เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ขั้นตอนในการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
ขั้นตอนที่ 1

 

Service Select Con
Service Select Con

คำตอบคือ..
ช่วงที่ท่าน.."ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลย "
ช่วงที่ท่าน.."กำลังหาข้อมูล"
ช่วงที่ท่าน.."ยังไม่เซ็นต์สัญญา" ว่าจ้างสถาปนิก

 

หากท่านใช้บริการในช่วงเวลา..ข้างต้นนี้
ท่าน "จะได้ประโยชน์สูงสุด"
สำหรับ "การป้องกันปัญหา"
ซึ่งมีในทุกขั้นตอนการสร้างบ้าน

 

แต่หากเลยช่วงเวลาที่กล่าวมาแล้ว ท่านยังไม่ได้เซ็นต์สัญญาจ้างผู้รับเหมา
ท่านก็สามารถใช้บริการได้ !!

 

หากท่านได้ใช้บริการ กับ "ซีเล็คคอน" แต่เริ่มแรก
ปัญหาที่ท่านต้องเจอแน่ๆ กว่า 95 % ได้รับการป้องกันแก้ไข !!

 

ปัญหาที่อยู่ในขั้นตอน "กำหนดงบก่อสร้าง"

ปัญหาที่อยู่ในขั้นตอน "ว่าจ้างสถาปนิก"

ปัญหาที่อยู่ในขั้นตอน "ตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ของ แบบก่อสร้าง"

ปัญหาที่อยู่ในขั้นตอน "ก่อนว่าจ้างผู้รับเหมา"

 

ปัญหาข้างต้นหากไม่ "ป้องกันแก้ไข"
ฟันธงได้เลยครับว่า ท่านจะ "เสียหาย" อย่างแน่นอน !!
มูลค่าความเสียหาย "หลักแสนถึงหลักล้าน" !!
ขึ้นอยู่กับ..ประเภทของปัญหาและขนาดของบ้าน


เพราะซีเล็คคอน "มีความเชื่อ" ว่า
"คุณภาพ" งานสร้างบ้าน
จะต้องดี..จาก "ข้างในถึงข้างนอก" (จากโครงสร้างถึงผิวผนัง)
จะต้องดี..ตั้งแต่ "เสาเข็ม -จรดหลังคา"

   

คุณภาพงานสร้างบ้านของ "ซีเล็คคอน" จึงหมายถึง....

ก. การใช้วัสดุก่อสร้าง

ใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน..สำหรับงานโครงสร้างและงานโครงหลังคา

วัสดุมุงหลังคา ตามรสนิยมของผู้ว่าจ้าง

วัสดุที่ใช้ก่อผนัง ฉาบผนัง ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ

วัสดุที่ใช้ทำฝ้าฉาบเรียบ โครงฝ้า , แผ่นฝ้า , อุปกรณ์ ใช้ตรายี่ห้อที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

วัสดุตกแต่ง (วัสดุปูพื้น วัสดุกรุผนัง ประตูหน้าต่าง เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ) ตามรสนิยมของผู้ว่าจ้าง

วัสดุประเภทสายไฟฟ้า ใช้ตรายี่ห้อที่ยอมรับและเชื่อถือได้มากที่สุด

วัสดุที่ใช้สำหรับงานสุขาภิบาล เน้นความคงทนเป็นพิเศษ

วัสดุที่ใช้ทาสี ใช้วัสดุที่มีคุณภาพและตรงกับรสนิยมของผู้ว่าจ้าง

 

ข. วิธีการก่อสร้าง และฝีมือช่าง

วิธีการก่อสร้าง

หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการก่อสร้าง
ซึ่ง..ท่านควรทราบว่า..
สถาปนิก "ไม่ได้กำหนด" วิธีการก่อสร้างทั้งหมดเอาไว้ในแบบก่อสร้าง
และจะ "เปิดโอกาส" ให้ผู้รับเหมา "เลือก" วิธีการก่อสร้างเอง
ซึ่งสามารถ "ทำได้" ใน "หลายวิธีการ" และ "หลายต้นทุน"

 

ฝีมือช่าง

หมายถึง ผลงานใดๆที่ทำไปแล้ว ได้ผลงานถูกต้อง
ในแง่ของความเรียบร้อยสวยงาม ได้ดิ่ง ได้ฉาก และได้ระดับ

 

การว่าจ้างผู้รับเหมา
ซีเล็คคอน..มีเอกสารประกอบสัญญาที่เรียกว่า..
ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน เรื่องฝีมือช่าง
กับผู้รับเหมา

หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า..
"มาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน"

 

Service Select Con

ภาพบน
ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างผู้รับเหมา
(มาตรฐานฝีมือช่างของ "ซีเล็คคอน")

 

Service Select Con

ภาพบน ภาพโปสเตอร์ มาตรฐานฝีมือช่างของ "ซีเล็คคอน" ติดที่หน่วยงานให้ช่างดู


ถ้าเราจะพิจารณาเรื่อง "ถูก" หรือ "แพง" กันตามความหมายนี้

"ราคาถูก"

หมายถึง ผู้ซื้อ "จ่ายเงิน" แล้ว ได้สิ่งที่ซื้อ "มากกว่า" เงินที่จ่าย

 

ราคาแพง"

หมายถึง ผู้ซื้อ "จ่ายเงิน" แล้ว ได้สิ่งที่ซื้อ "น้อยกว่า" เงินที่จ่าย

 

"ราคาเหมาะสม"

หมายถึง ผู้ซื้อ "จ่ายเงิน" แล้ว ได้สิ่งที่ซื้อ "เท่ากับ" เงินที่จ่าย

 

คำตอบของซีเล็คคอน
ในการว่าจ้างผู้รับเหมา คือ..ราคา "เหมาะสม" ครับ

เป็นราคาเหมาะสม..
ที่ท่านสามารถตรวจสอบใน BOQ ได้ทุกจุด
(ซีเล็คคอน ได้จัดทำ
BOQ ราคากลางที่ "โปร่งใส" ไม่ซ่อนกำไรไว้ในเนื้อ BOQ ไว้ให้ลูกค้าตรวจสอบ
ก่อนนำมาใช้ต่อรองราคากับผู้รับเหมา)

 

คู่สัญญาก็คือ "ผู้ว่าจ้าง" และ "ผู้รับเหมา" ครับ

โดยระหว่างการก่อสร้าง ซีเล็คคอนจะทำหน้าที่..

ให้ "คำปรึกษา" ในกรณีที่มี "ข้อสงสัย" เกี่ยวกับ "สัญญาว่าจ้าง"

ทำหน้าที่ "ไกล่เกลี่ย" กรณีที่เกิด "ข้อพิพาท" ระหว่างคู่สัญญา

ให้ "คำปรึกษา" กับผู้ว่าจ้าง ตลอดระยะเวลาสร้างบ้าน

ช่วย "แก้ไขปัญหา" ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง


 

Back ไปหน้า รวมขั้นตอน
ในการให้บริการ ว่าจ้างผุ้รับเหมา กับ "ซีเล็คคอน"

Next ไปหน้า
จูนอัพความเข้าใจก่อนว่าจ้างผู้รับเหมา


 

26 User Online