เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 2

Service Select Con

Service Select Con

  1. กรณี
   ท่าน "ยังไม่ได้" ออกแบบบ้าน

   1. ท่าน "แจ้ง" กับเราว่า..
    ต้องการบ้าน กี่ห้องนอน
    กี่ห้องน้ำ
    รวมถึง ฟังก์ชั่น ต่างๆ
   2. ท่าน "แจ้ง" กับเราว่า..
    ท่านต้องการ "แปลนบ้าน"
    ที่มี "รูปทรง" แบบไหน
    รูปสีเหลี่ยม รูปตัวเอล หรือ
    รูปตัวเอช ฯ
   3. ท่าน "แจ้ง" กับเราว่า..
    หน้าตาบ้าน
    ต้องการประมาณไหน
    (หารูปมาให้เราดู)
   4. ซีเล็คคอน
    จะ "หารือ" กับท่าน
    เพื่อกำหนดงบประมาณ
    การกำหนดงบฯ มี 2 แบบ
    ก. แบบใช้
    "งบประมาณ" เป็นตัวตั้ง
    ข. แบบใช้
    "ความต้องการ"เป็นตัวตั้ง
   5. ท่าน "สรุป"งบประมาณที่จะใช้
   6. ซีเล็คคอน
    แจ้ง "ค่าบริการ"
   7. เซ็นต์สัญญา
    ใช้บริการ กับ ซีเล็คคอน

  2. กรณีที่ท่าน
   กำลัง..ออกแบบบ้าน
   หรือ มีแบบก่อสร้างแล้ว


   1. ท่านส่งแบบบ้าน..ให้ซีเล็คคอน
   2. ซีเล็คคอน.. "ประเมิน" ค่าก่อสร้าง
    โดย "วัดพื้นที่" เป็นตารางเมตร
    แล้วแจ้งราคา
    บริการส่วนนี้ "ฟรี" ครับ
    แต่มีค่าความคลาดเคลื่อน
    ประมาณ -10% ถึง +25%
    (วิธีนี้ใครวัดก็คลาดเคลื่อนครับ)
   3. หากต้องการ..
    ให้ประเมินราคาที่มี..
    ความแม่นยำ.."มากขึ้น"
    ระดับความแม่นยำ
    ประมาณ +/- 5%
    ท่านต้องเสีย "ค่าใช้จ่าย" ครับ
   4. ท่าน "สรุป" งบประมาณก่อสร้าง
   5. ซีเล็คคอน แจ้ง "ค่าบริการ"
   6. เซ็นต์สัญญา
    ใช้บริการ กับ ซีเล็คคอน


  ไปหน้า เริ่มต้นกับ ซีเล็คคอน


  กลับไป..หน้าที่แล้ว


  ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ

   

  Service Select Con

 

 

 

53 User Online