เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

 
เจ้าของบ้าน: ลาซาล

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 1 สิงหาคม 2556

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: ลาซาล

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 1 กรกฏาคม 2556

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: ลาซาล

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 1 มิถุนายน 2556

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: ลาซาล

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 1 เมษายน 2556

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: ลาซาล

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 1 มีนาคม 2556

ดูรายงาน