เพื่อการ "สร้างบ้านและอาคาร" แบบไม่เสียเปรียบใคร !!

ขั้นตอนในการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
ขั้นตอนที่ 16


เพื่อให้ผู้ใช้บริการ "สบายใจ" ว่า...
การให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา "โปร่งใส" ตรวจสอบได้

ซีเล็คคอน จึง "กำหนด" แนวทางในการสรรหาผู้รับเหมา ไว้ดังนี้

 

แนวทางที่ 1
จะมีผู้รับเหมาที่ "เคยเข้าร่วมประมูลงาน" กับซีเล็คคอน ในครั้งก่อนๆ..
สนใจที่จะเข้า "ร่วมประมูลงาน"สร้างบ้านในเคสของท่าน

 

แนวทางที่ 2
ซีเล็คคอน "แนะนำ" ให้ผู้ใช้บริการ..
ชวนผู้รับเหมา "นอกเว็บไซต์" มาเข้าร่วมประมูลงานด้วย
เป็นการประมูลงานกัน "ที่ซีเล็คคอน" นะครับ แข่งกับผู้รับเหมาที่มาตามแนวทางที่ 1 และ 3 ไม่ใช่ทางหนึ่งให้ซีเล็คคอนทำงานให้
อีกทางหนึ่งผู้ว่าจ้างไปว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง

วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการ "สบายใจ"..
ว่าจะไม่มี"การฮั้ว" เกิดขึ้น
ทั้งยังเป็นการ "ตรวจสอบ" การทำงานของเราไปในตัว

 

แนวทางที่ 3
มีผู้รับเหมาที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา สนใจเข้าร่วมประมูลงานด้วย

 

เมื่อมีผู้เสนอตัวเข้าร่วมประมูลแล้ว
ซีเล็คคอน.. จะแจ้ง "เงื่อนไข" การว่าจ้างให้กับ "ผู้รับเหมา" ทราบ
(เงื่อนไขนี้จะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนที่จะนำไปแจ้งผู้รับเหมา)

 


Back ไปหน้า
ปรับเนื้องานให้สอดคล้องกับงบประมาณของลูกค้า

Next ไปหน้า
การดูผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา

 

41 User Online