เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 1

Service Select Con
Service Select Con

นี่คือบริการที่..
นอกจากเราแล้ว ไม่มีใครทำให้ท่านได้
สำหรับท่านที่ต้องการ..สร้างบ้าน/อาคาร.!!

เป็นบริการที่..
ช่วย " ป้องกัน " และ "แก้ไข" ปัญหา..
ในระหว่าง..การว่าจ้างผู้รับเหมา

ช่วย " ป้องกัน " และ "แก้ไข" ปัญหา..
ใน..ระหว่างการก่อสร้าง..
ที่มีประสิทธิภาพ "มากที่สุด" ในประเทศไทย

การันดีด้วยผลงานประมาณ 200 หลัง
ที่แสดงในเว็บไซต์แห่งนี้.!!

แนวคิด..
ในการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา..
ช่วยให้ลูกค้ามีความสุข
ในสร้างบ้าน/อาคารมามากต่อมากแล้ว
ซึ่งก็ได้แก่....

ลูกค้าของเรา..
ไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา
ให้กับผู้รับเหมา.!!

ไม่ต้องจ่ายค่างวดงาน..
หากผลงานก่อสร้าง..
ไม่ได้ตามมาตรฐานฝีมือช่าง
ของซีเล็คคอน
หรือ
ไม่ได้ตามข้อกำหนดอื่นใดในสัญญา

ผู้รับเหมา "ไม่สามารถ"..
เบิกเงิน "เกินกว่า" เนื้องานทีทำได้.!!

ข้อกำหนดในสัญญา..
เรื่องวิธีการก่อสร้าง คุณภาพงาน
คุณภาพวัสดุ และฝีมือช่าง มีความชัดเจน.!!

สัญญาว่าจ้าง "รัดกุม"..
เราออกแบบสัญญาเอง ใช้เวลากว่า 10 ปี
ในการพัฒนาสัญญา
จนได้ร่างสัญญารับเหมาก่อสร้าง
ที่ให้..ความเป็นธรรมกับคู่สัญญา
แทบจะไม่มีช่องโหว่ให้คู่สัญญา..
ได้เอาเปรียบกัน.!!

เรามีขั้นตอน.."ตรวจสอบ" ข้อผิดพลาด..
ในแบบก่อสร้าง
ทีมงานของเรา "ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ"
มาเกือบ 10 ปี.!!

เรามีขั้นตอน..ควบคุมงบประมาณก่อสร้าง
ในจังหวะที่..
ลูกค้ากำลังออกแบบบ้าน
กำลังทำแบบก่อสร้าง
และ..ในระหว่างผู้รับเหมาเสนอราคา

เรามีขั้นตอน..
ให้ลูกค้าตรวจสอบความโปร่งใส
ของบีโอคิวราคากลาง
จะตรวจสอบเอง
หรือหา "ผู้รู้" มา "ตรวจสอบ"ก็ได้

ราคาที่ใช้ว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา มี 5 ระดับ
ตามความต้องการของลูกค้า ในเรื่อง
คุณภาพงาน
คุณภาพวัสดุ และฝีมือช่างของลูกค้า

ราคาค่าก่อสร้างของเรา..
ต่ำกว่าบริษัทก่อสร้างบ้าน ประมาณ 5-15 %
หากเทียบกันในเรื่องคุณภาพงาน วัสดุ และฝีมือช่าง

เรามีโครงการรวมพลังซื้อวัสดุก่อสร้าง
ช่วยให้ลูกค้าของเรา..
ใช้วัสดุก่อสร้างหลายรายการ
ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

แม้ว่า..เราจะจัดหา "ผู้รับเหมา" ให้กับลูกค้า
แต่..
เพื่อป้องกันการ "ฮั้วงาน"
และถ้าลูกค้าไม่คิดว่าเป็นภาระ
เราขอให้ลูกค้าชวนผู้รับเหมาที่เรา "ไม่รู้จัก"
มาร่วมประมูลงานที่ "ซีเล็คคอน"
แข่งกับผู้รับเหมาที่เรา "จัดหาให้"

เรามีขั้นตอน..
การ "ตรวจสอบใหญ่ "..ระหว่างการก่อสร้าง
เพื่อ "ป้องกัน" ความผิดพลาด ของงานโครงสร้าง

ระหว่างการก่อสร้าง..
เรามีทีมงานช่วยบริหารสัญญา
ช่วยสร้างความสบายใจให้กับลูกค้า
โดยมีเหตุผลและความถูกต้องรองรับ

ทั้งหมดที่กล่าวมานี่. .
สามารถพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์
ว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไร ?

เรามั่นใจ..
ในระบบการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา
ช่วยให้ลูกค้าได้งาน..
คุณภาพ สมราคา
และให้ความสบายใจกับลูกค้า
ที่ใช้บริการ

เรายืนยันว่า..
ถ้าเป็นเรื่องการว่าจ้างผู้รับเหมา
ไม่มีใครให้คุณได้มากกว่าเรา..
ซีเล็คคอน.!!

คำตอบคือ..
ช่วงที่ท่าน.."ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลย "
ช่วงที่ท่าน.."กำลังหาข้อมูล"
ช่วงที่ท่าน.."ยังไม่เซ็นต์สัญญา" ว่าจ้างสถาปนิก

 

หากท่านใช้บริการในช่วงเวลา..ข้างต้นนี้
ท่าน "จะได้ประโยชน์สูงสุด"
ในการ "ควบคุมงบประมาณ"
และการ "ป้องกันปัญหา" ซึ่งมีในทุกขั้นตอนการสร้างบ้าน

 

อย่างไรก็ตามหากท่าน "เลยช่วงเวลา" ดังกล่าวมาแล้ว
และ.. ท่าน "ยังไม่ได้เซ็นต์สัญญา" จ้างผู้รับเหมา
ท่านก็ "สามารถ" ใช้บริการได้ !!

 

สำหรับท่านที่ใช้บริการ กับ "ซีเล็คคอน" แต่เริ่มแรก
ปัญหาที่ท่านต้องเจอแน่ๆ กว่า 95 % ได้รับการป้องกันแก้ไข !!

 

ปัญหาที่อยู่ในขั้นตอน "กำหนดงบก่อสร้าง"
ปัญหา "งบก่อสร้างบานปลาย"

ปัญหาที่อยู่ในขั้นตอน "ว่าจ้างสถาปนิก"

ปัญหาที่อยู่ในขั้นตอน "ตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ของ แบบก่อสร้าง"

ปัญหาที่อยู่ในขั้นตอน "ก่อนว่าจ้างผู้รับเหมา"

 

ปัญหาข้างต้นหากไม่ "ป้องกันแก้ไข"
ฟันธงได้เลยครับว่า ท่านจะ "เสียหาย" อย่างแน่นอน !!
มูลค่าความเสียหาย "หลักแสนถึงหลักล้าน" !!
ขึ้นอยู่กับ..ประเภทของปัญหาและขนาดของบ้าน

 

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ


Next ไปหน้า
จูนอัพความเข้าใจก่อนว่าจ้างผู้รับเหมา

 

45 User Online