เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ประสบการณ์สร้างบ้าน

ประสบการณ์ สร้างบ้าน

ตอนที่ 21
ขึ้นศาล-1

ในวันนัดสืบพยาน ศาลท่านถามก่อนเลยว่า
เคยคุยกันหรือยัง ทนายเราก็บอกว่าเคยพยายามจะคุยแล้วแต่ไม่สำเร็จ

 

ท่านเลยเริ่มด้วยการซักถามประเด็นปัญหาที่เราเจอหน้างานว่ามีอะไรบ้าง

 

ทางวิศวกรที่ปรึกษาก็ชี้แจงประเด็นตัวอย่างคร่าว ๆ ไป
คือ อิฐมวลเบาผิดขนาด ปัญหาบ่อเกรอะ ห้องน้ำไม่ได้ขนาด
งานก่อฉาบยังไม่เสร็จ วงกบประตูไม่ได้ระดับ
พื้นห้องน้ำเทผิดระดับ ความแข็งแรงของปูนไม่ตรงตาม BOQ

 

ท่านก็เริ่มด้วยการยกแต่ละประเด็นมาซักถามว่าทำไมถึงคิดว่าผิด ผิดเพราะอะไร

 

ก็ให้ทั้ง 2 ฝ่ายชี้แจง รายละเอียด แต่ไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะ
แต่ชี้ให้เห็นว่า ปัญหามาจากไหน เกิดเพราะอะไร ใครมีส่วนทำให้เกิด

 

ท่านพยายามจะให้เห็นว่า
ปัญหามาจากทั้ง 2 ฝ่าย เข้าใจไม่ตรงกัน และก็มีส่วนในปัญหาทั้งคู่
เจ้าของบ้านไปจับผิดแต่ข้อบกพร่องของเขา

 

ศาลท่านบอกว่า จขบ จะอ้างว่าไม่มีความรู้ในการก่อสร้าง
แล้วรับการส่งมอบงานงวดที่ผ่านๆ มาแล้วได้อย่างไร
เหมือนที่คนไทยทุกคนอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้

 

ส่วนวิศวกรทั้ง 3 ท่านในที่นี้ก็เป็นผู้รู้ ไม่มีใครเก่งกว่าใคร
เพราะเรียนมาตำราเดียวกัน แต่อาจแตกต่างกันในทางเทคนิคบ้าง

 


Back ไปหน้า
ตอนที่ 20 จับบ้านเป็นตัวประกัน

Next ไปหน้า
ตอนที่ 22 ขึ้นศาล-2

หน้าสารบัญ
ประสบการณ์สร้างบ้าน คลิกที่นี่

35 User Online