เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 17เมื่อมีผู้รับเหมาเข้า "ร่วมประมูลงาน"
และ "รับทราบ" เงื่อนไขการว่าจ้างแล้ว

ขั้นตอนต่อไป คือ..
การพาลูกค้า..
ไป "ดู" ผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
ทุกรายที่ "เสนอตัว" เข้าร่วมประมูล
และที่ "รับเงื่อนไข" การประมูลได้ !!

ระหว่างการดูงาน..
ทีมงานของเราจะ "อธิบาย" ผลงานก่อสร้าง
ของผู้รับเหมาให้ท่าน "รับทราบ"
พร้อม "ตอบ" ข้อสงสัย !!

เมื่อท่านได้ดู..
"ผลงาน" ก่อสร้างของ "ผู้รับเหมา"..
หลายๆหลัง ประกอบกับ..
การ "อธิบาย"ของเรา..
จะทำให้ท่าน "ดูงานสร้างบ้าน"
ด้วย "ความเข้าใจ" มากขึ้น !!

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
คัดเลือกผู้รับเหมารอบแรก

50 User Online