เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

 
เจ้าของบ้าน: สร้างบ้านสาย4

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 15 กรกฏาคม 2566

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: สร้างบ้านสาย4

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 30 มิถุนายน 2566

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: สร้างบ้านสาย4

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 15 พฤษภาคม 2566

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: สร้างบ้านสาย4

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 30 เมษายน 2566

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: สร้างบ้านสาย4

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 30 มีนาคม 2566

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: สร้างบ้านสาย4

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2566

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: สร้างบ้านสาย4

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2566

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: สร้างบ้านสาย4

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 30 มกราคม 2566

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: สร้างบ้านสาย4

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 15 มกราคม 2566

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: สร้างบ้านสาย4

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 30 ธันวาคม 2565

ดูรายงาน
 Page 1 of 2  1 2 Last