เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 8

Service Select Con

การเคลียร์แบบก่อสร้าง..

เป้นตรวจสอบ..ต่อเนื่องจาก..
ครั้งก่อนหน้านี้
เราตรวจสอบในมิติที่ "ลึกมากขึ้น"


 • เพื่อให้..แบบก่อสร้าง
  มีความ "เคลียร์ คัท ชัดเจน"

 • เพื่อให้..ผู้รับเหมา
  ตีความในแบบก่อสร้าง
  แบบเดียวกัน

 • เพื่อป้องกัน..
  ความเสียหาย..ระหว่างการก่อสร้าง
  เพราะ..แบบก่อสร้างผิดพลาด

 • เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรา "ประหยัด"
  ค่าก่อสร้างไปหน้า
ช่วยให้ Owner เข้าใจแบบก่อสร้าง


กลับไปหน้า..ตรวจสอบแบบก่อสร้าง


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


12 User Online