เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 7


Service Select Conเมื่อได้รับ "แบบก่อสร้าง" จากสถาปนิก
"ท่านที่จะสร้างบ้าน" ส่วนใหญ่
จะส่ง.. "แบบก่อสร้าง"
ให้ผู้รับเหมาตีราคาเลย

โดยเข้าใจว่า..
แบบก่อสร้างนั้น..ใช้ก่อสร้างได้แล้ว

ท่านคงคิดว่า ในเมื่อแบบดังกล่าว..
ได้รับ "อนุญาตให้ก่อสร้างได้"
ก็หมายถึงว่า..
โยธาเขต โยธาอบต. ได้ "ตรวจสอบ"
ความถูกต้องของแบบก่อสร้างให้แล้ว

ที่จริงแล้วมันไม่ใช่..
โยธาเขต โยธาอบต.
เขา "ไม่ได้ตรวจสอบ" ว่าแบบก่อสร้างนั้น
ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง
พร้อมที่จะ "ใช้ก่อสร้าง" ได้หรือไม่ ?

โยธาเขต โยธาอบต.
เขาดูเพียง..แค่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายก่อสร้างเท่านั้น
เช่น ดูระยะร่น ความสูงของอาคาร เป็นต้นแบบก่อสร้าง.. ยังคงมีข้อผิดพลาด..!!

แบบก่อสร้างที่สถาปนิก "ส่งมอบ" ให้กับท่าน
โดยปรกติแล้ว ยังคงมี "ข้อบกพร่อง" อยู่
จะ "ถูกต้อง" "ครบถ้วน" "สมบูรณ์" หรือไม่
ซึ่งขึ้นอยู่กับ..

 • "ประสบการณ์" และ "ความใส่ใจ"ของ
  คนเขียนแบบ
 • "ความรู้" ทางด้านงานก่อสร้าง
  รวมถึง "ค่าจ้าง" ที่สถาปนิก..จ่ายให้กับ
  คนเขียนแบบ
 • ดีกรี "ความตั้งใจ" ในการทำงานของสถาปนิก
  ที่จะ "ส่งมอบ" แบบก่อสร้างที่มีคุณภาพ
  "ถูกต้อง"ตามมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
  ให้กับลูกค้าของเขา

จาก "ประสบการณ์"
ในการ "ตรวจสอบ"แบบก่อสร้าง
นับร้อยๆครั้ง

เรา "มักพบ" ปัญหาดังต่อไปนี้ครับ

 • ความขัดแย้ง
  ระหว่าง "แบบสถาปัตย์" กับ
  "แบบวิศวกรรม"
 • ความขัดแย้งระหว่าง
  "แบบสถาปัตย์" กับ "แบบสถาปัตย์ "เช่น
  "แปลนบ้าน" ขัดแย้งกับ "รูปตัด"
  "รูปตัด" ขัดแย้งกับ "แบบขยาย"
 • ปัญหาในเรื่อง "การใส่ค่าระยะ" และ
  การ "เชื่อมโยง" แบบ
 • การ "ไม่ตรวจสอบ" แบบก่อสร้างให้ดี
  ก่อนที่จะ "ส่ง" ให้กับลูกค้า
  ผลคือ ข้อผิดพลาด "เยอะแยะ" ไปหมด
 • "รูปตัด" และ "รูปขยาย" มีไม่เพียงพอ
 • ปัญหาเรื่อง
  "ระบบท่อ" สุขาภิบาลภายในบ้าน
  กับ "ระดับฝ้า" ที่ให้ไว้
 • มักจะทิ้งปัญหา
  ให้ผู้รับเหมาทำ "ช้อปดรออิ้ง" มาเสนอ
  ซึ่งบางจุดก็ "พอเข้าใจ" ได้
  แต่บางจุด "ควร" จะทำก็ "ไม่ทำ"
 • แบบวิศวกรรม
  แสดงรายละเอียด "น้อยเกิน"ไป
 • ตัวหนังสือ "เล็ก" เกินไป
 • ใช้มาตราส่วน "ไม่ถูกต้อง"

การที่ "ซีเล็คคอน" มีขั้นตอน..
ตรวจสอบแบบก่อสร้าง
ก่อนลูกค้าจะ "จ่ายเงิน"ให้กับสถาปนิก

จะทำให้ลูกค้าของเรา
ได้แบบก่อสร้างที่ "ครบถ้วน" มากขึ้น
"ข้อผิดพลาด" หลายอย่าง "ถูกขจัด" ออกไป
เพราะ สถาปนิกจะต้อง..
"แก้ไข" ข้อบกพร่องในแบบก่อสร้างให้ก่อน
ซีเล็คคอน จึงจะ "แนะนำ"ให้ลูกค้าฯ
"จ่ายเงิน" ค่างวดทำแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
ให้กับสถาปนิก

ส่วนท่านที่ "ไม่ได้ใช้บริการ " กับซีเล็คคอน
ท่านต้อง"ตรวจสอบ" แบบก่อสร้าง "เอง"

ซึ่งที่จริงแล้วต้องบอกว่า "ท่านไม่ได้ตรวจ"
"ท่านดูคร่าวๆ"..พอเห็นแบบก่อสร้างหนาๆ
ท่านก็ "จ่ายเงิน" ให้กับสถาปนิก

เมื่อจ่ายเงิน..ให้สถาปนิกไป "หมดแล้ว"
เวลาที่ "พบ" ข้อบกพร่อง ผิดพลาด
ในแบบก่อสร้างในภายหลัง

ท่าน "แจ้ง" สถาปนิก..
ให้ "แก้ไข" ข้อผิดพลาดดังกล่าว
สถาปนิกหลายท่าน "น่ารัก" ครับ
ก็ "ยอมแก้ไข" ให้ครับ

แต่บางท่าน.."ไม่"..!!

การตรวจสอบ
แบบก่อสร้างของ "ซีเล็คคอน"ในขั้นตอนนี้

เราใช้เวลา "ตรวจสอบ" 7-10 วัน
ที่ใช้เวลาไม่มากนัก
ก็เพราะ..สถาปนิกเมื่อ "ส่ง" แบบก่อสร้างแล้ว
เขาต้องการที่จะ..
"เบิกเงิน" ในงวดงานทำแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ..!!

@@@

ซีเล็คคอน
เรียกการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ว่า

"ตรวจแบบครั้งที่ 1"

เรา "ตรวจสอบจุดหลักๆ" ที่มักผิดพลาดกันบ่อย
ยังไม่ลงลึกในดีเทลเท่าไร
เพราะหากใช้เวลามากกว่า 7-10 วัน
จะทำให้การ "เบิกเงิน" ของสถาปนิก
ล่าช้าออกไป

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
เคลียร์แบบก่อสร้าง ก่อนส่งผู้รับเหมาตีราคา


35 User Online