เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 4.5

Service Select Con

Service Select Con

การคุมงบก่อสร้าง..
ระหว่างการออกแบบบ้าน / ใช้แบบบ้านสำเร็จรูป

จากขั้นตอนก่อนหน้านี้..คงจำได้ว่า..
ก่อนที่ลูกค้าจะ "ใช้บริการ" กับซีเล็คคอน

เราได้ช่วยกัน "กำหนดงบก่อสร้าง" เอาไว้แล้ว

ในขั้นตอนนี้..
เป็นการ "ควบคุม" งบประมาณ
ในการก่อสร้าง
ให้อยู่ในกรอบของ "วงเงินที่กำหนด" ไว้ .!!

 1. การคุมงบฯก่อสร้าง
  ของซีเล็คคอน..กรณีจ้างสถาปนิก.!!

 2. เป้าหมาย..บริการของเราในขั้นตอนนี้ คือ..
  เพื่อให้ราคาค่าก่อสร้าง
  ที่เมื่อว่าจ้างผู้รับเหมาแล้ว
  อยู่ในงบที่ตั้งไว้ บวก/ลบ ไม่เกิน 5 %

  การคุมงบฯให้อยู่ในกรอบดังกล่าว
  ไม่ใช่ใครก็ทำได้นะครับ
  เพราะขณะที่เราประเมินงบฯในขั้นตอนนี้
  เรามีเอกสารแค่เพียง แปลนบ้าน
  และรูปด้านของบ้านทั้ง 4 ด้าน เท่านั้น.!!

  ยังไม่มีแบบก่อสร้าง
  ไม่มีแบบโครงสร้าง
  ไม่มีแบบไฟฟ้า ไม่มีแบบประปา.!!

  มีคำถามว่า..
  ในสถานการณ์เดียวกันนี้
  สถาปนิก..ประเมินค่าก่อสร้างได้ไหม ?

  คำตอบ..คือ "ได้ครับ"
  สถาปนิกประเมินงบก่อสร้างให้ลูกค้าทราบ
  จาการใช้วิธีวัดพื้นที่- คิดราคาเป็นตร.ม.
  ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้..
  มีโอกาสผิดพลาด ได้ถึง 10-30 %

  ในขณะที่..
  ซีเล็คคอน ไม่ใช้วิธีการเดียวกับสถาปนิก

  เราใช้วิธีการที่เราคิดค้นขึ้น
  เราเรียกวิธีการนี้ว่า..
  การประมาณราคาแบบหยาบ.!!

  เราใช้วิธีการของเรามามากว่า 5 ปี แล้ว
  ผลที่ได้รับ..
  ร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนลูกค้า
  ที่เราประเมินราคาให้
  อยู่ในกรอบ บวก/ลบไม่เกิน 5% ครับ


  ประโยชน์ที่ได้จากการคุมงบก่อสร้าง
  กรณีว่าจ้างสถาปนิก

  • ช่วยให้ลูกค้าทราบว่า
   หากนำแปลน-รูปด้านของบ้าน
   ที่สถาปนิกออกแบบไว้
   ไปทำแบบก่อสร้าง
   ค่าก่อสร้าง บวก/ลบ ประมาณ 5 % จะอยู่ที่เท่าไร ?
   เพราะหากสถาปนิกทำแบบก่อสร้างเลย
   โดยทำแค่เพียง.."วัดพื้นที่"
   แล้วแจ้งราคาค่าก่อสร้างให้ลูกค้าทราบ
   วิธีการตีราคาแบบวัดพื้นที่นี้
   ตัวเลขมีโอกาสผิดพลาด 20-30%

 3. การคุมงบฯก่อสร้าง
  กรณีซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป..หรือ
  ใช้แบบบ้าน..แจกฟรี

 4. ในส่วนของ ราคาค่าก่อสร้าง

  การซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปมาใช้
  ผู้ขาย.. เขาจะแจ้งราคาค่าก่อสร้างเอาไว้ให้

  ถามว่า..
  ราคาที่เขาบอกไว้ ใช้จ้างผู้รับเหมาได้ไหม ?

  คำตอบคือ..
  ใช้ได้ครับ
  คุณภาพงานก่อสร้าง
  อยู่ในระดับกลางล่าง - ค่อนข้างต่ำ


  ราคาค่าก่อสร้าง..ของปีไหน ?

  ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ..
  ราคาทีแจ้งไว้ ไม่รู้ว่าของปีไหน

  ถ้าหลายปีมาแล้ว
  เอาราคานั้นมาใช้ในปีปัจจุบัน
  มันก็ใช้ไม่ได้

  ประโยชน์ที่ได้จากการคุมงบก่อสร้าง
  กรณีซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป

  • ช่วยให้ลูกค้าทราบ.. ก่อนที่จะซื้อแบบสำเร็จรูป
   ว่าถ้าเอาแบบนั้นไปก่อสร้าง..
   จะใช้งบประมาณเท่าไร ?
   เพื่อให้ตัดสินใจซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป
   ได้อย่างถูกต้อง


Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

38 User Online