เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 4

Service Select Con


3 ทางเลือก
ในการจัดหาแบบบ้าน

  1. กรณี..
    ว่าจ้าง "สถาปนิก"

  2. กรณี..
    ซื้อแบบบ้าน..สำเร็จรูป

  3. กรณี..
    ใช้แบบบ้าน ฟรี.!


Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
กรณีว่าจ้าง..สถาปนิก

50 User Online