ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

การให้บริการ
เตรียมความพร้อม ก่อนสร้างบ้าน
เพื่อ "ป้องกัน..ความเสียหาย"
ที่มาจาก "แบบก่อสร้าง" และ "การว่าจ้างผู้รับเหมา"
(Pre-build organizer by selectcon)

 

การเตรียม/จัดหา "แบบบ้าน"

ปัญหาในส่วนของแบบก่อสร้าง ฟรี !!

การใช้แบบก่อสร้าง ฟรี..
ที่หน่วยงานราชการแจกให้นั้นมีปัญหาคล้ายๆการใช้แบบบ้านสำเร็จรูปที่ซื้อมา กล่าวคือ..

ราคาค่าก่อสร้างที่แจ้งไว้ มักจะเป็นราคาเก่า ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวก่อสร้างได้ในปีปัจจุบัน

เวลาที่แบบก่อสร้างมีปัญหา หรือต้องการแก้ไขแบบ จะต้องแก้ไขเอง..
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง หากลูกค้าสร้างบ้าน จ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง ผู้รับเหมาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตรงส่วนนั้นให้ ซึ่งถ้าผู้รับเหมารายนั้นไม่ใช่วิศวกร โครงสร้างอาจมีปัญหาได้

บริการของเราในส่วนนี้ !!

เป็นการประเมินงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างบ้าน

ในกรณีที่แบบก่อสร้าง ไม่ "เคลียร์คัท " "ชัดเจน" ซีเล็คคอน มีบริการจัดทำ ช้อปดรออิ้งให้กับลูกค้าสร้างบ้าน

ในกรณีที่ลูกค้าสร้างบ้าน ต้องการแก้ไขแบบ ถ้าเป็นส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้าง ซีเล็คคอน จะจัดหาวิศวกรมาออกแบบโครงสร้างเพิ่มให้

 

ข้อมูล..เกี่ยวกับการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา ฟรี.!

 

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com