เพื่อการ "สร้างบ้านและอาคาร" แบบไม่เสียเปรียบใคร !!

แนวคิดในการให้บริการ

 

บริการ..
คุมงบก่อสร้าง ว่าจ้างผู้รับเหมา บริหารสัญญาก่อสร้าง
ประกอบไปด้วย

ซีเล็คคอนจะช่วยท่าน "ตั้งงบประมาณ"
ในการสร้างบ้านที่ "เหมาะสม"
กับ "ความต้องการ" ของท่าน
ทั้งในแง่ฟังก์ชั่นการใช้สอย ดีไซน์บ้าน , เกรดวัสดุ ,
วิธีการที่ใช้ในการก่อสร้าง และฝีมือช่าง

เมื่อตั้งงบประมาณแล้ว
ซีเล็คคอนจะช่วย "ควบคุมงบประมาณ"
ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่งานจัดหาแบบบ้าน
ไปจนถึงราคาว่าจ้างผู้รับเหมา
เพื่อป้องกันปัญหา "งบบานปลาย"

แนวคิด..
ในการว่าจ้างผู้รับเหมา ของซีเล็คคอน

วันทำสัญญา
ลูกค้าสร้างบ้านไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา

ให้ผู้รับเหมาเป็นฝ่ายลงมือก่อสร้างให้ก่อน
หากทำงานไม่ได้ผลงานตามมาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน
ไม่ต้องจ่าย "ค่างวด" ให้กับผู้รับเหมา (ผลงาน+/-5 %)

ผู้รับเหมา..จะไม่ได้เงินเกินกว่าเนื้องาน !!มีรายละเอียดเพิ่มเติม..ดังนี้

ท่านไม่จ่ายเงินมัดจำสัญญาให้กับผู้รับเหมา !!

ไม่ต้อง "สะดุ้ง-ผวา" กับปัญหาทิ้งงาน!!

เงื่อนไขการว่าจ้าง "ชัดเจน" ไม่เสียเปรียบผู้รับเหมา !!

สัญญาก่อสร้าง รัดกุม ออกแบบโดยซีเล็คคอน !!

แบ่งงวดงานละเอียด ผู้รับเหมาไม่ได้เงิน เกินกว่าเนื้องาน !!

คุณภาพงานโดยรวมดีกว่า ราคาค่าก่อสร้างถูกกว่า!!

ขจัด "ข้อผิดพลาด" ในแบบก่อสร้าง ก่อนนำไปตีราคา!!

มีขั้นตอนให้ลูกค้า "ตรวจสอบความโปร่งใส" ของราคากลาง !!

ลูกค้านำผู้รับเหมาจากที่อื่น(ที่เราไม่รู้จัก)มาเข้าร่วมประมูลงานได้ !!

ทำงานไม่ได้คุณภาพตามข้อตกลง ไม่ต้องจ่ายค่างวด !!

ซีเล็คคอน ดูแล & ช่วยแก้ปัญหา(ถ้ามี)ให้กับท่าน จนสร้างบ้านแล้วเสร็จ !!

ซีเล็คคอน ให้บริการท่าน ระหว่างการรับประกันตัวบ้านโดยผู้รับเหมา!!ซีเล็คคอน..เป็น "รายเดียว" ในประเทศไทย
ที่ใช้โปสเตอร์ "มาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน"
ให้ผู้รับเหมาไปติดที่หน่วยงาน ให้ช่างได้ดู
เรากำหนดให้ผู้รับเหมา "ต้องทำงานให้ได้" ตามโปสเตอร์
หากผู้รับเหมาทำงานไม่ได้ตามโปสเตอร์ ผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายเงิน


บริการบริหารสัญญาก่อสร้าง คือ..
การ "จัดการ" เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา
ในแง่ของ..
คุณภาพงาน ฝีมือช่าง คุณภาพวัสดุ และระยะเวลาก่อสร้าง

การบริหารสัญญานี้
เป็นคนละส่วนกับบริการที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง
หรือ.. ที่เรียกกันติดปากว่า "คอนเซ้าท์"

งานที่ปรึกษาควบคุมงานฯ..
เป็นเครื่องมือในการ บริการ "บริหารสัญญา" ก่อสร้าง

ที่ซีเล็คคอน..
เราจ้างพนักงานทำงาน ทำหน้าที่..บริหารสัญญาก่อสร้าง
1 ทีม ด้วยค่าใช้จ่ายประมาณ 140,000 บาท/เดือน

ทีมงาน..บริหารสัญญาก่อสร้าง ประจำสำนักงาน

ทีมงาน..บริหารสัญญาก่อสร้างภาคสนาม ช่วยแก้ไขปัญหาที่หน่วยงาน
สุ่มตรวจคุณภาพงาน (บริการนี้ไม่ใช่บริการคอนเซ้าท์นะครับ)
Back ไปหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริการ

Next ไปหน้า
ท่านจะได้อะไรจากบริการคุมงบก่อสร้าง ว่าจ้างผู้รับเหมา49 User Online