เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ศูนย์รวมผู้รับเหมา

ซีเล็คคอน เปิดโอกาสให้..

ผู้รับเหมา "ลงทะเบียน" และ "โปรโมท" ผลงานก่อสร้างของท่าน..ฟรี !!

เพียงแค่ท่านทำการลงทะเบียนกับทางเรา..โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

พร้อม "รับสิทธิ" เพื่อเข้าร่วม "ประมูลงาน" 

เพื่อการ "รับงาน" และ "รับเงิน" จากลูกค้าโดยตรง..!!

ผู้รับเหมาที่สนใจทะเบียน โปรโมทผลงานของท่าน คลิกที่นี่

ท่านที่จะ "ติดต่อผู้รับเหมา"
โปรดทราบ
ผู้รับเหมาที่มีรายชื่อ
ในศูนย์รวมผู้รับเหมาแห่งนี้
ไม่ใช่ผู้รับเหมาในสังกัดของ..
"ซีเล็คคอน"

หากท่านต้องการจะ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยความสบายใจ
ห่างไกลปัญหาทิ้งงาน"
กรุณาติดต่อ "ซีเล็คคอน" โดยตรง..!! คลิกที่นี่

ค้นหาผู้รับเหมา จาก
ลำดับชื่อผู้รับเหมาประเภทผู้รับเหมาประสบการณ์ก่อสร้าง(ปี)ผลงานสร้างบ้่าน(หลัง)
1 เอสเคเก้า ก่อสร้าง ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 3 1
2 ยิ่งสุขคอนสตรัคชั่น ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 25ปี 15
3 บริษัท อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น 1991 จำกัด ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 4 2
4 บริษัท แปลนซัมเทค จำกัด ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 25 ปี 20
5 บจก.อินเตอร์คอนสตรัคชั่น ไอเดียเจเนอเรชั่น ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 2 3หลังโกดัง 4
6 บุคคล ดำเนินการในรูปบุคคล 17 ปี 29
7 A PLUS ONE BUILDER Co.,Ltd ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 19ปี -
8 บริษัท เชียงรายอาร์คิเทคท์(2001) จำกัด ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 15 30
9 A PLUS ONE BUILDER Co.,Ltd ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 19ปี >10
10 บริษัท เจพี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกั ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 11 20