เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 8

Service Select Con

ท่านที่ว่าจ้างสถาปนิก , ซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป
ใช้แบบก่อสร้างหน่วยงานราชการแจกฟรี
อ่านต่อ..หน้านี้เลยนะครับ


การเคลียร์แบบก่อสร้าง..

เป็นการตรวจสอบ..
แบบก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ของเรา
ซึ่งจะตรวจสอบในมิติที่ "ลึกมากขึ้น"

 • เพื่อให้แบบก่อสร้าง "เคลียร์ คัท ชัดเจน"
  ทำให้ผู้รับเหมาตีราคาค่าก่อสร้าง..
  ในแต่ละส่วนแบบ "ไม่ต้องเดา"

 • เพื่อป้องกันผู้รับเหมา ตีความในแบบต่างกัน
  ผลของการตีความ..
  ในแบบก่อสร้างที่ไม่เหมือนกัน
  อาจทำให้ราคาค่าก่อสร้างต่างกัน
  ท่านที่เคยสร้างบ้านมาแล้ว
  คงจำได้ว่าราคาค่าก่อสร้าง
  ที่ผู้รับเหมาแต่ละรายเสนอนั้น
  ราคาต่างกัน "เป็นแสน" หรือ "เป็นล้าน"
  นั่นเป็นเพราะว่า..การตีความในแบบต่างกัน

 • เพื่อป้องกัน..
  ความเสียหาย..ระหว่างการก่อสร้าง
  อันเนื่องมาจากความไม่สมบรูณ์
  ของแบบก่อสร้าง
  หรือแบบก่อสร้างผิดพลาด

 • ช่วยให้ลูกค้าของเรา "ประหยัด"
  ค่าก่อสร้าง (ดูคำอธิบาย..ใต้รูป)

 

เคลียร์แบบ
เคลียร์แบบ
เคลียร์แบบ

หากเราพบว่า..
งานออกแบบทำให้ลูกค้าสิ้นเปลือง
เราจึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงวิธีการ

จากรูป..เป็นบ้านเล่นระดับหลายระดับ

ผู้ออกแบบ..
ออกแบบให้ระดับหลังคานเท่ากัน
แล้วใช้วิธีปรับปูนทราย เพื่อให้ได้ระดับ
ตามที่ต้องการ

เราเสนอให้ทำคานที่มีระดับหลังคานต่างกัน
ผลคือ..
เราช่วยลูกค้าประหยัดได้ 60,000 บาทBack ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
ช่วยให้ลูกค้าฯ "เข้าใจ" แบบก่อสร้าง

40 User Online