ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ขั้นตอนการให้บริการ
เตรียมความพร้อม ก่อนสร้างบ้าน
และการว่าจ้างผู้รับเหมา

 


การทำความเข้าใจ "ก่อนใช้บริการ"

 


ทำความเข้าใจ ในเรื่องดังต่อไปนี้..

บริการ เตรียมความพร้อม..ก่อนสร้างบ้าน
และการว่าจ้างผู้รับเหมา
( Pre-build organizer by selectcon) คืออะไร ?

คือ การให้บริการ..
ในขั้นตอน..ตั้งแต่เตรียมการสร้างบ้าน ไปจนถึงการเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน
โดยเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ลูกค้าสร้างบ้าน
การจัดหาสถาปนิกและแบบบ้าน
การตรวจสอบความพร้อมของแบบก่อสร้างก่อนใช้ว่าจ้าง
การกำหนดมาตรฐานฝีมือช่าง
การสรรหาผู้รับเหมา
การจัดทำราคากลาง
การพิสูจน์ทราบความโปร่งใสของราคากลาง
การต่อรองราคากับผู้รับเหมา
การจัดทำเอกสารสัญญาที่จะใช้ว่าจ้าง
การเซ็นต์สัญญาว่าจ้างสร้างบ้าน

 

ข้อตกลงในการว่าจ้างผู้รับเหมา

วันทำสัญญา ผู้ว่าจ้าง
ไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญาให้กับผู้รับเหมา
ผู้รับเหมาจะทำการก่อสร้าง..ให้กับผู้ว่าจ้างก่อน !!!

เมื่อผู้รับเหมาทำงานครบงวด..ถูกต้องตามหัวข้อต่อไปนี้
แบบก่อสร้าง
มาตรฐานการก่อสร้าง
มาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน

ผู้ว่าจ้างจึงจะจ่ายค่างวดให้กับผู้รับเหมา..ที่เป็นคู่สัญญา

 

คุณภาพงาน กับ ราคาค่าก่อสร้าง

เพราะซีเล็คคอนมีความเชื่อว่า..

คุณภาพงานสร้างบ้าน...
จะต้องดี..จากข้างในถึงข้างนอก (จากโครงสร้างถึงผิวผนัง)
จะต้องดี..ตั้งแต่เสาเข็มจรดหลังคา !!!

คุณภาพงานของซีเล็คคอน จึงหมายถึง....

ก. การใช้วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้างและงานโครงหลังคา ใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน
วัสดุมุงหลังคา ตามรสนิยมของผู้ว่าจ้าง
วัสดุที่ใช้ก่อผนัง ฉาบผนัง ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
วัสดุที่ใช้ทำฝ้าฉาบเรียบ โครงฝ้า , แผ่นฝ้า , อุปกรณ์
   ใช้ตรายี่ห้อที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
วัสดุตกแต่ง (วัสดุปูพื้น วัสดุกรุผนัง ประตูหน้าต่าง เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ)
   ตามรสนิยมของผู้ว่าจ้าง
วัสดุประเภทสายไฟฟ้า ใช้ตรายี่ห้อที่ยอมรับมากที่สุด
วัสดุที่ใช้สำหรับงานสุขาภิบาล เน้นความคงทนเป็นพิเศษ
วัสดุที่ใช้ทาสี ใช้วัสดุที่มีคุณภาพและตรงกับรสนิยมของผู้ว่าจ้าง

ข. ฝีมือช่าง

การใช้ฝีมือช่างฝีมือดี มีข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างเป็นรูปธรรม
   มีรูปปรากฎในหนังสือข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้านและมาตรฐานฝีมือช่าง
   ที่ซีเล็คคอนจัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบสัญญาว่าจ้าง

ค. วิธีการที่ใช้ก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้าง/เทคนิคก่อสร้าง ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันนัก
   ผู้ว่าจ้างหลายคนเข้าใจว่าวิธีการก่อสร้างได้กำหนดไว้ให้หมดแล้ว
   นั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก
   ท่านอาจไม่ทราบว่า...
   สถาปนิกได้เปิดช่องให้ผู้รับเหมาเลือกวิธีการก่อสร้างเองในแบบก่อสร้าง
   นี่เป็นช่องโหว่หนึ่ง ที่ทำให้ผู้รับเหมาเสนอราคาต่ำๆได้
   หรือ ตอนคิดราคาใช้เทคนิดก่อสร้างอย่างหนึ่ง(ซึ่งดีกว่าและมีต้นทุนก่อสร้างสูงกว่า)
   แต่ตอนลงมือก่อสร้าง ใช้เทคนิคก่อสร้างที่มีต้นทุนต่ำกว่า
ดังนั้นคุณภาพงานในทัศนะของซีเล็คคอน จึงหมายถึงวิธี/เทคนิคที่ใช้ก่อสร้างด้วย

โปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่างก่อสร้างบ้าน ของซีเล็คคอน

หนึ่งในความตั้งใจ..ที่จะให้งานก่อสร้างของลูกค้าออกมาดี !

