เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 16

Service Select Con
Service Select Con

เพื่อให้ผู้ใช้บริการ "สบายใจ" ว่า...
บริการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา
"โปร่งใส"
ไม่มีเรื่อง "ฮั้วงาน" เกิดขึ้น..!!

ซีเล็คคอน..
จึง "มีมาตรการ" สรรหาผู้รับเหมา 3 แนวทาง

แนวทางที่ 1

ซึเล็คคอน "ชวน" ผู้รับเหมาที่ "เคย"..
เข้าร่วมประมูลงานกับซีเล็คคอน
ในครั้งก่อน
มาเข้าร่วมประมูลงานสร้างบ้าน/อาคาร..
ในเคสของท่าน

แนวทางที่ 2

เรา"จะขอให้" ผู้ใช้บริการ
ชวนผู้รับเหมาที่เรา "ไม่รู้จัก"
เข้าร่วมประมูลงาน
โดยให้เข้ามาประมูลงาน "ที่ซีเล็คคอน"
แข่งกับผู้รับเหมา..
ตามแนวทางที่ 1 และ 3

ไม่ใช่..
ให้ซีเล็คคอนทำงานให้ "ทางหนึ่ง"
อีก "ทางหนึ่ง"
ท่าน "จ้าง" ผู้รับเหมา" ด้วยตนเอง"
โดยหวังว่า..
จะเอาราคามา "เปรียบเทียบ"..
กับราคากลางของ "ซีเล็คคอน"
ซึ่ง..
"ไม่สามารถ" เปรียบเทียบกันได้
เพราะ "คุณภาพงาน" และ "วิธีการก่อสร้าง"
ต่างกัน..!!

แนวทางที่ 2 นี้
เป็นเครื่อง "ยืนยัน" ความโปร่งใส..
ในการให้บริการ "ของ..ซีเล็คคอน"

แนวทางที่ 3

จะมีผู้รับเหมา..
ที่เข้ามา "เยี่ยมชม" เว็บไซต์ของเรา
สนใจขอเข้าร่วมประมูลงานด้วย

เมื่อได้ผู้รับเหมาที่.. "เสนอตัว"
เข้าร่วมประมูลงานแล้ว..
ซีเล็คคอน..
จะแจ้ง "เงื่อนไข" การว่าจ้างให้ผู้รับเหมาทราบ

ขั้นตอนต่อไปคือ..
ซีเล็คคอน พาท่านไป "ดูผลงานก่อสร้าง"..
ของผู้รับเหมา

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
การสรรหาผู้รับเหมา

64 User Online