เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

เราให้บริการให้ท่าน..ดังนี้

 1. บริการ
  กำหนดเนื้องาน และข้อตกลง
  ในว่าจ้างผู้รับเหมา "ให้ชัดเจน"


  ซีเล็คคอน..
  จะ "สรุปเนื้องาน"
  และ "ข้อตกลง" ในการว่าจ้าง
  ให้ผู้รับเหมาทราบ
  เพื่อประกอบการตีราคา


  เพื่อให้ผู้รับเหมา "ตีราคา"
  ภายใต้..
  วัสดุก่อสร้าง "แบบเดียวกัน"
  วิธีการก่อสร้าง "แบบเดียวกัน"
  เนื้องาน "แบบเดียวกัน"
  ข้อกำหนด "แบบเดียวกัน
  "


  เพื่อให้การ "เปรียบเทียบ" ราคา
  เป็นแบบ..
  แอ๊ปเปิ้ล "เทียบกับ" แอ๊ปเปิ้ล
  ไม่ใช่..แอ๊ปเปิล "เทียบกับ" ส้ม


 2. บริการ..
  จัดทำ "แบบฟอร์ม" บีโอคิว

  Service Select Con

  ซีเล็คคอน..
  จะให้บริการจัดทำแบบฟอร์ม BOQ *
  เพื่อผู้รับเหมาใช้ "เสนอราคา"


  แบบฟอร์ม BOQ
  ที่ซีเล็คคอน "จัดทำ" ขึ้น
  จะช่วยให้..
  การต่อรองราคาทำได้ "ง่ายขึ้น"


  ทั้งยังช่วย "กำกับ" ไม่ให้ผู้รับเหมา
  คิดราคาแบบ "ออกนอกลู่นอกทาง"

  * ทำเฉพาะแบบฟอร์ม ไม่ได้ทำบีโอคิว 3. บริการ
  "ต่อรอง" ราคากับผู้รับเหมา

  Service Select Con

  ซีเล็คคอน
  จะทำหน้าที่.."ต่อรองราคา" กับผู้รับเหมา
  ต่อหน้าลูกค้า โดยต่อรอง "ทีละราย"
  ไม่เกิน 3 ผู้รับเหมา


  ซีเล็คคอน มีประสบการณ์
  ด้านการต่อรองราคาค่าก่อสร้าง
  มามากกว่า 15 ปี
  มีลูกค้าใช้บริการกับเราแล้ว
  กว่า "200หลัง"


  จึงมั่นใจได้ว่า..
  ราคาที่เราต่อรองให้กับท่าน
  เป็นราคาที่สมเหตุผล
  ผู้รับ้หมาไม่สามารถ "โก่งราคา" กับเราได้ 4. บริการ "ให้คำแนะนำ"
  ในการเลือกผู้รับเหมา

  Service Select Con

  หลังต่อรองราคาผู้รับเหมาแล้วเสร็จ
  ซีเล็คคอน..
  จะให้คำปรึกษา
  เพื่อการคัดเลือกผู้รับเหมา "ขั้นสุดท้าย"

  เพื่อให้ท่านตัดสินใจ..
  จ้างผู้รับเหมาอย่างมีประสิทธิภาพ 5. บริการจัดทำ
  เอกสาร "สัญญา"และ "แบ่งงวดงาน"


  Service Select Con

  ซีเล็คคอน..
  จะให้บริการจัดทำสัญญา*
  ที่ "ผู้ใช้บริการ" จะใช้เซ็นต์กับผู้รับเหมา

  ให้บริการ "แบ่งงวดงาน"
  ต่อรอง เรื่องงวดงาน กับผู้รับเหมา
  ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการ
  จ่ายเงิน "เกินกว่าเนื้องาน" มากเกินไป 6. ดู "ขั้นตอน" ของบริการ

ติดต่อซีเล็คคอน


กลับไปหน้า
รวมบริการ.. ของซีเล็คคอน


23 User Online