เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 4.2

Service Select Con

ปัญหา..
ที่มาจากการจ้างสถาปนิก มีไม่น้อย !!

ซีเล็คคอน
จึงมี "บริการจัดทำสัญญา" กับสถาปนิก

  • เพื่อให้ลูกค้าสร้างบ้าน "ได้ประโยชน์สูงสุด"
    เพราะเรารู้ว่า..ควรจะ "เรียกร้อง"
    อะไรบ้างจาก "สถาปนิก" !!!
  • เพื่อให้ท่าน..
    ได้แบบก่อสร้างที่มีความ "ครบถ้วน" มากที่สุด
    สมกับราคาที่ท่านจ่าย !!!

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
บริการกรณี.งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป

41 User Online