เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ซีเล็คคอน คือใคร?

Service Select Con

 1. ซีเล็คคอน คือใคร ?

  ตอบ :

  เราคือ..
  ที่ปรึกษาด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา


  บริการของเรา เรียกว่า
  บริการว่าจ้างผู้รับเหมา หรือ
  Contractor Management Service

  เป็นบริการที่ “ช่วยจัดการ”
  ให้การสร้างบ้านของท่าน
  เป็นไปอย่าง “ราบรื่น”
  ตั้งแต่เริ่มกำหนดงบประมาณ
  ออกแบบบ้าน ว่าจ้างผู้รับเหมา
  ดูแลระหว่างก่อสร้าง
  จนบ้านสร้างเสร็จ

 2. แนวคิด..
  ในการว่าจ้างผู้รับเหมา แบบ "เซอร์ไพรส์"

  ตอบ :

  1. ท่าน..
   ไม่ต้องจ่าย..เงินมัดจำสัญญา
   ให้กับผู้รับเหมา

  2. ผู้รับเหมา
   ทำงานก่อสร้าง "ให้ก่อน"

   ท่านจ่ายเงิน "หลังจาก" ที่ท่านเห็น "ผลงาน" ก่อสร้างแล้ว

  3. ผู้รับเหมา
   ทำงานไม่ได้คุณภาพงาน

   ตามโปสเตอร์ มาตรฐานฝีมือช่าง ของซีเล็คคอน
   ท่านไม่ต้องจ่าย
   (บริการที่ 1 และ 2)

 3. บริการของซีเล็คคอน


83 User Online