รับเหมา
   นำไปติดที่หน่วยงาน เพื่อให้ช่างดู
   และให้ลูกค้าใช้เปรียบเทียบ
   ก่อนจ่ายค่างวดงาน


   หากท่านดู
   งานใน Face Book
   ของซีเล็คคอนกว่า 200 ตอน
   ท่านได้เห็น "คุณภาพงาน" และ "ฝีมือช่าง"
   ที่มีต้นแบบมาจากโปสเตอร์...

   Service Select Con

   เราขอแนะนำให้ท่าน
   นำงานใน Face Book ของเรา
   ไป "เทียบ" กับ งานของ "ผู้รับเหมารายอื่น"
   เทียบกัน.. "ภาพ "ต่อ "ภาพ"
   "ขั้นตอน" ต่อ "ขั้นตอน"
   แล้วท่านจะเห็นเองครับว่า..
   งานของใคร..เป็นอย่างไร ?

  2. แนวคิด
   เกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้าง..
   ระดับราคา
   ราคาค่าก่อสร้าง..
   ที่ซีเล็คคอน "จ้าง" ผู้รับเหมา
   ให้กับ "ลูกค้า" ของเรา
   เมื่อเทียบกับ
   "บริษัทรับสร้างบ้าน" ชั้นนำ
   เมื่อเทียบกับ
   บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำ
   ของเมืองไทย
   หากคุณภาพงาน ฝีมือช่าง
   วิธีการทำงาน และ วัสดุเหมือนกัน
   ราคาที่ "เราว่าจ้าง" ให้กับลูกค้า
   จะ "ต่ำกว่ามาก" จนท่าน "แปลกใจ"

   Service Select Con

   ย้ำว่า..
   ราคาที่ซีเล็คคอน..
   ว่าจ้างผู้รับเหมาให้กับลูกค้า
   เป็นราคาที่ "เหมาะสม"
   กับ "คุณภาพงาน" และ "ฝีมือช่าง"


   ความโปร่งใส..ของราคา
   ซีเล็คคอน..เชื่อว่า
   ลูกค้าจะสบายใจมาก
   หากรู้ "ความจริง" เกี่ยวกับราคา
   อย่างละเอียด

   ซีเล็คคอนจึงจัดทำ
   บีโอคิว ราคากลาง
   ให้ลูกค้า "ตรวจสอบ" ความโปร่งใส


   เรามีขั้นตอนให้บริการ..ที่เรียกว่า
   ขั้นตอน
   พิสูจน์ทราบความโปร่งใสของราคา
   ให้ท่านตรวจสอบราคา ได้ทุกจุด

   Service Select Con

   ซีเล็คคอน
   เป็นรายเดียวในประเทศไทย
   ที่ให้ลูกค้า
   ตรวจสอบ บีโอคิว ราคากลาง
   ท่านจะตรวจสอบเอง
   หรือ ให้ "ผู้รู้" มาตรวจสอบก็ได้

  3. แนวคิด
   ในการว่าจ้างผู้รับเหมา
   แบบลูกค้า "ไม่ต้องจ่าย"
   เงินมัดจำสัญญา..

   การว่าจ้างผู้รับเหมา
   ของซีเล็คคอน
   ลูกค้า "ไม่ต้องจ่าย"
   เงินมัดจำสัญญา
   ผู้รับเหมา
   ไม่สามารถ "เบิกเงินเกินกว่า"
   เนื้องาน

  4. แนวคิด
   ในการ "สรรหา" ผู้รับเหมา
   ซีเล็คคอน..
   ใช้วิธีประกาศเปิดประมูลบนเว็บไซต์
   และโปรโมทบนเฟสบุค

   เพื่อให้ลูกค้าสบายใจ
   เราแนะนำให้ลูกค้า
   ชวนผู้รับเหมาจากภายนอก
   เข้าร่วมประมูลงาน

   ลูกค้าเป็นผู้เลือก
   ผู้รับเหมารอบแรก(เพื่อรับแบบไปตีราคา)
   และรอบสุดท้าย(สรุปจ้างผู้รับเหมา)
   ด้วยตนเอง

  5. แนวคิดเกี่ยวกับ
   สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา..
   สัญญาว่าจ้างไม่เสียเปรียบ
   ไม่ต้องง้อผู้รับเหมา
   ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกทิ้งงาน
   ไม่ต้องมีปากเสียงกับผู้รับเหมา

   สัญญาว่าจ้างฯ
   ซีเล็คคอนออกแบบเอง
   ใช้ว่าจ้างให้กับลูกค้ามาแล้ว
   กว่า 200 หลัง
   ใช้คอนโทรลผู้รับเหมาได้ดี


   Service Select Con

  6. เรามีทีมงานบริหารสัญญา
   ได้..ระบบว่าจ้างผู้รับเหมาที่ดี
   ได้..สัญญาที่มีประสิทธิภาพ
   จะต้อง..มีการบริหารสัญญา
   ที่มี "ประสิทธิภาพ" ทันเกมส์ผู้รับเหมา

   ทีมบริหารสัญญาของซีเล็คคอน
   มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง
   นับร้อยๆหลัง

   Service Select Con

   เราประชุมกันทุกเช้า
   เพื่อติดตามตาม
   งานก่อสร้างบ้านทุกหลัง
   เราส่งคนเข้าตรวจเยี่ยมหน่วย
   งานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

   หากหน่วยงานใดมีปัญหา
   เราจะส่งคนเข้าหน่วยงาน
   เพื่อทำการแก้ไข

   ไม่เคยปรากฏว่า..
   ลูกค้าของซีเล็คคอน ได้รับความเสียหาย
   เพราะถูกผู้รับเหมาทิ้งงาน
   ส่วนเรื่องคุณภาพงาน
   ก็ดูในเฟสบุคนะครับ

   คลิกที่นี่

    

 3. บริการของซีเล็คคอน
  (คลิกดู)


29 User Online