เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

 
เจ้าของบ้าน: Kido-Selectcon

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 15 พฤศจิกายน 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Kido-Selectcon

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 1 พฤศจิกายน 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Kido-Selectcon

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 16 ตุลาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Kido-Selectcon

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 5 ตุลาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Kido-Selectcon

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 23 กันยายน 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Kido-Selectcon

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 5 กันยายน 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Kido-Selectcon

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 28 สิงหาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Kido-Selectcon

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 7 สิงหาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Kido-Selectcon

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 31 กรกฏาคม 2565

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: Kido-Selectcon

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 24 กรกฏาคม 2565

ดูรายงาน
 Page 1 of 3  1 2 3 Last