เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 15

Service Select Con
Service Select Con

หลังการพิสูจน์ทราบ "ความโปร่งใส"
ของราคาค่าก่อสร้าง
หากผู้ใช้บริการ..มีความประสงค์จะ
ที่จะ "ลดค่าก่อสร้าง" ลงไปอีก !!!

  • ซึ่งสามารถ "ทำได้ " ในทางเทคนิค กล่าวคือ
    ไม่ลดพื้นที่ใช้สอย แต่ "ลดค่าก่อสร้าง"
  • หรือ "ลดพื้นที่ใช้สอย และ"ลดค่าก่อสร้าง"

เมื่อลูกค้าต้องการ "ลด" ค่าก่อสร้างลง
ซีเล็คคอน..จะช่วย "ปรับลด" ค่าก่อสร้าง
เพื่อให้ "สอดคล้อง" กับ "ความต้องการ"
ของท่าน

การปรับลดค่าก่อสร้างนี้
สามารถทำได้ "ระดับหนึ่ง" โดยผู้ใช้บริการจะรู้ว่า..

บ้าน/อาคารที่จะปลูกสร้างนั้น

  • ลดส่วนไหนลงบ้าน ?
  • ทำให้ราคาลดลงไปเท่าไร ?
  • ส่วนไหนของบ้าน/อาคาร ที่ราคาสูง ?
  • ส่วนไหนฯ ที่ราคาต่ำ ?

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
การสรรหาผู้รับเหมา

18 User Online