เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 18


หลังการดู..
"ผลงาน"สร้างบ้าน/อาคาร
ของผู้รับเหมา ในขั้นตอนที่แล้ว

ในขั้นตอนนี้..
ท่านจะต้องเป็น "ผู้คัดเลือก"
ผู้รับเหมาด้วย "ตัวท่านเอง"
ว่าจะให้..
ผู้รับเหมารายไหน..
รับแบบก่อสร้างไปตีราคา.!!

ซีเล็คคอน..
ไม่ได้เป็นผู้เลือกผู้รับเหมา
ให้กับท่าน.!!

เราจะให้ท่าน "เลือก" ผู้รับเหมา 3-4 ราย
จากผู้รับเหมาที่ท่าน "ไปดูผลงาน" แล้ว

ตรงนี้เป็น "เอกสิทธิ์" ของท่านนะครับ..
ท่านจะเลือกผู้รับเหมารายไหน ก็
"เป็นสิทธิ์ของท่าน"
โดยที่เราจะ "ไม่แทรกแซง"
การตัดสินใจของท่าน !!

การคัดเลือกผู้รับเหมา..
เพื่อ "ป้องกัน" การฮั้วงาน..!!

คำแนะนำของเรา คือ..
ในจำนวนผู้รับเหมา ที่ท่าน "เลือก"
ในรอบนี้
ท่านควรเลือก..
ผู้รับเหมา "รายที่ท่านชวน"
เข้ามาร่วมประมูลด้วย
เพื่อที่ท่าน "สบายใจ"
ว่าการประมูลงานครั้งนี้.. ...

"ไม่มี" การฮั้ว..เกิดขึ้น.!!

และ..
ผู้รับเหมา "ที่ท่านเลือก" ไว้นี้ ..
"จะได้รับ" แบบก่อสร้าง..
และเอกสารประกอบการตีราคา..
ไป "คิดราคา"มาเสนอ !

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
ผู้รับเหมาเสนราคา

46 User Online