ศูนย์รวมผู้รับเหมา

ซีเล็คคอน เปิดโอกาสให้..

ผู้รับเหมา "ลงทะเบียน" และ "โปรโมท" ผลงานก่อสร้างของท่าน..ฟรี !!

เพียงแค่ท่านทำการลงทะเบียนกับทางเรา..โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

พร้อม "รับสิทธิ" เพื่อเข้าร่วม "ประมูลงาน" 

เพื่อการ "รับงาน" และ "รับเงิน" จากลูกค้าโดยตรง..!!

ผู้รับเหมาที่สนใจทะเบียน โปรโมทผลงานของท่าน คลิกที่นี่

ท่านที่จะ "ติดต่อผู้รับเหมา" โปรดทราบ
ผู้รับเหมาที่มีรายชื่อ..ในศูนย์รวมผู้รับเหมาแห่งนี้
" ไม่ใช่" ผู้รับเหมาในสังกัดของ.."ซีเล็คคอน"

หากท่านต้องการจะ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยความสบายใจ ห่างไกลปัญหาทิ้งงาน"
กรุณาติดต่อ "ซีเล็คคอน" โดยตรง..!! คลิกที่นี่

ค้นหาผู้รับเหมา จาก
ลำดับชื่อผู้รับเหมาประเภทผู้รับเหมาประสบการณ์ก่อสร้าง(ปี)ผลงานสร้างบ้่าน(หลัง)
1 กลุ่มช่างหัวกระทิ ดำเนินการในรูปบุคคล >10 >20
2 เอส พี เอส รุ่งเรืองกิจ ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 5ปี 20หลัง
3 นายสุทธิรัตน์ อ่ำสวัสดิ์ ดำเนินการในรูปบุคคล 20 120
4 หจก ดี.ดี.ดีโมลิชั่น เซ็นเตอร์ ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 10 50
5 หจก.79 วิศวกรรมการโยธา ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 5 10
6 www.thaiserviceweb.com ดำเนินการในรูปบุคคล/นิติบุคล 20 40 หลังขึ้นไป
7 ชินการช่าง ดำเนินการในรูปบุคคล 20 23
8 สถาพร สีหะวงษ์ ดำเนินการในรูปบุคคล 8 ปี 13
9 บริษัทเดชาชาญ จำกัด ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 20 -
10 บริษัทไทย เอ็น.จี.อาร์. คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 30 อาคาร 3 โรงงาน 2 บ้านเยอะครับ
11 นายไกรฤกษ์ ปานช้าง ดำเนินการในรูปบุคคล 9 26
12 บริษัท เพียบ เดคเคอเรชัน จำกัด ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 3 20
13 หจก.เอคซ์เพิร์ท ดีไซน์ ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 5 ปี 10-20
14 บริษัทวรรณกิจก่อสร้าง จำกัด ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 16 23
15 TC Construction ดำเนินการในรูปบุคคล มากกว่า 30 -
16 missyada ดำเนินการในรูปบุคคล 20ปี หลายหลัง
17 บริษัทฐานาดุล คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 6 10
18 หจก. สเปค เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 15 1
19 นายทรงสัจ แจ่มพงษา ดำเนินการในรูปบุคคล 8 -
20 pham88construction Renovate & Design ดำเนินการในรูปนิติบุคคล 7 13
 Page 1 of 27  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Last 
Pages: 

 

ค้นหาวัสดุก่อสร้าง


สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com (mt_1)