เพื่อการ "สร้างบ้านและอาคาร" แบบไม่เสียเปรียบใคร !!

ขั้นตอนในการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
ขั้นตอนที่ 10

Service Select Con


"มาตรฐานฝีมือช่าง"..ของซีเล็คคอน คืออะไร.?

คือ..
เอกสารที่ใช้ "กำกับ" วิธีการก่อสร้างและฝีมือช่าง..ของผู้รับเหมา

ประกอบไปด้วย..
ชุด "โปสเตอร์" ติดที่หน่วยงานเพื่อให้ช่าง "ทำงานตามโปสเตอร์"
และ "คู่มือกำกับ" การทำงานของช่าง สำหรับผู้ควบคุมงาน
เอกสารทั้ง 2 ส่วนนี้ คือ ส่วนหนึ่งของ "สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา" !!

 

Service Select Con

ภาพบน โปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่าง ของ..ซีเล็คคอน ติดที่หน่วยงานก่อสร้าง เพื่อให้ช่างดูประกอบการทำงาน

 

 

Service Select Con

ภาพบน คู่มือมาตรฐานฝีมือช่าง ของ..ซีเล็คคอน สำหรับลูกค้าสร้างบ้านให้ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา

 

มาตรฐานฝีมือช่าง..ของ ซีเล็คคอน ยึดโยงอยู่กับ

ข้อกำหนดที่ปรากฎในแบบก่อสร้างที่สถาปนิกและวิศวกร "กำหนดไว้"

ยึดแนวทางตามมาตรฐานของ ว.ส.ท.1014-46

เป็นการกำหนดวิธีการก่อสร้าง /เทคนิคการก่อสร้าง ให้ช่างทำงาน

ผลงานก่อสร้างที่ลูกค้าสร้างบ้านจะได้รับ ในแง่ฝีมือช่าง

 

มาตรฐานฝีมือช่าง..ของซีเล็คคอน..
นอกจากจะ "ไม่ขัดแย้ง" กับแบบก่อสร้างแล้ว
ยังช่วย "อุด" ช่องว่างช่องโหว่ในส่วนที่แบบก่อสร้างไม่ได้ระบุไว้
ตัดโอกาสไม่ให้ผู้รับเหมาได้ประโยชน์จากช่องว่างช่องโหว่ดังกล่าว

เหตุที่ต้องใช้..
มาตรฐานฝีมือช่าง..ของซีเล็คคอน ในการว่าจ้างผู้รับเหมา

เพื่อไม่ให้..ผู้รับเหมา "เลือก" วิธีการก่อสร้าง "ตามอำเภอใจ"

เพราะ..แบบก่อสร้าง "ไม่ได้กำหนด" วิธีการก่อสร้างเอาไว้ทุกจุด
จึงเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมา เลือกวิธีการก่อสร้าง เอาเอง
โดยที่ในแต่ละจุดนั้น สามารถทำงานได้หลายวิธีการ
ในหลายต้นทุน

 

เมื่อ "ไม่ได้" กำหนดวิธีการให้ผู้รับเหมาทำ
คิดหรือว่า..ผู้รับเหมาจะ "เลิอกวิธีการที่ดีกว่า"
ได้ "คุณภาพงานที่ดีกว่า" มาสร้างบ้านให้กับลูกค้า

เพราะนั่นหมายความว่า..
"ต้นทุน" ค่าก่อสร้างของผู้รับเหมา ก็จะ "สูงกว่า" ตามไปด้วย

 

ในขณะที่ "วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมา" ของลูกค้าสร้างบ้าน..
ใช้วิธีการ แจกแบบก่อสร้างผู้รับเหมา 3-4 ราย ไปตีราคา
พอได้ราคามา..
ก็เอาราคาของผู้รับเหมาแต่ละรายมา "เปรียบเทียบ" กัน

 

ในการเสนอราคาของผู้รับเหมา..
คนไหน..
เสนอวิธีการก่อสร้าง "ที่ดีกว่า" จะมีต้นทุนก่อสร้าง "สูงกว่า"
ราคาที่เสนอลูกค้าสร้างบ้านก็ "สูงกว่า" ตามไปด้วย

 

ใครเสนอราคาสูงกว่า "หมดสิทธิ์" ได้งาน

เพราะลูกค้าสร้างบ้าน "จะเลือก" ผู้รับเหมาคนที่เสนอราคา "ต่ำกว่า" มาทำงานให้
โดยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ "วิธีการ" ที่ใช้ในการก่อสร้าง

 

ผลก็คือ..
ลูกค้าสร้างบ้านที่ต้องการ
“คุณภาพงาน” สร้างบ้านที่ "สูงกว่า" และ "ได้มาตรฐานงานก่อสร้าง"จริงๆ
ก็จะไม่ได้อย่างที่ต้องการ

 

ชมภาพชุด.. จะ "ปล่อย" ให้ผู้รับเหมาทำงาน "ตามอำเภอใจ"..
หรือจะ "กำหนด" ให้ผู้รับเหมาทำงาน ตามมาตรฐานฝีมือช่าง
ของซีเล็คคอน..!!

  


  
Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา

Next ไปหน้า
จัดเตรียมเอกสาร..ประกอบการตีราคา

 

46 User Online