เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

 
เจ้าของบ้าน: phoxi191

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 14 กรกฏาคม 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: phoxi191

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 4 มิถุนายน 2559

ดูรายงาน