เพื่อการ "สร้างบ้านและอาคาร" แบบไม่เสียเปรียบใคร !!

ขั้นตอนในการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
ขั้นตอนที่ 9

Service Select Con


ลูกค้าที่..
ว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเองส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า...

สถาปนิก "ใส่อะไร"
เข้าไปใน "แบบก่อสร้างบ้าน" ของท่านบ้าง !

เพียง..แค่รับรู้ว่า..

บ้านของตนเอง "มีฟังก์ชั่น" อย่างไร "หน้าตาบ้าน" แบบไหน
วัสดุหลังคา ผิวพื้น ประตูหน้าต่าง ได้แบบไหน ฯ

เรื่องที่ลึกไปกว่านั้น...ไม่รู้เลย

จะรู้จะเห็น ก็ตอนลงมือก่อสร้าง..

"อ้าว !..ทำไมบ้านผมจึงทำแบบนี้ ! "
"นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการ ! "
"ทำไมดีเทลการก่อสร้าง จึงเป็นแบบนี้..ไม่ชอบเลย!"

 

เพราะเราทราบว่า...
ลูกค้าสร้างบ้านมีปัญหาเรื่อง "ความไม่เข้าใจ" ในการอ่านแบบก่อสร้าง !
เราจึงได้จัดเตรียม.. "ขั้นตอน" ที่จะทำให้ท่าน "มีความเข้าใจ" ในแบบก่อสร้าง
ก่อนที่จะนำแบบก่อสร้างนั้น ส่งผู้รับเหมาเพื่อตีราคา !

และเพื่อคอนเฟิร์มว่า..
นั่นคือ.. สิ่งที่ลูกค้าสร้างบ้าน "ต้องการ"..!!
Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา

Next ไปหน้า
มาตรฐานฝีมือช่าง..ของ ซีเล็คคอน

 

51 User Online