เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 5

Service Select Con


 1. ให้คำแนะนำที่ "ไม่ก้าวล่วง"
  การดีไซน์ของสถาปนิก

 2. ให้ "คำแนะนำ"
  ใน "แง่มุม" ของ "งานก่อสร้าง"
  ว่าที่ออกแบบมานั้น ทำได้หรือไม่
  จะเจอปัญหาอะไร
  ค่าก่อสร้างจะสูงหรือไม่

 3. เตือนลูกค้าว่า..
  ท่าน "ลืมคิด" อะไรไปหรือเปล่า ?


ไปหน้า
คุมงบประมาณก่อสร้าง ระหว่างออกแบบ


กลับไปหน้า
บริการจัดทำสัญญากับสถาปนิก


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


17 User Online