เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 3

Service Select Con

Service Select Con

เริ่มต้นกับ..
มือวางอันดับ 1 ด้านว่าจ้างผู้รับเหมา..
ท่านจะได้อะไร ?

 1. ไม่ต้องกังวลใจ กับปัญหาทิ้งงาน.!!
 2. ระบบการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา

  • ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา

  • ผู้รับเหมาทำงานไม่ได้.ตามข้อตกลง
   ลูกค้าไม่ต้องจ่าย (เราเคลียร์ให้)

  • ผู้รับเหมา..
   ไม่สามารถเบิกเงินเกินกว่าเนื้องาน

  • เรามีทีมช่วยบริหารสัญญาก่อสร้าง
   ดูแลท่านจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 3. ท่านมองเห็น..
  คุณภาพงานก่อสร้าง..ที่เป็นรูปธรรม
  ตั้งแต่ "วันเซ็นต์สัญญา" กับผู้รับเหมา.!!
 4. ในการว่าจ้างผู้รับเหมา
  เรามีข้อตกลงที่ชัดเจน ในเรื่อง..
  วิธีการก่อสร้าง
  คุณภาพงาน
  คุณภาพวัสดุ และฝีมือช่าง

  เราใช้..
  มาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน
  เป็นข้อตกลง
  (ดูคลิปข้างล่าง)
  หากผู้รับเหมา..
  ทำงานไม่ได้ตามมาตรฐานฯ
  ท่านไม่ต้องจ่ายค่างวด.!!

  สำหรับท่านที่..ว่าจ้างผู้รับเหมา..
  ด้วยตนเอง

  ลองถามตัวเองดูนะครับว่า..
  ท่านมองเห็น..
  คุณภาพงาน ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
  ตั้งแต่วันเซ็นต์สัญญา..หรือไม่ ?

  หรือท่านได้แค่.."หวังว่า"..
  ท่านจะได้คุณภาพงาน
  ตามที่ผู้รับเหมา "บอก" กับท่าน

  หรือ..ได้คุณภาพงานอย่างที่ท่าน..
  ไปดูผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมามา

  แต่พอถึงวันสร้างจริง
  ท่านไม่มีอะไรเปรียบเทียบคุณภาพงาน
  ของผู้รับเหมาก่อนจ่ายเงิน

 5. ได้ราคาค่าก่อสร้างที่ "สมเหตุผล"
  ตรวจสอบราคาใน "บีโอคิว" ได้ทุกจุด.!!

 6. บีโอคิว ของเรา "บอกความจริง" กับลูกค้า

  เราจัดทำ "บีโอคิว" ราคากลาง
  แบบ "โปร่งใส" ตรงไปตรงมา
  "ไม่ช่อน" กำไรในเนื้อบีโอคิว
  แยก.."ค่าดำเนินการ" และ "กำไร" ชัดเจน

  เราเป็น "รายเดียว" ในประเทศไทย
  ที่มีขั้นตอนให้ลูกค้า..
  ตรวจสอบ..ความโปร่งใสของราคา
  โดยท่าน จะตรวจสอบเอง หรือ
  ให้ "ผู้รู้" ตรวจสอบก็ได้

  บีโอคิวราคากลาง..ของเรา
  แสดงคุณภาพงาน คุณภาพวัสดุ
  และ ฝีมือช่าง ได้ 5 ระดับ.!!


 7. ได้บีโอคิว..ที่สะท้อนวิธีการก่อสร้าง.!!

 8. ท่านอาจ..ไม่ทราบว่า

  บีโอคิว ที่ดี
  จะต้องระบุ "วิธีการก่อสร้าง"

  แต่บีโอคิวที่ใช้กันใน "ท้องตลาด"
  แสดงแค่เพียง..
  ปริมาณเวัสดุ ราคาวัสดุ ราคาค่าแรง
  ค่าดำเนินการ และกำไร

  บีโอคิว "ราคากลาง" เราจัดทำขึ้น
  เพื่อใช้ "ต่อรอง" ราคากับผู้รับเหมา
  สะท้อน "วิธี" ที่ใช้ในการก่อสร้าง
  ที่เรา "กำหนด" ให้ผู้รับเหมาทำ

  โปรดสังเกตุที่ "ไฮไลท์สีเหลือง" ในภาพ
  เทียบกับภาพถ่ายงานก่อสร้าง "ภาพถัดไป"
 9. เงิน..ของท่าน
  ถูกใช้ในงานก่อสร้าง..
  อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย.!!

