เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 7


Service Select Con 1. ทำไมจึงต้อง "ตรวจสอบ" แบบก่อสร้าง ?


   • เพราะ..
    แบบก่อสร้าง..อาจเป็นแบบนี้

    • มี..ความผิดพลาด
    • มี..ความบกพร่อง
    • มี..ความไม่ครบถ้วน
    • มี..ความขัดแย้งกัน
     ระหว่างแบบในแต่ละหน้า
    • การเชื่อมโยงแบบ..
     ไม่ดีเท่าที่ควร
    • ทำให้..ท่านสิ้นเปลือง
   • เพื่อรักษาผลประโยชน์..
    ให้กับท่าน

    การ "ตรวจสอบ" แบบก่อสร้าง
    "ก่อนจ่าย" เงินให้สถาปนิก

    หากพบว่า..แบบก่อสร้าง
    มีความบกพร่อง-ผิดพลาด

    ท่านยังไม่ได้จ่ายเงิน
    ให้เขาหมด

    เขาจะแก้ไขแบบให้โดยไม่ช้า

    แต่หากจ่ายเงินไปหมดแล้ว
    เราขอแก้ไขแบบฯ
    สถาปนิกบางท่าน
    ก็แก้ไขให้ "แต่ช้าครับ"
    บางท่านบอกว่า..
    ทำงานเสร็จแล้ว(ก็มี)


 2. ซีเล็คคอน "ตรวจสอบ"
  แบบก่อสร้าง ให้กับท่านอย่างไร ?
  • ตรวจสอบครั้งแรก
   ใช้เวลาประมาณ 7 วัน
  • โดยตรวจสอบในจุดสำคัญๆ
   แล้วแจ้งให้สถาปนิกทราบ
   เพื่อให้แก้ไข
   เพราะสถาปนิก..
   เมื่อส่งแบบก่อสร้าง
   ก็ต้องการเก็บเงินค่างวด
  • เมื่อจุดสำคัญ
   ได้รับการแก้ไขแล้ว
   ซีเล็คคอนจะแจ้งให้ท่านทราบ
   เพื่อจ่ายเงินให้สถาปนิก
  • ปกติเงินงวดทำแบบก่อสร้าง
   ซีเล็คคอน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน
   ส่วนแรก
   จ่ายเมื่อแก้ไขงานจาก
   การตรวจสอบครั้งแรกแล้วเสร็จ
   ส่วนที่ 2
   จ่ายเมื่อแก้ไขแบบ
   จากการเคลียร์แบบแล้วเสร็จ
   ดูการเคลียร์แบบในหน้าถัดไปไปหน้า เคลียร์แบบก่อสร้าง


กลับไปหน้า
การควบคุมงบก่อสร้าง ระหว่างออกแบบ


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


19 User Online