ซีเล็คคอน จัดทำหนังสือมาตรฐานฝีมือช่างใช้ประกอบสัญญาว่าจ้างสร้างบ้าน
และ..จัดทำโปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่างติดที่หน้างาน
เพื่อบอกกับคนงานว่า งานแบบไหนที่โอเค และงานแบบไหนที่ไม่โอเค

ในส่วนของราคาค่าก่อสร้างนั้น..
ซีเล็คคอนมองเรื่องความยุติธรรม ทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา
ผู้ว่าจ้างจ่ายในราคาที่เหมาะสม ผู้รับเหมาได้กำไรตามสมควร
คุณภาพงานและฝีมือช่างต้องสมราคาที่ผู้ว่าจ้างจ่าย !!

การเสนอราคาต้อง..โปร่งใส
ตรงไปตรงมา ไม่มีการซ่อนกำไรไว้ในเนื้อบีโอคิว !!!


ใครคือ...คู่สัญญาสร้างบ้าน/อาคาร..?

คู่สัญญาก็คือ "ผู้ว่าจ้าง" และ "ผู้รับเหมา" ครับ

โดยระหว่างการก่อสร้าง ซีเล็คคอนจะทำหน้าที่..
ให้คำปรึกษา ทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้าง
ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา
บริการให้คำปรึกษากับผู้ว่าจ้าง ตลอดระยะเวลาสร้างบ้าน
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง
  หากปรากฎว่าผู้ว่าจ้างได้ทำการแก้ไขปัญหาเองแล้ว ไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้


เคยมีความเสียหาย เป็นรูปตัวเงิน
จากการว่าจ้างสร้างบ้าน ของซีเล็คคอน ไหม ?

จากผลงานด้านการว่าจ้าง เกือบ 200 หลัง
มีปัญหาทิ้งงานประมาณ 5 หลัง หรือคิดเป็น 2.5 %

" ยังไม่มีลูกค้ารายใด เสียหายเป็นรูปตัวเงินเลย "

** ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อ
1. วัสดุต้องไม่ขึ้นราคาพรวดพราดมากเกินไป
2. ลูกค้าสร้างบ้านจะต้องไม่ปล่อยให้งานก่อสร้างผิดพลาดมากเกินไป
หากมีข้อสงสัยในงานส่วนนั้นๆ ให้สอบถามซีเล็คคอน


บริการนี้..
สามารถที่จะลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหา
ให้กับผู้ว่าจ้าง ได้มากกว่า 95 %" **

** เทียบกับกรณีที่ท่านว่าจ้างเอง..
หรือให้คนที่ไม่มีประสบการณ์โชกโชนเรื่องการว่าจ้าง มาทำการว่าจ้างให้

เพราะ ซีเล็คคอน...
มีประสบการณ์ด้านการว่าจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้า..
นับร้อยๆหลัง..
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ !
ดูผลงานว่าจ้างของเรา คลิกที่นี่


"จุดยืน" ในการให้บริการของเรา !!!

เราเอาใจ "ความถูกต้อง"
ไม่เอาใจ..ผู้ว่าจ้างหากปรากฎว่าท่านไม่ทำตามสัญญา..
ไม่เอาใจ..ผู้รับเหมารับเหมาหากทำไม่ถูก...

บริการนี้..ไม่เหมาะสำหรับท่านที่..
ไม่มีความเป็นเหตุเป็นผล...
มีความเห็นแก่ตัว... เห็นแก่ได้..
เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่..ไม่ฟังใคร


อัตราค่าบริการ

อัตราค่าสำหรับบ้านในส่วนของลูกค้าสร้างบ้าน
   สำรับบ้านไม่เกิน 300 ตร.ม. 50,000 บาท (ไม่รวมเงินประกันการใช้บริการ)
ประกาศ ณ.วันที่ 24 สิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถาม โทร 02 7226891 , 0863193119

ข้อมูลเกี่ยวกับ..การให้บริการ

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com