เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

สารบัญ ประสบการณ์สร้างบ้าน


สารบัญ
ประสบการณ์สร้างบ้าน

 1. ตอนที่ 1 เกริ่นนำ

 2. ตอนที่ 2
  ตัดสินใจสร้างบ้านผู้สูงอายุ

 3. ตอนที่ 3
  จุดเริ่มต้นของบทเรียนที่เจ็บปวด

 4. ตอนที่ 4
  ช่วงเซ็นต์สัญญาว่าจ้าง

 5. ตอนที่ 5
  เริ่มลงมือก่อสร้างบ้าน

 6. ตอนที่ 6
  ลงมือก่อสร้างบ้าน

 7. ตอนที่ 7
  เริ่มเกิดปัญหา

 8. ตอนที่ 8
  ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ (?)

 9. ตอนที่ 9
  ตรงนั้นก็ปัญหา ตรงนี้ก็ปัญหา

 10. ตอนที่ 10
  วันที่วิศวกรเข้าหน้างาน

 11. ตอนที่ 11
  ก่อ ทุบ แก้ วนไป

 12. ตอนที่ 12
  ครบหนึ่งปีของการทำงาน

 13. ตอนที่ 13
  เรื่องเริ่มไปกันใหญ่

 14. ตอนที่ 14
  ผู้รับเหมาทิ้งงาน หมายศาลก็มาอีก

 15. ตอนที่ 15
  แล้วเอาไงต่อดีล่ะ ?

 16. ตอนที่ 16
  จนได้มาเจอซีเล็คคอน

 17. ตอนที่ 17
  เรื่องของศาล

 18. ตอนที่ 18
  เรื่องของศาล (ต่อ)

 19. ตอนที่ 19
  คดีความที่เริ่มจะยืดยาว

 20. ตอนที่ 20
  จับบ้านเป็นตัวประกัน

 21. ตอนที่ 21 ขึ้นศาล-1

 22. ตอนที่ 22 ขึ้นศาล-2

 23. ตอนที่ 23 ขึ้นศาล-3

 24. ตอนที่ 24
  บทสรุปของการขึ้นศาล

 25. ตอนที่ 25
  คบเด็กสร้างบ้าน

 26. ตอนที่ 26
  โอ้โห! กล้าพูดเนอะ

 27. ตอนที่ 27 เอากะเค้าสิ!

 28. ตอนที่ 28
  เรื่องยืดเยื้อที่จบลงเสียที

 29. ตอนที่ 29
  บทเรียนของการสร้างบ้าน

 30. ตอนที่ 30
  ผู้รับเหมาที่มาจากซีเล็คคอน

 31. ตอนที่ 31
  ในที่สุด ทุกอย่างก็จบลงด้วยดี
13 User Online