ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

การให้บริการ
เตรียมความพร้อม ก่อนสร้างบ้าน
เพื่อ "ป้องกัน..ความเสียหาย"
ที่มาจาก "แบบก่อสร้าง" และ "การว่าจ้างผู้รับเหมา"
(Pre-build organizer by selectcon)

 

การเตรียม/จัดหา "แบบบ้าน"

การจัดซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป ก็มีปัญหาเฉพาะของมันเอง !!

ปัญหาที่พบบ่อย คือ..

แบบบ้านถ้าราคาถูกมากเกินไป มักจะไม่ค่อยมีความละเอียดเพียงพอ
โดย..ตามแนวคิดของซีเล็คคอน
แบบก่อสร้างที่จะนำไปตีราคานั้น ต้อง “เคลียร์” “คัท” “ชัดเจน”
ไม่อย่างนั้นในขั้นตอน "ผู้รับเหมาตีราคา"
ราคาของผู้รับเหมาแต่ละราย "จะต่างกันมาก" !!

ราคาค่าก่อสร้างที่ผู้ขายแบบ...
ระบุไว้ในแบบบ้านสำเร็จรูป บางทีก็เป็นราคาเก่าตั้งแต่ปีไหนไม่รู้ !!

ผู้ขายแบบบ้านสำเร็จรูปบางราย...
แจ้งราคาค่าก่อสร้างไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อล่อให้ลูกค้าสร้างบ้าน “ซื้อแบบ” !!

หรือ ราคาที่ให้ไว้ “สร้างได้ก็จริง” แต่ไม่ได้ระบุไว้ว่า...
ถ้าสร้างบ้านตาม "ราคาที่ระบุไว้" จะได้ "คุณภาพบ้านและฝีมือช่าง" แค่ไหน !!

เวลาที่แบบก่อสร้าง มีปัญหา หรือ ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง...
มักจะไม่ได้รับความร่วมมือจาก "ผู้ขายแบบ" โดยอ้างว่าเป็นแบบบ้านสำเร็จรูป ขายให้ในราคาที่ถูกแล้ว !!

"บริการของเรา" ในส่วนนี้ !!

เป็นบริการการให้คำแนะนำ ประเมินงบสร้างบ้านที่คาดว่าจะใช้ก่อสร้างสำหรับแบบบ้านที่ ลูกค้าสร้างบ้านสนใจที่จะซื้อ (จะได้ไม่มีปัญหา ซื้อแบบมาแล้วสร้างไม่ได้ เพราะ "งบประมาณไม่พอ")

บริการต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนที่ลูกค้าสร้างบ้าน "จะซื้อแบบบ้าน" เพื่อขจัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 

ข้อมูล..เกี่ยวกับการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา ฟรี.!

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com