เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 16

Service Select Con


หลังการดู..
"ผลงาน"สร้างบ้าน/อาคาร
ของผู้รับเหมา ในขั้นตอนที่แล้ว

ในขั้นตอนนี้..
ท่านจะต้องเป็น "ผู้คัดเลือก"
ผู้รับเหมาด้วย "ตัวท่านเอง"
ว่าจะให้..
ผู้รับเหมารายไหน..
รับแบบก่อสร้างไปตีราคา.!!

ซีเล็คคอน..
ไม่ได้เป็นผู้เลือกผู้รับเหมา
ให้กับท่าน.!!

เราจะให้ท่าน "เลือก"
ผู้รับเหมา 3-4 ราย

ตรงนี้เป็น "เอกสิทธิ์" ของท่าน
นะครับ..
ท่านจะเลือกผู้รับเหมารายไหน
ก็ได้
นอกจากการให้ข้อมูล
เราจะ "ไม่แทรกแซง"
การตัดสินใจของท่าน !!ไปหน้า ผู้รับเหมาเสนอราคา


กลับไปหน้า
พาไปดูผลงานของผู้รับเหมาที่หน่วยงาน


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


18 User Online