เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ประสบการณ์สร้างบ้าน

ประสบการณ์ สร้างบ้าน

ตอนที่ 18
เรื่องของศาล (ต่อ)

จากที่คุยกับผู้ที่เคยมีคดีความ คือ

 

เสียเงิน

(ค่าทนาย ค่าศาล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่ตามมาเช่นค่าเช่าคอนโด ค่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาฯลฯ)

 

เสียเวลา

(ต้องเตรียมเรื่องเอกสาร
เสียเวลาเตรียมตัวไปศาล บ้านก็ค้างคาสร้างต่อไม่ได้)

 

เสียสุขภาพจิต

(เครียด ทุกข์ ทั้งตัวเองและคนรอบข้าง)

 

ควรจะทำอย่างไรก็ได้ให้จบให้เร็วที่สุด
เพราะศาลมีถึง 3 ศาล ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา

 

แม้คดีผู้บริโภคจะไม่มีศาลฎีกา
แต่ถ้าเรื่องยืดเยื้อก็จะเป็นปัญหาของเราที่จะสร้างบ้านไม่ได้

 

การฟ้องร้องครั้งนี้ ฟ้องเป็นคดีแพ่ง
ในส่วนของคดีผู้บริโภค เราเป็นจำเลย
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล และไม่ต้องวางเงินประกัน

 

การขึ้นศาลตามหมายเรียกจะมีขั้นตอนดังนี้
1. นัดไกล่เกลี่ย (ส่วนมากจะเป็นวันจันทร์)
2. นัดพร้อม กรณีต้องเตรียมการต่าง ๆ ก่อนสืบพยาน
3. ถ้าไม่ไกล่เกลี่ยก็นัดสืบพยาน
4. นัดฟังคำตัดสิน

 


Back ไปหน้า
ตอนที่ 17 เรื่องของศาล

Next ไปหน้า
ตอนที่ 19 คดีความที่เริ่มจะยืดยาว

หน้าสารบัญ
ประสบการณ์สร้างบ้าน คลิกที่นี่

42 User Online