ตลาดซื้อ-ขาย บริการรับสร้างบ้าน

ขั้นตอน
ในการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา ฟรี!

บริการระหว่าง "การว่าจ้างผู้รับเหมา"

 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสบายใจว่า...
การให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา โปร่งใส ตรวจสอบได้

ซีเล็คคอน จึงกำหนดแนวทางในการสรรหาผู้รับเหมา ไว้ดังนี้

แนวทางที่ 1

จะมีผู้รับเหมาที่เคยเข้าร่วมประมูลงานกับซีเล็คคอน ในครั้งก่อนๆ..
สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลงานสร้างบ้านในเคสของท่าน

แนวทางที่ 2

ซีเล็คคอน แนะนำให้ผู้ใช้บริการ..
ไปชวนผู้รับเหมานอกเว็บไซต์มาเข้าร่วมประมูลงานด้วย
เป็นการประมูลงานกันที่ซีเล็คคอนนะครับ แข่งกับผู้รับเหมาที่มาตามแนวทางที่ 1 และ 3
ไม่ใช่ทางหนึ่งให้ซีเล็คคอนทำงานให้ อีกทางหนึ่งผู้ว่าจ้างไปว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง

วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสบายใจ..
ว่าเราไม่สามารถไปฮั้วกับผู้รับเหมารายที่ท่านหามาได้
ทั้งยังเป็นการตรวจสอบการทำงานของเราไปในตัว


แนวทางที่ 3

มีผู้รับเหมาที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา สนใจเข้าร่วมประมูลงานด้วย

เมื่อมีผู้เสนอตัวเข้าร่วมประมูลแล้ว
ซีเล็คคอน..
จะแจ้งเงื่อนไขการว่าจ้างให้กับผู้รับเหมาทราบ
(เงื่อนไขนี้จะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนที่จะนำไปแจ้งผู้รับเหมา)


-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-
ไปหน้า ขั้นตอนในการให้บริการ..ว่าจ้างผู้รับเหมา


 

 

31-1-2559

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com