ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

เขตปลอดความเสียหาย
จากการทิ้งงานสร้างบ้าน

ลุงทอม

 

ที่ซีเล็คคอน เราให้สัญญากับลูกค้า..
ที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา..กับเราว่า.....

ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วไป..
แต่ถ้าโชคร้าย.."โดนผู้รับเหมาทิ้งงาน" ลูกค้าของเราจะ.....ไม่เสียหายอะไรเลย** !!

ผมไม่ได้พูดอย่างนี้..อย่างคนปากพล่อย
สัญยิงสัญญาลมๆแล้งๆ เพื่อให้มันเท่หรือดูดี
แต่คำพูดของผมมี "แบคอัพ"

"แบคอัพ"ของผมคือ..
ผลงานว่าจ้างผู้รับเหมา นั้นร้อยๆหลัง ดังที่ได้แสดงในเว็บไซต์แห่งนี้

ลูกค้า..ของซีเล็คคอน
ที่เดินตามกติกาและวิธีการของซีเล็คคอน
ไม่มีใครได้รับความเสียหาย..
อันเนื่องมาจากผู้รับเหมาทิ้งงาน
เลยสักคน..!!

ผลงานว่าจ้างสร้างบ้าน นับร้อย ๆหลัง..ที่ผ่านมา..
มีปัญหาเรื่องทิ้งงานน้อยมาก
เพราะอะไรน่ะหรือ..?

ก็เพราะ "วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมา"..ของซีเล็คคอน..ไงครับ..
ด้วยวิธีการของเรา..
ลูกค้าสร้างบ้าน.นอกจากจะไม่เสียหาย..จากการทิ้งงานแล้ว
ผู้ว่าจ้างยังมีอำนาจในการต่อรองไม่ด้อยไปกว่าผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

 

กลยุทธ์ในการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา

1.
วันทำสัญญา
ผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา (ให้ทำงานก่อนจ่ายค่างวดภายหลัง)

2.
ว่าจ้างในราคาที่เหมาะสม
พิสูจน์ทราบความโปร่งใสของราคาสร้างบ้านได้
เราให้ลูกค้าเอาใครมาก็ได้ มาตรวจสอบว่าราคาที่เราว่าจ้าง โปร่งใสตรงไปตรงมา
ทอดตาไปทั่ว..ทั้งประเทศไทย.งคุณเห็นใครกล้าทำแบบนี้ไหมครับ ?

3.
แบ่งงวดการจ่ายเงินสร้างบ้าน..ผู้รับเหมาไม่ได้เงินเกินกว่าเนื้องาน

4.
ข้อตกลงว่าจ้างชัดเจน ผู้รับเหมาทำงานไม่เหมือนรูปไม่จ่าย (ดูภาพข้างล่าง)

5.
สัญญาว่าจ้าง..เราออกแบบเอง
สัญญาท้องตลาด ไม่คุ้มครองผู้ว่าจ้างได้เท่าที่ควรจะเป็นครับ
สัญญาว่าจ้างท้องตลาด..สร้างบ้านไป..ลูกค้าสร้างบ้าน..เสียเปรียบไป
สัญญาว่าจ้างท้องตลาด..โดนทิ้งงานเมื่อไร..ผู้ว่าจ้าง..จ่ายอานนน


เรามีข้อตกลงประกอบสัญญาชัดเจน..ในภาพคือโปสเตอร์ที่เราให้ผู้รับเหมา
ไปติดที่หน่วยงาน ให้ผู้ว่าจ้างดูว่าทำงานเหมือนรูปหรือไม่
ถ้าไม่เหมือน..ไม่จ่าย


งานเทคอนกรีตฐานราก
เพราะเรากำหนดให้ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตแบบนี้ ผู้รับเหมาก็ต้องทำตาม
หากไม่ทำตาม..ผู้ว่าจ้างไม่จ่าย โดยบอกว่าไม่เหมือนโปสเตอร์
ผู้รับเหมาต้องยอมทำตามในที่สุด
เพราะแต่ละงวดงานที่ทำ ผู้รับเหมาลงทุนลงแรงทำก่อน ผู้ว่าจ้างจ่ายภายหลัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ไม่น่าเชื่อเลยว่า..จะตัดสินใจเรื่องราคาสร้างบ้าน..แบบนี้ คลิกดู
หยุดความเสียหาย..อันเนื่องมาจากการว่าจ้างสร้างบ้านแบบผิดๆ คลิกดู


เขตปลอด..การเบี้ยวเงินค่างวดงานสร้างบ้าน คลิกดู

**ภายใต้ช้อยกเว้น 2 ข้อ
1. วัสดุไม่ขึ้นราคาพรวดพราดจนเกินไป
2. คุณต้องไม่ปล่อยให้่งานผิดพลาดมากจนเกิน
    ต้องไม่จ่ายเงินค่างวดทั้งๆที่งานผิดพลาด.. หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาเรา

กลับหน้าแรก..สร้างบ้าน

 


ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com