เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ประสบการณ์สร้างบ้าน

ประสบการณ์ สร้างบ้าน

ตอนที่ 29
บทเรียนของการสร้างบ้าน

เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้พบเจอคนหลากหลายมากมาย
ที่เข้ามาช่วย เข้ามารับรู้ เห็นความจริงใจ ไม่จริงใจของคน

 

คนดี ๆ มีเยอะ แต่คนแย่ ๆ ก็มีเช่นกัน

 

เราพยายามมองมุมเค้านะว่าทำแบบนี้ทำไม
1. ต้องการค่างวด
2. เลี่ยงการที่ต้องชดใช้ค่าปรับเราหลังจากหมดสัญญา
3. เลี่ยง คชจ งานที่ผิดพลาด มีปัญหา
4. คุม คชจ ในการทำงาน คุมคนงาน และปัจจัยอื่น ๆ ไม่ได้ ทำให้งบบาน เลยต้องหาทางเอาคืน
5. ไม่สนใจจะทำตามสัญญา ทำตามกฎเกณฑ์ใด ๆ ขอให้ได้ทำตามที่ตัวเองพอใจ
เหมือนการสร้างบ้านที่ไม่รับฟังเจ้าของบ้าน ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง

 

บทเรียนของคนที่ไม่เคยสร้างบ้าน

1. ควรหาผรม มาประมูลงานจาก BOQ อย่างน้อย 3 ราย
เพื่อให้รู้ราคาที่ควรจะเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณของเรา

2. การแบ่งงวดงานไม่ควรให้น้ำหนักในงวดแรกเยอะเกินไป
ให้ความสำคัญกับรายละเอียดในสัญญาก่อสร้างและปรึกษาทนายก่อนเซ็นสัญญา

3. หลังจากได้แบบมาแล้วเช็คให้ครบว่ามีทั้งแบบโครงสร้าง และแบบสถาปัตย์
พร้อมใบคำนวนรายการ ศึกษาแบบ ตรวจดูเรื่องไฟฟ้า ประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง ให้ละเอียด
มีปัญหาจุดไหนให้แก้ในกระดาษ ง่ายกว่าไปแก้ตอนหน้างาน

4. ใบอนุญาตก่อสร้างตัวจริงควรเก็บไว้เอง

5. BOQ ควรลงรายละเอียดให้ได้มากที่สุด ถ้าเป็นไปได้ให้ระบุยี่ห้อ รุ่น ลงไปด้วยเลย

 

6. การส่งมอบงวดงานควรจะมีหลักฐานชัดเจน และมีการตรวจงานให้ละเอียด

7. การจ่ายค่างวดควรมีใบรับเงินให้เรียบร้อย

8. จะต้องมี Foreman คุมหน้างาน สำคัญมาก

9. ถ้าเป็นไปได้ควรจ้างวิศวกรที่ปรึกษาฝ่ายเจ้าของบ้านให้เป็นผู้ตรวจสอบ

10. งานเพิ่ม ต้องให้เสนอราคา แล้วอนุมัติก่อน จึงจะดำเนินการได้

 

11. ถ้ามีปัญหา เรื่องถึงศาล การไกล่เกลี่ย เป็นวิธีที่ได้ผล
และประหยัดทั้งเงินและเวลา แต่ควรจะต้องเตรียมพร้อมในการต่อรองให้ดี

12. การเลือกทนายควรพิจารณาให้ดี ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ไหม
ให้คำแนะนำ มีเวลาพอและเอาใจใส่เคสเรามากแค่ไหน

13. การขึ้นศาล มีค่าใช้จ่าย และเสียเวลา เสียสุขภาพจิต

14. ผรม ก็กลัว เจ้าของบ้านไม่มีเงินจ่าย เจ้าของบ้านก็กลัว ผรม ทิ้งงาน

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องที่รวบรวมมานี้ขอให้ได้เป็นข้อมูลและบทเรียน
ให้กับคนที่คิดจะสร้างบ้าน กำลังจะสร้างบ้าน และสร้างบ้านอยู่ได้รับรู้
และระวังตัว อย่าได้เจอกับ ผรม ขึ้โกงอย่างเราเลย

 

Back ไปหน้า
ตอนที่ 28 เรื่องยืดเยื้อที่จบลงเสียที

Next ไปหน้า
ตอนที่ 30 ผู้รับเหมาที่มาจากซีเล็คคอน

หน้าสารบัญ
ประสบการณ์สร้างบ้าน คลิกที่นี่

36 User Online