เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 4.3

กรณี..ซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป

Service Select Con

ใช้..แบบบ้านสำเร็จรูป ก็มีปัญหา
เฉพาะของมันเอง !!

ปัญหาที่พบบ่อย คือ..

 1. ถ้าแบบบ้าน..ราคาถูกมากเกินไป

  มักจะ..มีความละเอียด "ไม่เพียงพอ"
  มีผลกับการ "ตีราคา" ของผู้รับเหมา
  อาจสร้าง "ปัญหา" ตอนก่อสร้าง..

  เพราะถ้าผู้รับเหมา ไม่ทำการบ้านให้ดี
  ก็อาจมีปัญหา..ได้ !!

 2. ราคาค่าก่อสร้าง

  ราคาค่าก่อสร้างที่ผู้ขายแบบ... ระบุไว้

  อาจเป็นเก่า..ที่ไม่อัพเดท

  อาจเป็น "ราคา" ที่ผู้ขายแบบ "ใส่ไว้"
  เพื่อให้ลูกค้า "รู้สึกว่า" ค่าก่อสร้างไม่สูง
  จะได้ซื้อแบบของเขา

  หรืออาจเป็น "ราคา" ที่..
  เมื่อนำไปก่อสร้างในราคาที่เขาแจ้งไว้
  อาจได้บ้านคุณภาพ "ต่ำ"

 3. ระหว่าง..การก่อสร้าง

  หากพบปัญหา..ระหว่างก่อสร้าง
  หรือ ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ...
  มักจะไม่ได้รับความร่วมมือจาก "ผู้ขายแบบ"
  เพราะเป็นแบบบ้านสำเร็จรูป
  ที่ขายให้ในราคาที่ถูกแล้ว !!


  บริการของเรา" ในส่วนนี้ !!

  เราบริการ "ให้คำแนะนำ"..
  ประเมิน "ค่าก่อสร้าง" จากแบบที่ลูกค้าเลือก..
  ก่อนที่ลูกค้าจะ "เสียเงิน" ซื้อแบบก่อสร้าง.!!


 

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
ควบคุมงบประมาณ


 

 

13 User Online