เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

บริการ..
ต่อรองราคา จัดทำสัญญาจ้างเหมา
ก่อสร้างบ้าน/อาคาร

บริการต่อรองราคา
จัดทำสัญญา
จ้างเหมาก่อสร้างบ้าน/อาคาร

ซีเล็คคอน..
จะ "สรุปเนื้องาน"
และ "ข้อตกลง" ในการว่าจ้าง
ให้ผู้รับเหมาทราบ
เพื่อประกอบการตีราคา


เพื่อให้ผู้รับเหมา "ตีราคา"
ภายใต้..
วัสดุก่อสร้าง "แบบเดียวกัน"
วิธีการก่อสร้าง "แบบเดียวกัน"
เนื้องาน "แบบเดียวกัน"
ข้อกำหนด "แบบเดียวกัน
"


เพื่อให้การ "เปรียบเทียบ" ราคา
เป็นแบบ..
แอ๊ปเปิ้ล "เทียบกับ" แอ๊ปเปิ้ล
ไม่ใช่..แอ๊ปเปิล "เทียบกับ" ส้ม

Service Select Con

ซีเล็คคอน..
จะให้บริการจัดทำแบบฟอร์ม BOQ *
เพื่อผู้รับเหมาใช้ "เสนอราคา"


แบบฟอร์ม BOQ
ที่ซีเล็คคอน "จัดทำ" ขึ้น
จะช่วยให้..
การต่อรองราคาทำได้ "ง่ายขึ้น"


ทั้งยังช่วย "กำกับ" ไม่ให้ผู้รับเหมา
คิดราคาแบบ "ออกนอกลู่นอกทาง"

* ทำเฉพาะแบบฟอร์ม ไม่ได้ทำบีโอคิว


Service Select Con

ซีเล็คคอน
จะทำหน้าที่.."ต่อรองราคา" กับผู้รับเหมา
ต่อหน้าลูกค้า โดยต่อรอง "ทีละราย"
ไม่เกิน 3 ผู้รับเหมา


ซีเล็คคอน มีประสบการณ์
ด้านการต่อรองราคาค่าก่อสร้าง
มามากกว่า 15 ปี
มีลูกค้าใช้บริการกับเราแล้ว
กว่า "200หลัง"


จึงมั่นใจได้ว่า..
ราคาที่เราต่อรองให้กับท่าน
เป็นราคาที่สมเหตุผล
ผู้รับ้หมาไม่สามารถ "โก่งราคา" กับเราได้

 

Service Select Con

หลังต่อรองราคาผู้รับเหมาแล้วเสร็จ
ซีเล็คคอน..
จะให้คำปรึกษา
เพื่อการคัดเลือกผู้รับเหมา "ขั้นสุดท้าย"

เพื่อให้ท่านตัดสินใจ..
จ้างผู้รับเหมาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Service Select Con

ซีเล็คคอน..
จะให้บริการจัดทำสัญญา*
ที่ "ผู้ใช้บริการ" จะใช้เซ็นต์กับผู้รับเหมา

ให้บริการ "แบ่งงวดงาน"
ต่อรอง เรื่องงวดงาน กับผู้รับเหมา
ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการ
จ่ายเงิน "เกินกว่าเนื้องาน" มากเกินไป 

*
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างนี้
เป็นสัญญาที่มีแนวคิดแบบ "วิน วิน"
ช่วยทำให้ท่าน
ไม่เสียเปรียบ" ผู้รับเหมาไปหน้า ขั้นตอนของบริการ


ติดต่อซีเล็คคอน


กลับไปหน้า
บริการ.. ของซีเล็คคอน


27 User Online