เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอนสร้างบ้าน..กับบริการ
Contractor Management Service

16 ชั้นตอนสร้างบ้าน

สำหรับบริการ
ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"
Contractor Management Serviceเราช่วยกำหนด..
งบประมาณสร้างบ้าน
บนความต้องการของลูกค้า
เพียงพอที่จะได้งานคุณภาพ
ไม่มากเกินไป..ไม่น้อยเกินไป

เราให้คำแนะนำ..
เพื่อหาสถาปนิกที่ "รับผิดชอบ"
เราช่วยเรียกร้อง
ในสิ่งที่ "ท่านควรได้"
จากสถาปนิก ให้ครบ

การ "คอนโทรล" งบประมาณ
ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ
เป็นเรื่องสำคัญ.!

หาก "ควบคุมไม่ดี"
ค่าก่อสร้างจะ "บานปลาย"

จุดนี้..
สถาปนิก..มักจะพลาด
เพราะ
ไม่ได้..วิเคราะห์ราคา
ใน "เชิงลึก"
เหมือนอย่างที่..ซีเล็คคอนทำ

เรา "ตรวจสอบ" แบบก่อสร้าง
ให้กับท่านก่อน "จ่ายเงิน" สถาปนิก

เรื่องนี้ "จำเป็น" ครับ
หากท่าน..
จ่ายเงินไป "หมดแล้ว"

เวลาที่พบว่า..แบบก่อสร้าง
มีข้อบกพร่อง-ผิดพลาด
ต้องแก้ไข..แบบก่อสร้าง

สถาปนิกบางท่าน..
กว่าจะแก้แบบให้ "ยากเย็น" จัง

แจ้ง 10 ข้อ แก้ไขให้ 2 ข้อ
หรือ
ไม่ยอมแก้ไขให้เลยก็มี
อ้างว่างานเสร็จแล้ว


การเคลียร์แบบฯ
ก่อนส่งให้ผู้รับเหมาตีราคา

ก็เพื่อให้..ผู้รับเหมาทุกราย
ตีความในแบบก่อสร้าง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การ "ฟิกซ์" วิธีก่อสร้าง
ก็เพื่อป้องกัน..
ไม่ให้ผู้รับเหมา ลดต้นทุน..
ก่อสร้าง ด้วยการใช้
วิธีการก่อสร้าง "ที่ด้อยกว่า"
มาสร้างบ้านท่าน

รูปแบบบีโอคิวท้องตลาด
หรือ
แม้แต่บีโอคิว
ที่สถาปนิก..จัดทำให้ลูกค้า
ไม่ได้บอก "ต้นทุน"
ค่าก่อสร้าง "ที่แท้จริง"
ให้ลูกค้าทราบ

เราเป็น "รายเดียว"
ในประเทศไทย
ที่กำหนดขั้นตอน ให้ลูกค้า
ได้ตรวจสอบ.."ความโปร่งใส"
ของ..บีโอคิวราคากลาง
ที่เราจัดทำ เสนอลูกค้า

ผู้รับเหมา..
ท่านจะหามาเอง
หรือ
ให้เราช่วยหาก็ได้

ซีเล็คคอน..จะพาท่าน
ไปดูผลงานก่อสร้าง..
ของผู้รับเหมา
อธิบายส่วนดี ส่วนด้อย
ของงาน..ให้ทราบ

หลังดูผลงาน
ก่อสร้างของผู้รับเหมาแล้ว
ท่านสนใจผู้รับเหมารายไหน
เราให้ท่านเลือกได้ 4 รายครับ

ผู้รับเหมาที่ถูกเลือก
จะได้รับแบบก่อสร้าง และ
แบบฟอร์ม
บีโอคิวของซีเล็คคอน
ไปตีราคา

ผู้รับเหมาจะ..เสนอราคา
ตามแบบฟอร์มบีโอคิว
ของซีเล็คคอน

เมื่อนำ
ราคาที่ผู้รับเหมาแต่ละราย
มาเปรียบเทียบ
จะเป็นการเปรียบเทียบ
แบบ แอ๊ปเปิ้ล กับ แอ๊ปเปิ้ล

ซีเล็คคอน..
จะต่อรองราคาสร้างบ้าน
กับผู้รับเหมา ต่อหน้าลูกค้า

ขอ "ยืนยัน" ว่า..
หากกำหนดว่าจะต้องได้
คุณภาพงาน คุณภาพวัสดุ
และฝีมือช่าง
ตามโปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่างฯ
แล้วต่อรองราคา
ภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว

เราต่อรองราคา "ได้มากกว่า"
ลูกค้าที่..ต่อรองราคาเอง..
และต่อรองได้.."เยอะกว่า" ด้วย

หลังต่อรองราคา
ท่านเป็นผู้เลือกผู้รับเหมา
ด้วยตนเอง
ว่าจะจ้างผู้รับเหมารายใด
มาสร้างบ้านให้กับท่าน

วันทำสัญญา..
ท่าน "ไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำ"
สัญญา

ซีเล็คคอน
เป็นผู้จัดทำเอกสารสัญญา
และ..แบ่งงวดงาน

ท่านเซ็นต์สัญญา
กับผู้รับเหมา..โดยตรง

สัญญาของเรา..
มีเครื่องมือ "คอนโทรล"
ผู้รับเหมา
เรา "แบ่งงวด" การชำระเงิน
ในแบบท่าน "ไม่เสียเปรียบ"

ผู้รับเหมา..
ต้องลงมือก่อสร้าง
ให้ได้
คุณภาพงานและฝีมือช่าง
ตามโปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่าง
ของซีเล็คคอน

ถ้าไม่ได้งาน "ตามสัญญา"
ท่านไม่ต้องจ่าย ครับ

ระหว่างก่อสร้าง
ซีเล็คคอน
ใช้ทีมบริหารสัญญา
ผลักดันให้ผู้รับเหมา
ให้ทำงานให้ได้ตามโปสเตอร์

เวลาที่งานมีปัญหา
เราเคลียร์ปัญหา..ให้กับท่าน

ซีเล็คคอน..
ยังมีหน้าที่ดูแลผู้ใช้บริการ
ในช่วงของการรับประกัน 1 ปี
ของผู้รับเหมา
จะติดตามผู้รับเหมา
มาช่อมแซมบ้านตามประกัน
และส่งทีมงาน
ไปดูแลระหว่างการซ่อมแซม

16 ชั้นตอนสร้างบ้าน

 

 

 

 

57 User Online