เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

 
เจ้าของบ้าน: topman90

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 29 เมษายน 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: topman90

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 30 มีนาคม 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: topman90

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 19 มีนาคม 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: topman90

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 11 มีนาคม 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: topman90

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 6 มีนาคม 2559

ดูรายงาน