ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ขั้นตอนการให้บริการ
เตรียมความพร้อม ก่อนสร้างบ้าน
และการว่าจ้างผู้รับเหมา

 

 

บริการระหว่าง"การออกแบบบ้าน"

"แผนกเคลียร์แบบและประมาณราคา" ของซีเล็คคอน

เพราะงานตรวจสอบ..
ความสมบรูณ์ของแบบก่อสร้างเป็น เรื่องสำคัญ..
ซีเล็คคอน จึงให้พนักงาน ที่มีเงินเดือนๆละ 60,000 บาท
มาทำงานให้กับท่าน

@ การตรวจสอบความครบถ้วนของแบบก่อสร้าง **

   ตรวจสอบ "ข้อบกพร่อง" หรือ "ข้อผิดพลาด" ที่อยู่ในแบบก่อสร้าง
    แล้วแจ้งผู้ออกแบบให้นำกลับไปแก้ไข

   ตรวจสอบว่า..
     ผู้ออกแบบได้ทำงานตามบทสรุปที่ตกลงไว้กับท่าน..ตอนเซ็นต์สัญญา หรือไม่ ?
     ถ้าผู้ออกแบบไม่ทำงานตามบทสรุปดังกล่าว ก็จะขอให้ผู้ออกแบบไปแก้ไข !!!

   ตรวจสอบรูปตัด รูปขยาย ค่าระยะ สัญญลักษณ์ต่างๆ
     ผู้ออกแบบได้จัดทำมาครบถ้วนหรือไม่ ? 
     ถ้ายังไม่ครบ..ก็จะแจ้งให้ผู้ออกแบบ ไปทำมาให้ครบ !!!
     (ก่อนจ่ายเงินงวดทำแบบก่อสร้าง)

   ตรวจสอบการเดินท่อสุขาภิบาล ท่อไฟฟ้าในตัวบ้าน..
      ในเชิงสัมพันธ์กับโครงสร้าง ว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ ?
     ถ้ามีก็จะแจ้งให้ผู้ออกแบบไปทำการแก้ไขมาให้ !!!

ตรวจสอบว่า แบบวิศวกรรม มี Section คานในส่วนที่จำเป็นต้องทำหรือไม่ ?

   ฯลฯ

** เห็นปัญหาตรงส่วนนี้เป็นประจำครับ..
   เมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าทำแบบก่อสร้างให้กับสถาปนิกครบแล้ว..
   โดยไม่ได้ตรวจสอบแบบก่อสร้าง อันเนื่องจากความไม่รู้ของผู้ว่าจ้างเอง
   หรือคิดว่าแบบก่อสร้างของสถาปนิก นำไปก่อสร้างได้โดยไม่มีปัญหา
   โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเสียก่อนว่า แบบก่อสร้างนั้นตกหล่นอะไรบ้าง
   ตอนเรียกสถาปนิกมาแก้ไขแบบก่อสร้าง บางคนเรียกยากครับ
   บางคนก็ผลักภาระไปให้ผู้รับเหมาทำช้อปดรออิ้งแทน

คนนี้หล่ะครับ ค่าตัวเดือนละ 60,000 บาท

ข้อมูล..เกี่ยวกับการให้บริการ

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com