เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 15เมื่อได้ผู้รับเหมา
เข้า "ร่วมประมูลงาน"
และ "รับทราบ"
เงื่อนไขการว่าจ้างแล้ว


ขั้นตอนต่อไป คือ..
การพาลูกค้า.. ไป "ดู"
ผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
ทุกรายที่ "เสนอตัว"
เข้าร่วมประมูล
และที่ "รับเงื่อนไข" การประมูลได้ !!


ระหว่างการดูงาน..
ทีมงานของเรา
จะ "อธิบาย" ผลงานก่อสร้าง
ของผู้รับเหมาให้ท่าน "รับทราบ"
พร้อม "ตอบ" ข้อสงสัย !!

เมื่อท่านได้ดู..
"ผลงาน" ก่อสร้างของ "ผู้รับเหมา"..
หลายๆหลัง ประกอบกับ..
การ "อธิบาย"ของเรา..
จะทำให้ท่าน "ดูงานสร้างบ้าน"
ด้วย "ความเข้าใจ" มากขึ้น !!ไปหน้า
คัดเลิอกผู้รับเหมารอบแรก


กลับไปหน้า..สรรหาผู้รับเหมา


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


22 User Online