เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 6

Service Select Con

 1. จำเป็นต้อง "ควบคุม "งบประมาณ


  • เพื่อป้องกัน
   ค่าก่อสร้าง "บานปลาย"

  • เพื่อควบคุม
   "ความต้องการ" ของตัวท่านเอง

  • เพื่อป้องกันไม่ให้ สถาปนิก
   ใส่อะไร "เกินกว่า" งบประมาณที่ตั้งไว้


 2. สถาปนิก
  "ควบคุม" งบประมาณ ได้ไหม ?


  • ระหว่างที่..สถาปนิกออกแบบร่าง
   แบบร่าง คือ..
   แปลนชั้นต่างๆ และหน้าตาบ้าน

   สถาปนิก..จะต้อง "ประเมิน"
   ค่าก่อสร้างให้ลูกค้าทราบ

  • สถาปนิก
   ประเมินค่าก่อสร้างจาก
   แปลนชั้นต่างๆ และหน้าตาบ้าน
   โดย ใช้วิธีการวัดพื้นที่เป็น ตร.ม.
   เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ

   วิธีการดังกล่าวนี้
   ถึงแม้ว่า "ซีเล็คคอน" จะประเมิน
   ก็มีความคลาดเคลื่อน เช่นกัน
   ซึ่งอยู่ในระหว่าง -10% ถึง + 25%

  • ซีเล็คคอน
   มีวิธีประเมินค่าก่อสร้างจาก
   แปลนชั้นต่างๆ และหน้าตาบ้าน
   ที่ "แม่นยำกว่า"
   ในระดับ +/- ประมาณ 5%
   เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ
   ก่อนที่จะแจ้งให้สถาปนิก
   ทำแบบก่อสร้าง

  • เพราะหากปล่อยให้
   สถาปนิกทำแบบก่อสร้าง
   โดยไม่รู้งบที่ใกล้เคียง
   ตอนส่งแบบก่อสร้างให้ผู้รับเหมา
   ตีราคา
   ราคาจะสูงกว่างบฯที่ตั้งไว้


Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
ตรวจแบบก่อสร้าง..ก่อนจ่ายเงินสถาปนิก

41 User Online