เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ขั้นตอนในการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
ขั้นตอนที่ 3

Service Select Con

Service Select Con

 


เริ่มต้นกับมือวางอันดับ 1
ด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้านบนที่ดิน ของลูกค้า

คุณจะได้อะไร ?.

ได้ใช้คนที่มีประสบการณ์ มากที่สุดในประเทศไทย !!

เรามีประสบการณ์กว่า 10 ปี
ในด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา.. สร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้ามาแล้ว เกือบ 200 หลัง
ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา สร้างบ้าน "ด้วยความสบายใจ"

ท่านจะได้บ้าน.."คุณภาพดี ฝีมือก่อสร้างเยี่ยม"

เพราะผู้รับเหมาต้องทำงานให้ได้ตาม "มาตรฐานฝีมือช่าง..ของ ซีเล็คคอน"
ถ้าทำไม่ได้..คุณไม่ต้องจ่าย !!

ท่านจะได้บ้านที่มี.. "ราคาที่เหมาะสม" ตรวจสอบราคาได้ทุกจุด !!

เพราะการให้บริการของเรา..
เรามีขั้นตอน..ให้ท่าน "พิสูจน์ทราบความโปร่งใสของราคาค่าก่อสร้าง"
ก่อนที่จะทำการต่อรองราคากับผู้รับเหมา

เราช่วยคุณประหยัดค่าก่อสร้าง !!

การเคลียร์แบบก่อสร้างของเรา ช่วยให้คุณประหยัดค่าก่อสร้าง
ได้แบบบ้านที่จะไม่ไปสร้างปัญหา ให้กับช่างขณะทำการก่อสร้าง

ไม่ต้องกลัวว่า..ผู้รับเหมา..จะทิ้งงาน !!

เพราะเรามีประสบการณ์ว่าจ้างผู้รับเหมา..
สร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้ามาแล้ว เกือบ 200 หลัง มีปัญหาที่งานอยู่ 5 หลัง
ลูกค้าที่ถูกทิ้งงานนั้น "ไม่มีใครเสียหาย" เป็นรูปตัวเงิน
ซึ่งซีเล็คคอน..ได้จัดหา "ผู้รับเหมารายใหม่" มาทำต่อให้จนเสร็จ
โดยที่ลูกค้า "ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม"


 

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา

Next ไปหน้า
บริการในขั้นตอน ทางเลือก..เรื่องแบบบ้าน

 

49 User Online