เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

 
เจ้าของบ้าน: saiy

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 5 มิถุนายน 2557

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: saiy

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 8 มกราคม 2557

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: saiy

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 16 ตุลาคม 2556

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: saiy

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 16 มิถุนายน 2556

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: saiy

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 16 มิถุนายน 2556

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: saiy

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 24 พฤษภาคม 2556

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: saiy

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 2 พฤษภาคม 2559

ดูรายงาน
เจ้าของบ้าน: saiy

Login ผู้จัดทำรายงาน : Team Monitor

วันที่รายงาน : 3 มีนาคม 2559

ดูรายงาน