เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 4.4

Service Select Con

Service Select Con

แบบก่อสร้าง ฟรี มีปัญหาอะไรบ้าง ?

การใช้แบบก่อสร้าง ฟรี..
ที่หน่วยงานราชการ "แจก" ให้นั้น
มีปัญหาคล้ายๆการใช้แบบบ้านสำเร็จรูป

กล่าวคือ..
ราคาค่าก่อสร้างที่แจ้งไว้ หากเป็นราคาเก่า

ก็ไม่สามารถ..นำราคาดังกล่าวมาก่อสร้างได้..
ในปีปัจจุบัน

เวลาที่แบบก่อสร้าง "มีปัญหา"..
หรือ.."ต้องการ" แก้ไขแบบก่อสร้าง
จะต้องแก้ไขเอง..
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

หากลูกค้าสร้างบ้าน..
จ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง
โดยใช้แบบก่อสร้างที่ "แจกฟรี" นี้
ผู้รับเหมาอาจ "เปลี่ยนแปลง" โครงสร้าง
ตรงส่วนนั้นให้เอง
ปัญหาคือ..
หากผู้รับเหมารายนั้น
"ไม่ใช่" วิศวกร โครงสร้างอาจมี "ปัญหา" ได้


"บริการของเรา" ในส่วนนี้ !!

 • เรา "ประเมิน" ราคาค่าก่อสร้าง..ให้กับลูกค้า
 • ในกรณีที่แบบก่อสร้าง "ไม่ชัดเจน"
  ซีเล็คคอน มีบริการ "จัดทำ" ช้อปดรออิ้งให้
  กับลูกค้าสร้างบ้าน
 • ในกรณีที่ลูกค้า..
  ต้องการ "แก้ไข" แบบก่อสร้าง
  ถ้าเป็นส่วนที่เกี่ยวกับ "โครงสร้าง"
  ซีเล็คคอน..
  จะ "จัดหา" วิศวกรมา "ออกแบบ"
  โครงสร้างให้

 

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
บริการคุมงบก่อสร้างฯ

 

 

37 User Online