เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 4.2

Service Select Con

ซีเล็คคอน
ใช้ร่างสัญญาว่าจ้างสถาปนิก
ที่เราออกแบบเอง .!!

 • เพื่อให้ลูกค้าสร้างบ้าน
  ได้ประโยชน์ "สูงสุด"
  เพราะเรารู้ว่า..
  ควรจะ "เรียกร้อง"อะไร
  จาก "สถาปนิก" !!!


 • เพื่อให้ท่าน..ได้แบบก่อสร้าง
  ที่มีความ "ครบถ้วน" มากที่สุด
  สมกับราคาที่ท่านจ่าย !!!


 • เพื่อ "กำหนด" เนื้องาน
  ที่ว่าจ้าง ให้ "ชัดเจน"
ไปหน้า ให้คำแแนะนำ
ในแง่มุมก่อสร้าง ระหว่างออกแบบ


กลับไปหน้า..บริการจัดหาสถาปนิก


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


13 User Online