เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 4

Service Select Con


3 ทางเลือก
ในการจัดหาแบบบ้าน

  1. กรณี..
    ว่าจ้าง "สถาปนิก"

  2. กรณี..
    ซื้อแบบบ้าน..สำเร็จรูป

  3. กรณี..
    ใช้แบบบ้าน ฟรี.!
กลับไปหน้า..
เซ็นต์สัญญาใช้บริการซีเล็คคอน


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


26 User Online