เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

สร้างบ้านหรู หลังใหญ่ ไม่จำเป็นต้องจ่าย..แพงเกินไป

Service Select Con

กรณีที่ 1
ซีเล็คคอน ช่วยให้ลูกค้าสร้างบ้านประยัดได้ถึง 14 ล้านบาท


ราคาค่าก่อสร้างของผู้รับเหมา ที่ลูกค้าสร้างบ้านจัดหามา เสนอราคาที่ 24,962,495 บาท
ราคาว่าจ้าง ที่..ซีเล็คคอน ดำเนินการว่าจ้างให้กับลูกค้า 10,760,000 บาท
พื้นที่ใช้สอยบ้าน 1,055 ตร.ม.
ผู้ว่าจ้างตัดซื้อวัสดุเองหลายรายการ ราคาที่ผู้รับเหมาเสนอภายใต้เนื้องานแบบเดียวกัน
ดูผลงานก่อสร้าง       คลิกที่นี่
 

บ้านหลังนี้ Owner ใช้บริการกับซีเล็คคอน ตั้งแต่แรกเลย
ในชั้นตอนสรรหาผู้รับเหมาให้เข้ามาร่วมประมูลงาน
ซีเล็คคอน "แนะนำลูกค้า" อย่าใช้ผู้รับเหมาที่เคยทำงานร่วมกับซีเล็คคอนมาก่อนทั้งหมด
ให้ลูกค้าชวนผู้รับเหมาจากภายนอกเข้ามาร่วมประมูลงานด้วย
เพื่อป้องกันการ "ฮั้วงาน"

ลูกค้าสร้างบ้านรายนี้ หาผู้รับเหมาที่ไม่เคยทำงานร่วมกับซีเล็คคอนมาก่อน
เข้าร่วมประมลงาน 1 ท่าน
ราคาที่ผู้รับเหมาท่านนี้เสนอ 24.96 ล้านบาท
ในขณะที่ราคาว่าจ้าง ที่..ซีเล็คคอน ดำเนินการว่าจ้างให้กับลูกค้า คือ 10.76 ล้านบาท

ลูกค้าสร้างบ้าน
ตัดซื้อวัสดุเองหลายรายการ ราคาที่ผู้รับเหมาเสนอภายใต้เนื้องานแบบเดียวกัน


แบบบ้าน

แบบบ้าน

ผู้ออกแบบ บ.จ. KTGY

Service Select Con

ดูรายละเอียดงานก่อสร้าง
ตั้งแต่งานฐานราก - สร้างบ้านเสร็จ คลิกที่นี่

 

33 User Online