เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

Service Select Con Service Select Con

รวมสารบัญประสบการณ์สร้างบ้านของ คุณเสาเอก

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 1 เล่าเรื่องเสาเอก

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 2 ตามหาที่ดิน

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 3 การถมดิน

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 4 สถาปนิก

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 5 ฮวงจุ้ยกับซินแส

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 6 ผู้รับเหมา

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก
ตอนที่ 7
Consulant (ที่ปรึกษาควบคุมการสร้างบ้าน)

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 8 การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 9 แหล่งเงินกู้

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 10 เสาเอก

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก
ตอนที่ 11
การก่อสร้างบ้าน (1ปีที่รอคอย)

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 12 อุปสรรค

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 13 งานตกแต่งภายใน

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก
ตอนที่ 14
ความจุกจิกของการออกแบบ

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 15 แบบ interior ชั้น1

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 16 แบบ interior ชั้น2

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 16 แบบ interior ชั้น2

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 17 เขื่อนริมน้ำ

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 18 รั้วบ้าน

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 19 รถนนและทางเข้าบ้าน

คลิกที่นี่

เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 20 เลขที่บ้าน คลิกที่นี่
เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 21 สัญญาณกันขโมยและกล้องวงจรปิด คลิกที่นี่
เรื่องเล่า...บ้านเสาเอก ตอนที่ 22 ส่งงาน และการตรวจรับบ้าน คลิกที่นี่

 

รวมสารบัญประสบการณ์สร้างบ้านของท่านอื่น

ประสบการณ์สร้างบ้าน หมอโจ
ประสบการ์สร้างบ้าน คุณฝน
ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสาลินี
ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณลูกแม่ค้า
ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณเสาเอก

 

 

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้