เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ขั้นตอนในการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
ขั้นตอนที่ 1

 

Service Select Con
Service Select Con

ตั้งแต่ช่วงไหนก็ได้ครับ !!

แต่ถ้าจะให้ได้ประโยชน์ "เต็มประสิทธิภาพ" ป้องกันความเสียหายให้กับท่าน
ควรใช้บริการ "ตั้งแต่มีแผนที่จะสร้างบ้าน" เลย ครับ

ลูกค้าสร้างบ้านหลายท่านเข้ามาใช้บริการ "ซีเล็คคอน"
หลังจากได้แบบก่อสร้างแล้ว พอแบบก่อสร้างมาถึงมือ "ซีเล็คคอน"
บางแบบก่อสร้าง "ปัญหาเยอะมาก"
และในเวลาที่แบบก่อสร้างมีปัญหาขอให้สถาปนิกแก้ไข

สถาปนิกบางท่านก็ดีครับ แก้ไขให้แบบร่วมมือกันด้วยดี

สถาปนิกบางท่าน
เรียกให้แก้ไขแบบก่อสร้าง "ยากมาก" ครับ
อ้างโน่นอ้างนี่ ท้ายที่สุด "ความเสียหาย" ก็ตกอยู่กับลูกค้าสร้างบ้าน

มีประเด็นที่ท่าน "เสียเปรียบ" สถาปนิกหลายประเด็น โดยที่ท่านไม่รู้
พอมาใช้บริการ "ซีเล็คคอน" ก็ถึง "บางอ้อ"

คิดขึ้นมาได้ว่า "นี่ตูพลาดไปแล้วนี่หว่า"


ลูกค้าสร้างบ้านในกรณีนี้ไม่มีสิทธิ์แค่คิดอย่างเดียวนะครับ
ท่านได้รับความเสียหายด้วย
ทั้งในรูปตัวเงิน และประโยชน์ที่ท่านพึงได้รับ

โดยสรุปก็คือ..ท่านจะเจอกับปัญหาในช่วงนี้
ประมาณ 1ใน4 ของปัญหาที่มากับการสร้างบ้าน !!

เพราะซีเล็คคอน "มีความเชื่อ" ว่า "คุณภาพ" งานสร้างบ้าน
จะต้องดี..จาก "ข้างในถึงข้างนอก" (จากโครงสร้างถึงผิวผนัง)
จะต้องดี..ตั้งแต่ "เสาเข็มจรดหลังคา"

คุณภาพงานสร้างบ้านของ "ซีเล็คคอน" จึงหมายถึง....

ก. การใช้วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้างและงานโครงหลังคา ใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน
วัสดุมุงหลังคา ตามรสนิยมของผู้ว่าจ้าง
วัสดุที่ใช้ก่อผนัง ฉาบผนัง ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
วัสดุที่ใช้ทำฝ้าฉาบเรียบ โครงฝ้า , แผ่นฝ้า , อุปกรณ์ ใช้ตรายี่ห้อที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
วัสดุตกแต่ง (วัสดุปูพื้น วัสดุกรุผนัง ประตูหน้าต่าง เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ) ตามรสนิยมของผู้ว่าจ้าง
วัสดุประเภทสายไฟฟ้า ใช้ตรายี่ห้อที่ยอมรับและเชื่อถือได้มากที่สุด
วัสดุที่ใช้สำหรับงานสุขาภิบาล เน้นความคงทนเป็นพิเศษ
วัสดุที่ใช้ทาสี ใช้วัสดุที่มีคุณภาพและตรงกับรสนิยมของผู้ว่าจ้าง

ข. ฝีมือช่าง
การใช้ฝีมือช่างฝีมือดี+มีข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างเป็นรูปธรรม + มีรูปภาพงานก่อสร้างที่ต้องทำงานให้ได้ตามนี้
ปรากฎในหนังสือข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้านและมาตรฐานฝีมือช่าง ที่ซีเล็คคอนจัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบสัญญาว่าจ้าง

