ตลาดซื้อ-ขาย บริการรับสร้างบ้าน

ขั้นตอน
ในการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา ฟรี!

บริการระหว่าง "การว่าจ้างผู้รับเหมา"

หลังการดู "ผลงานสร้างบ้าน" ของผู้รับเหมา
ในขั้นตอนที่แล้ว ในขั้นตอนนี้..
ท่านจะต้องเป็น "ผู้คัดเลือก" ผู้รับเหมาด้วย "ตัวท่านเอง"
ว่าจะให้ใคร...
เป็นผู้รับแบบก่อสร้างไปตีราคา !!!

(ซีเล็คคอน ไม่ได้เป็นผู้เลือกผู้รับเหมาให้กับท่าน)

โดย..เราจะให้ท่านเลือกผู้รับเหมา 3-4 ราย
จากที่ท่านไปดูผลงานก่อสร้างมาทั้งหมด

ตรงนี้เป็น "เอกสิทธิ์" ของท่านนะครับ..
ท่านจะเลือกผู้รับเหมารายไหน ก็ "เป็นสิทธิ์ของท่าน"
โดยที่เราจะ "ไม่แทรกแซง" การตัดสินใจของท่าน !!

คำแนะนำของผมก็คือ..
ในจำนวนผู้รับเหมาที่ท่านจะเลือกในรอบนี้
ท่านควรเลือกผู้รับเหมา รายที่ท่านชวนมาร่วมประมูลด้วย
เพื่อให้มีการตรวจสอบการทำงานของเรา
เพื่อที่ท่านจะได้สบายใจว่า.การประมูลงานครั้งนี้..
... "ไม่มีการฮั้ว" กันอย่างแน่นอน

ผู้รับเหมา "ที่ท่านเลือก" ไว้นี้ ..
"จะได้รับ" แบบบ้านและเอกสารประกอบการตีราคา..
ไปคิดราคามาเสนอ !

 

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-
ไปหน้า ขั้นตอนในการให้บริการ..ว่าจ้างผู้รับเหมา


 

 

31-1-2559

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com