เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

สารบัญ..ประสบการณ์สร้างบ้าน
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
กับซีเล็คคอน

ประสบการณ์สร้างบ้าน

สารบัญประสบการณ์สร้างบ้าน.. ของหมอโจ

มุมมองเจ้าของบ้าน ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้น

มุมมองเจ้าของบ้าน ตอนที่ 2 เหตุผล...คนอยากปลูกบ้าน

มุมมองเจ้าของบ้าน ตอนที่ 3 ตามล่า...หาที่ดิน

มุมมองเจ้าของบ้าน ตอนที่ 4 หาความรู้ใส่ตัว

มุมมองเจ้าของบ้าน ตอนที่ 5 จะปลูกบ้านเอง เริ่มต้นตรงไหนดี

มุมมองเจ้าของบ้าน ตอนที่ 6 สถาปนิก..Where are you..?

มุมมองเจ้าของบ้าน ตอนที่ 7 ทำการบ้าน...ก่อนพบสถาปนิก

มุมมองเจ้าของบ้าน ตอนที่ 8 ปรับจูนแนวความคิด เจ้าของบ้าน &สถาปนิก

มุมมองเจ้าของบ้าน ตอนที่ 9 “คอนซัลแทนซ์”. .. ต้องมีกับเค้าด้วยเหรอ ?

มุมมองที่ปรึกษา ตอนที่ 1 หมอโจ..ในมุมมองของผม

มุมมองเจ้าของบ้าน ตอนที่ 10 ดูงานสร้างบ้านของผู้รับเหมา - 1

ดูสารบัญประสบการณ์สร้างบ้านของหมอโจ เพิ่มเติม

สารบัญประสบการณ์สร้างบ้าน.. ของลูกค้าสร้างบ้านท่านอื่น

ประสบการ์สร้างบ้าน คุณฝน

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสาลินี

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณลูกแม่ค้า

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณเสาเอก

 

 


 

24 User Online