ค. วิธีการที่ใช้ก่อสร้าง
วิธีการก่อสร้าง/เทคนิคก่อสร้าง ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันนัก
ผู้ว่าจ้างหลายคนเข้าใจว่าวิธีการก่อสร้างได้กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างทั้งให้หมดแล้ว
นั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก
ท่านอาจไม่ทราบว่า...
สถาปนิกได้เปิดช่องให้ผู้รับเหมาเลือกวิธีการก่อสร้างเองในแบบก่อสร้าง นี่เป็นช่องโหว่หนึ่ง ที่ทำให้ผู้รับเหมาเสนอราคาต่ำๆได้ หรือ ตอนคิดราคาใช้เทคนิดก่อสร้างอย่างหนึ่ง(ซึ่งดีกว่าและมีต้นทุนก่อสร้างสูงกว่า) แต่ตอนลงมือก่อสร้าง ใช้เทคนิคก่อสร้างที่มีต้นทุนต่ำกว่า
ดังนั้นคุณภาพงานในทัศนะของซีเล็คคอน จึงหมายถึงวิธี/เทคนิคที่ใช้ก่อสร้างด้วย

เอกสารประกอบสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา..ของซีเล็คคอน

Service Select Con

ภาพบน ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างผู้รับเหมา (มาตรฐานฝีมือช่างของ "ซีเล็คคอน")

 

Service Select Con

ภาพบน ภาพโปสเตอร์ มาตรฐานฝีมือช่างของ "ซีเล็คคอน" ติดที่หน่วยงานให้ช่างดู

ถ้าเราจะพิจารณาเรื่อง "ถูก" หรือ "แพง" กันตามความหมายนี้

"ราคาถูก"
หมายถึง ผู้ซื้อ "จ่ายเงิน" แล้ว ได้สิ่งที่ซื้อ "มากกว่า" เงินที่จ่าย

"ราคาแพง"
หมายถึง ผู้ซื้อ "จ่ายเงิน" แล้ว ได้สิ่งที่ซื้อ "น้อยกว่า" เงินที่จ่าย

"ราคาเหมาะสม"
หมายถึง ผู้ซื้อ "จ่ายเงิน" แล้ว ได้สิ่งที่ซื้อ "เท่ากับ" เงินที่จ่าย

คำตอบคือ..
ราคา "เหมาะสม" ครับ
ท่านสามารถตรวจสอบราคาใน BOQ ที่เราใช้ในการว่าจ้างผู้รับเหมาได้ทุกจุด
BOQ ราคากลางที่ซีเล็คคอนทำ "โปร่งใส" ไม่ซ่อนกำไรไว้ในเนื้อ BOQ

ควรทราบว่า..
ซีเล็คคอน..มีขั้นตอนหนึ่ง ที่ใช้ในการว่าจ้างผู้รับเหมา
เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า..
ขั้นตอน "พิสูจน์ทราบความโปร่งใส" ของราคาค่าก่อสร้าง
ซึ่งท่านจะสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง
แม้ท่านจะไม่เข้าใจเรื่องงานก่อสร้างเลย เพียงแต่ท่าน "บวกเลขเป็น" ก็ใช้ได้แล้ว
เราจะแนะนำ "เทคนิคการตรวจสอบ" ให้ กับท่าน

เรื่องที่ควรทราบ "อีกเรื่อง" คือ..
ถ้าเอาราคาค่าก่อสร้างที่ซีเล็คคอน "ใช้จ้างผู้รับเหมา" เปรียบเทียบกับ ราคาของ "บริษัทรับสร้างบ้าน"
ภาพใต้เนื้องานและวิธีการก่อสร้างที่เหมือนกัน
ราคาที่ซีเล็คคอนใช้ว่าจ้างผู้รับเหมา "ถูกว่า" ราคาของบริษัทรับสร้างบ้านครับ
เรื่องนี้ตรวจสอบได้ง่ายๆ แค่เปรียบเทียบเนื้องงานและราคา

คู่สัญญาก็คือ "ผู้ว่าจ้าง" และ "ผู้รับเหมา" ครับ
โดยระหว่างการก่อสร้าง ซีเล็คคอนจะทำหน้าที่..
ให้คำปรึกษาในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้าง
ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา
บริการให้คำปรึกษากับผู้ว่าจ้าง ตลอดระยะเวลาสร้างบ้าน
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา ของซีเล็คคอน คลิกที่นี่

 

Back ไปหน้า รวมขั้นตอน
ในการให้บริการ ว่าจ้างผุ้รับเหมา กับ "ซีเล็คคอน"

Next ไปหน้า
จูนอัพความเข้าใจก่อนว่าจ้างผู้รับเหมา


 

38 User Online