เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 2

Service Select Con

Service Select Con

ก่อนที่ท่านจะใช้บริการ..กับเรา

เราจะต้องมี "บทสรุป" ร่วมกันก่อนครับว่า..

งบประมาณก่อสร้าง..ที่ "สมเหตุผล"..
เป็นที่ "พอใจ" ของท่านคือ..เท่าไร ?

ภายใต้งบดังกล่าว..
ท่านจะได้..งานก่อสร้างประมาณไหน ?

เพื่อให้ลูกค้าของเรา..
ไม่กังวลใจ..กับปัญหางบประมาณ.."บานปลาย"

หลังจากได้ "งบประมาณ"..ดังกล่าวแล้ว..
เราจะใช้งบประมาณ "ที่กำหนด" ไว้นี้
เป็น "ตัวกำหนด" ในการทำงาน และ "ควบคุม"
ให้อยู่ในกรอบของงบประมาณที่ตั้งไว้.!!

เมื่อ "ตกลง..งบประมาณ" ได้แล้ว
ท่านจึงจะ..เซ็นต์สัญญา
เพื่อใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ "ซีเล็คคอน".!!

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
เรื่มต้นกับ ซีเล็คคอน

 

 

 

25 User Online