เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 13

Service Select Con
Service Select Con

หลังพิสูจน์ทราบ
"ความโปร่งใส" ของราคา


หากท่าน..
ต้องการ "ปรับลด" ค่าก่อสร้าง


ก็สามารถทำได้ "ระดับหนึ่ง"

เมื่อปรับลดราคาแล้ว
ท่านจะทราบว่า..

  • ปรับลดส่วนไหน
  • ทำให้ราคาลดลงไปเท่าไร
  • ส่วนไหนของบ้าน/อาคาร ที่ราคาสูง
  • ส่วนไหนฯ ที่ราคาต่ำ


ไปหน้า..สรรหาผู้รับเหมา


กลับไปหน้า
พิสูจน์ทราบความโปร่งใสของราคากลาง


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


91 User Online