เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 4.5

Service Select Con

Service Select Con

คงจำได้ว่า..
ก่อนที่ท่านจะ "ใช้บริการ" กับเรา


เราได้ "กำหนด" งบก่อสร้าง
เอาไว้แล้ว


ในขั้นตอนนี้..
เป็นการ "ควบคุม" งบประมาณ
ในการก่อสร้าง
ให้อยู่ในกรอบของ "วงเงินที่กำหนด" ไว้ .!!


ซีเล็คคอน จะแจ้งให้ท่านทราบ
ก่อนที่ท่านจะซื้อแบบบ้าน
ว่าราคาค่าก่อสร้างของแบบบ้าน
ที่ท่านสนใจ..จะเป็นเท่าไร
โดยเบื้องต้นจะใช้วิธีการวัดพื้นที่
บอกราคาเป็นตารางเมตร
มีค่าความคลาดเคลื่อน
ประมาณ -10% ถึง + 25%


และหากท่านรับราคาได้..
ซีเล็คคอน
จะยังไม่ให้ท่านซื้อแบบบ้าน
จนกว่าเราจะได้วิเคราะห์ราคา
ด้วยวิธีการ "แบบพิเศษ"
ค่าความคลาดเคลื่อนลดลง
เหลือประมาณ บาก/ลบ 5%


เมื่อท่านทราบว่าค่าก่อสร้างที่ใกล้เคียง
ของ..แบบบ้านที่ท่านจะซื้อ
ท่านค่อยซื้อแบบบ้านมาใช้งาน
ไปหน้า การเคลียร์แบบก่อสร้าง


กลับไปหน้า..กรณีซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


12 User Online