เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 10


มาตรฐาน..
ฝีมือช่างของ "ซีเล็คคอน" คืออะไร.?

คือ..
เอกสารที่ใช้ "กำกับการทำงาน"ของผู้รับเหมา

กำหนดให้ผู้รับเหมา
ต้องทำงานตามวิธีการก่อสร้าง "ที่ระบุไว้"
เพื่อให้ได้
"คุณภาพงาน" และ "ฝีมือช่าง"..ตามที่กำหนด

เอกสารประกอบไปด้วย..

 • ชุด "โปสเตอร์" ติดที่หน่วยงาน เพื่อให้ช่างดู
 • คู่มือมาตรฐานฝีมือช่าง ของ..ซีเล็คคอน

เอกสารทั้ง 2 ส่วนนี้คือ..
ส่วนหนึ่งของ "สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา" !!

 

Service Select Con

ภาพบน โปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่าง ของ..ซีเล็คคอน
ติดที่หน่วยงานก่อสร้าง เพื่อให้ช่างดูประกอบการทำงาน

 

Service Select Con

ภาพบน คู่มือมาตรฐานฝีมือช่าง ของ..ซีเล็คคอน

มาตรฐานฝีมือช่าง.ของ ซีเล็คคอน

 • ยึดโยงอยู่กับ ข้อกำหนดในการออกแบบ
  ของ..สถาปนิกและวิศวกร
 • ยึดแนวทางตามมาตรฐาน ว.ส.ท.1014-46
  และมาตรฐานงานก่อสร้างที่ยอมรับกัน
  อย่างแพร่หลาย
 • เป็นการกำหนด
  วิธีการก่อสร้าง /เทคนิคการก่อสร้าง ให้ช่างทำงาน
  เพื่อให้ผลงานก่อสร้าง สมราคาว่าจ้าง

มาตรฐานฝีมือช่าง..ของซีเล็คคอน..
นอกจากจะ "ไม่ขัดแย้ง" กับแบบก่อสร้างแล้ว
ยังช่วย "อุด" ช่องว่างช่องโหว่ในส่วนที่
แบบก่อสร้างไม่ได้ระบุไว้

ปิดโอกาสไม่ให้ผู้รับเหมา "ได้ประโยชน์"
จาก "ช่องว่างช่องโหว่" ดังกล่าว

 

เหตุที่ต้องใช้..
มาตรฐานฝีมือช่าง..ของซีเล็คคอน
ในการว่าจ้างผู้รับเหมา...

ก็เพื่อไม่ให้..ผู้รับเหมา "เลือก" วิธีการก่อสร้าง..
"ตามอำเภอใจ"

เพราะเหตุว่า..แบบก่อสร้าง "ไม่ได้กำหนด"
วิธีการก่อสร้างให้ผู้รับเหมาทำทุกจุด
ผลคือ..
ผู้รับเหมาสามารถเลือก..
วิธีการก่อสร้างในจุดต่างๆ..ได้เอง

ซึ่งในแต่ละจุดนั้น..
สามารถทำงานได้หลายวิธีการ และ..
ในหลายต้นทุน

ในขณะที่..
วิธีการ "ว่าจ้างผู้รับเหมา" ของผู้ว่าจ้าง..
ก็คือ..
แจกแบบก่อสร้างผู้รับเหมา 3-4 ราย ตีราคา
พอได้ราคามา..
ก็เอาราคาของผู้รับเหมาแต่ละราย
มา "เปรียบเทียบ" กัน เพื่อลือกผู้รับเหมา

เมื่อเป็นเช่นนี้..

คิดหรือว่า..
ผู้รับเหมาจะ "เลิอกวิธีการที่ดีกว่า"
ได้ "คุณภาพงานที่ดีกว่า" มาสร้างบ้านให้กับท่าน

เพราะนั่นหมายความว่า..
"ต้นทุน" ค่าก่อสร้างของผู้รับเหมา
ก็จะสูงตามไปด้วย..!!

ผลก็คือ..ท่านที่ต้องการสร้างบ้าน
"คุณภาพดี ถึงดีมาก"
ก็จะไม่ได้คุณภาพงานอย่างที่ต้องการ

 

ชมภาพชุด..
จะ "ปล่อย" ให้ผู้รับเหมาทำงาน "ตามอำเภอใจ"..
หรือจะ "กำหนด" ให้ผู้รับเหมาทำงาน
ตามมาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน..!! 


  Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
การ "คุมงบก่อสร้าง" ก่อนทำราคากลาง

 

29 User Online