เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

สร้างบ้านหรู หลังใหญ่ ไม่จำเป็นต้องจ่าย..แพงเกินไป

Service Select Con

สถาปนิก ชยุต งดงามสกุล โทร 089 664 8593

กรณีที่ 2
ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา กับ ซีเล็คคอน ลูกค้าประหยัดได้ 10.48 ล้านบาท

 

ราคาค่าก่อสร้างของผู้รับเหมา ที่ลูกค้าสร้างบ้านจัดหามา เสนอราคาที่ 28,500,000 บาท
ราคาว่าจ้าง ที่..ซีเล็คคอน ดำเนินการว่าจ้างให้กับลูกค้า 18,020,000 บาท
พื้นที่ใช้สอยบ้าน 1,091 ตร.ม.
ผู้ว่าจ้างตัดซื้อวัสดุเองหลายรายการ ราคาที่ผู้รับเหมาเสนอภายใต้เนื้องานแบบเดียวกัน
ดูผลงานก่อสร้าง       คลิกที่นี่
 

บ้านหลังนี้ Owner ทำแบบก่อสร้างเสร็จแล้ว
เอาแบบก่อสร้างให้ผู้รับเหมาตีราคา
ผู้รับเหมาตีราคาที่ 28,500,000 บาท
มาใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา กับซีเล็คคอน
ซีเล็คคอนว่าจ้างผู้รับเหมาให้ในราคา 18,020,000 บาท
Owner ประหยัดเงินได้ถึง 10.48 ล้าน บาท


Service Select Con
Service Select Con
Service Select Con
Service Select Con

Service Select Con

 

ดูรายละเอียดงานก่อสร้าง
ตั้งแต่งานฐานราก - สร้างบ้านเสร็จ คลิกที่นี่

 

25 User Online