เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 1

Service Select Con
Service Select Con


 1. เกี่ยวกับบริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา"เต็มรูปแบบ"

  • ซีเล็คคอน คือ
   ผู้ให้บริการ "ว่าจ้าง" ผู้รับเหมา
   เพื่อการสร้างบ้าน "คุณภาพ"
   พร้อม "ป้องกัน" ความเสียหาย
   กรณีผู้รับเหมา "ทิ้งงาน"

  • เรา "ไม่ใช่" ผู้รับเหมา
   เรา "ไม่ใช่" CM
   เรา "ไม่ใช่" บริษัทคอนเซ้าท์
  • บริการของเรา..
   ไม่ได้มีแค่เพียง..จัดหาผู้รับเหมา
   หรือ เป็นคนกลาง..
   บริการของ ซีเล็คคอน
   มี "มากกว่า" 20 ขั้นตอน

  • เมื่อมีการว่าจ้างผู้รับเหมา
   ท่านจะ เป็น "คู่สัญญา"
   กับ ผู้รับเหมา "โดยตรง"

  • ผู้รับเหมา..
   ท่านจะจัดหาเข้ามา..
   หรือ
   ให้ซีเล็คคอน "จัดหา" ก็ได้

  • เรามีประสบการณ์
   ด้านว่าจ้างผู้รับเหมา
   "มากที่สุด" ในประเทศไทย

   กว่า 15 ปี กว่า 250 หลัง 2. แนวคิด
  ในการว่าจ้างผู้รับเหมา

  • ไม่ต้องจ่าย เงินมัดจำสัญญา

  • ไม่จ่ายเงิน "เกิน" เนื้องานที่ได้รับ

  • "ไม่ได้" ผลงาน
   ตามโปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่าง
   ของซีเล็คคอน "ไม่ต้องจ่าย"

  • สัญญาว่าจ้าง "ไม่เสียเปรียบ"

  • ได้ทีมงานมืออาชีพ
   "กำกับ" การทำงานของผู้รับเหมา
   เพื่อให้ท่านได้..
   คุณภาพงาน คุณภาพวัสดุ
   ฝีมือช่าง
   ในเวลาไม่ช้าจนเกินไป
 3. อย่ารอ..
  แบบก่อสร้าง..เสร็จ
  จึงจะ..มาใช้บริการ
  คุณ..จะเสียประโยชน์.!!

  • ใช้บริการ ตั้งแต่..
   ยังไม่ได้จ้าง สถาปนิก..
   หรือ
   กำลัง "ออกแบบ" บ้าน
   ท่านจะได้รับ
   ส่วนลดค่าบริการ 15%


  • ใช้บริการ กับ "ซีเล็คคอน"
   ขณะ "กำลังทำ" แบบก่อสร้าง
   หรือ ทำแบบก่อสร้าง "แล้วเสร็จ"

   ท่าน "ไม่ได้รับ" ส่วนลด

 4. บริการนี้
  ไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100%

 5. บริการจัดทำขึ้น
  เพื่อ "ป้องกัน" และ "แก้ไข" ปัญหา
  ไม่ให้ท่าน "เสียหาย"
  อันเนื่องมาจาก
  การว่าจ้างผู้รับเหมา และ
  การสร้างบ้าน

  เราอยากให้ท่าน "คาดหวัง"ว่า
  ท่านจะได้รับ "บริการที่ดี" จากเรา
  เท่าที่ "เราทำได้"
  เรา "ไม่ต้องการ" ให้ท่านคาดหวัง
  ว่า
  บริการของเราจะ Perfect 100%
  ไปหน้า..การกำหนดงบประมาณ


  กลับไปหน้า..รวมขั้นตอนให้บริการ


  ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ  Service Select Con

   15 User Online