 10. นั่นเป็นเพราะว่า..
  ระบบการว่าจ้าง..ผู้รับเหมาของเรา
  ไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมา "บวกราคาเพิ่ม"
  โดย..เรากำหนดให้
  ผู้รับเหมาใส่ปริมาณวัสดุ ค่าวัสดุ ค่าแรง
  แบบ "ไม่ซ่อนกำไร" ไว้ในบีโอติว
  ให้ใส่ค่าดำเนินการและกำไร
  แยกออกมา แล้วแสดงให้ชัดเจน

  ทำให้ราคาว่าจ้าง สมเหตุผล
  ผู้รับเหมาได้ค่าจ้างเพียงพอ
  ที่จะทำงานให้ได้คุณภาพ ตามข้อตกลง
  มีกำไร..ตามสมควร

  เป็นเพราะว่า..
  บีโอคิวของเรา..คิดจากแบบก่อสร้าง..
  ที่เรา..ตรวจสอบความถูกต้องไว้แล้ว
  เมื่อพบข้อผิดพลาดในแบบก่อสร้าง
  เราแจ้งให้สถาปนิก แก้ไขจุดผิดพลาด
  ผลคือ..
  ผู้รับเหมาไม่ต้องตีราคาแบบ "บวกสูงเอาไว้ก่อน"
  เพราะแบบก่อสร้าง "ไม่ชัดเจน"

  เป็นเพราะว่า..
  ในการว่าจ้างผู้รับเหมา..
  เราจ้างผู้รับเหมาคนที่ทำงานโดยตรง
  ไม่จ้างช่วงต่อกันไป "หลายๆทอด"

  เป็นเพราะว่า..
  เรามีประสบการณ์ว่าจ้างผู้รับเหมา
  มากว่า 10 ปี
  เราใช้สิ่งที่เรารู้ ช่วยลูกค้าประหยัดค่าก่อสร้าง
 11. สำหรับท่านที่..
  ต้องการงานคุณภาพ
  เราช่วยให้ท่านประหยัดได้หลายแสนบาท.!!


 12. ให้คลิปวีดีโอ..ข้างล่างนี้ เล่าเรื่องให้ท่านดูนะครับ


 13. งบก่อสร้าง..ไม่บานปลาย.!!

 14. เรามีมาตรการ..
  ควบคุมงบประมาณก่อสร้างบ้าน/อาคาร
  ให้กับท่านถึง 4 ครั้ง


  และในการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรานั้น..
  เมื่อตกลงเซ็นต์สัญญากันแล้ว
  ผู้รับเหมาไม่สามารถ..ขอเพิ่มราคา
  ระหว่างการก่อสร้างได้
  ไม่มีปัญหาบานปลาย
  (นอกจากว่าท่านจะทำงานเพิ่มเติม)


 15. ได้ใช้คนที่มีประสบการณ์
  ด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา "มากที่สุด"
  ในประเทศไทย !!
 16. เรามีประสบการณ์กว่า 10 ปี
  มีผลงานมาแล้ว ประมาณ 200 หลัง
  ดังที่แสดงไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้

  ประสบการณ์ของเรา จะช่วยให้ท่าน..
  สร้างบ้าน "ด้วยความสบายใจ"


  บริการแบบนี้..
  มีที่เดียวในประเทศไทย.!!

  เหมาะสำหรับลูกค้า
  ที่ต้องการ..ความ "สบายใจ"
  ในการก่อสร้างบ้าน/อาคาร

  สนใจใช้บริการ โทร 081 846 8948

   

  Back ไปหน้า
  ขั้นตอนในการใช้บริการ

  Next ไปหน้า
  เรื่องแบบบ้าน..เอาไงดี ?

23 User Online