เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

 
เจ้าของบ้าน: peterpan

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 19 พฤศจิกายน 2557

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: peterpan

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 5 ตุลาคม 2557

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: peterpan

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 10 สิงหาคม 2557

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: peterpan

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 31 กรกฏาคม 2557

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: peterpan

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 30 มิถุนายน 2557

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: peterpan

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 31 มีนาคม 2557

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: peterpan

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2557

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: peterpan

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 30 พฤศจิกายน 2556

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: peterpan

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 31 ตุลาคม 2556

ดูรายงาน