เพื่อการ "สร้างบ้านและอาคาร" แบบไม่เสียเปรียบใคร !!

ขั้นตอนในการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
ขั้นตอนที่ 15

Service Select Con


@
หลังการ..
พิสูจน์ทราบ "ความโปร่งใส" ของราคาค่าก่อสร้าง
ผู้ใช้บริการ..อาจมีความประสงค์จะ "ลดงบ" ก่อสร้างลง !!!

... ซึ่งสามารถ "ทำได้ " ทั้งในทางเทคนิค...
... โดยไม่ลดพื้นที่ใช้สอย แต่ลดค่าก่อสร้าง
...หรือ "ลดค่าก่อสร้าง" โดยยอมลดความต้องการบางอย่าง !!

 

...การปรับลดงบประมาณก่อสร้างแบบนี้...
...ผู้ใช้บริการจะรู้ว่า บ้านหรืออาคารที่ตนเองปลูกสร้างนั้น "ลดอะไรไปบ้าง"
...ตรงไหนราคาสูง ตรงไหนราคาต่ำ
...เป็นเพราะอะไร ?

 


Back ไปหน้า
พิสูจน์ทราบความโปร่งใสของราคากลาง

Next ไปหน้า
การสรรหาผู้รับเหมา

 

53 User Online