ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ขั้นตอนการให้บริการ
เตรียมความพร้อม ก่อนสร้างบ้าน
และการว่าจ้างผู้รับเหมา

 


บริการระหว่าง"การว่าจ้างผู้รับเหมา"

@
หลังการ..
พิสูจน์ทราบ "ความโปร่งใส" ของราคาค่าก่อสร้าง
ผู้ใช้บริการ..อาจมีความประสงค์จะ "ลดงบ" ก่อสร้างลง !!

... ซึ่งสามารถ "ทำได้ " ทั้งในทางเทคนิค...
... โดยไม่ลดพื้นที่ใช้สอย แต่ลดค่าก่อสร้าง
...หรือ "ลดค่าก่อสร้าง" โดยยอมลดความต้องการบางอย่าง !!

...การปรับลดงบประมาณก่อสร้างแบบนี้...
...ผู้ใช้บริการจะรู้ว่า บ้านหรืออาคารที่ตนเองปลูกสร้างนั้น "ลดอะไรไปบ้าง"
...ตรงไหนราคาสูง ตรงไหนราคาต่ำ
...เป็นเพราะอะไร

ข้อมูล..เกี่ยวกับการให้บริการ

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com