เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 14


Service Select Con

เพราะเราต้องการให้ผู้ใช้บริการของเรา
"ตัดสินใจ"
เกี่ยวกับ "ราคา" ค่าก่อสร้าง..
อย่างเข้าใจ "ที่มาที่ไป" ของค่าก่อสร้าง..
ใน "แต่ละจุด"อย่างแท้จริง !!!

เราจึงมีขั้นตอน..พิสูจน์ทราบ
"ความโปร่งใส" ของ "บีโอคิวราคากลาง"

ต้องบอกว่า...
การ "พิสูจน์ทราบฯ" แบบนี้
ผู้รับเหมา/บริษัทรับสร้างบ้าน เขา "ไม่ทำ"
กันหรอกครับ

มีแต่ "ซีเล็คคอน" ที่ "กล้าทำ"..!!

ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ
จากการ..พิสูจน์ทราบ "ความโปร่งใส"
ของบีโอคิวราคากลางคือ..

 

ไม่มีใคร "โก่งราคา"
ไม่มีใคร.. "เอาเปรียบ" ท่านได้ครับ
..!!ก่อนที่จะพูดถึง..
การ "พิสูจน์ทราบ" ความโปร่งใส ฯ
เราจะให้ท่านทราบถึง "ส่วนประกอบ"
ของ บีโอคิวก่อนนะครับ

ในบีโอคิว มีรายการสำคัญๆแบบนี้ครับ

 • ปริมาณวัสดุ และ ปริมาณเผื่อสูญเสียวัสดุ
 • ค่าวัสดุต่อหน่วย และค่าวัสดุรวม
 • ค่าแรงต่อหน่วย และค่าแรงรวม
 • ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
 • ค่าดำเนินการ
 • กำไร

หากลูกค้า..
ต้องการทราบว่ามีการ "ซ่อนกำไร"
ไว้ในบีโอคิวหรือไม่ ?
ท่านสามารถทำได้..
โดย "ตรวจสอบ" จาก "หัวข้อ"
ที่กล่าวมาข้างต้น นี่แหละครับ ..!!

การพิสูจน์ทราบ
"ความโปร่งใส" ของราคากลาง ที่ซีเล็คคอน

 • เริ่มที่..

  ซีเล็คคอนส่งไฟล์ "บีโอคิวราคากลาง"
  ให้กับลูกค้าตรวจสอบ

 • หากลูกค้าต้องการให้ "ผู้รู้" ตรวจสอบ
  ลูกค้าสามารถส่งไฟล์ "บีโอคิวราคากลาง"
  ให้ "ผู้รู้" ตรวจสอบก็ได้

 • ลูกค้ามาที่สำนักงานซีเล็คคอน
  จะมาเอง หรือ ชวน "ผู้รู้" มาด้วยก็ได้

 • ในส่วนของ "ปริมาณ" วัสดุ
  ถ้าลูกค้าสงสัยรายการไหน ?
  เราจะให้ทีมงาน..
  คิดปริมาณให้ท่านดู "สดๆ" ต่อหน้าท่านเลย

 • ในส่วนของ "ราคาวัสดุ"
  หากเราเอาราคาวัสดุของร้านค้าวัสดุ
  ร้านไหนมาใส่ในบีโอคิว
  เรายินดีให้เบอร์โทรศัพท์ของร้านค้านั้น
  ให้ท่านไปตรวจสอบราคา
  หรือ..ท่านจะให้ใช้ราคาของร้านค้าวัสดุ
  ที่ท่าน "กำหนด" มาใส่ในบีโอคิวก็ได้..!!

 • ในส่วนของ "ราคาค่าแรง"
  ซีเล็คคอน..เราทำวิจัย
  ความสามารถในการทำงานของช่าง
  เป็นระยะๆ
  (เราเรียกว่า วิจัยผลิตภาพ)
  ช่าง 1 คน
  ค่าแรงวันละเท่าไร ?
  ทำงานได้วันละกี่หน่วย ?
  ค่าแรงตกหน่วยละเท่าไร ?
  ซึ่ง..
  หากลูกค้าประส่งค์จะ "ขอดู"
  ค่าผลิตภาพ..
  ที่เราทำไว้..เราก็ไม่ขัดข้องครับ

 • ในส่วนของ "วิธีการก่อสร้าง"
  มีระบุไว้ใน "บีโอคิวราคากลาง" ของเราครับ
  หากลูกค้าสงสัยส่วนไหน เรายินดีอธิบายให้ฟัง ครับ

 • ในส่วนของ "ค่าดำเนินการและกำไร"
  เห็นตัวเลข "ชัดเจน" ครับว่าเท่าไร ?
  เป็นราคาค่าดำเนินการและกำไรที่แท้จริง
  เพราะ..ในเนื้อบีโอคิว ซ่อนกำไรไว้ไม่ได้..!!


ขอ "จดจารึกไว้..
เป็น "ความภูมิใจ" ของเราว่า..
ขั้นตอนการ"พิสูจน์ทราบ" ความโปร่งใส
ของราคาก่อสร้าง

ซีเล็คคอน..
เป็น "คนคิด" และทำเรื่องนี้ขึ้นมา

ต้องบอกว่า..
เรื่องแบบนี้ "ทั้งประเทศไทย"
มีทำที่..ซีเล็คคอน ที่เดียว !!

ซึ่งหากไม่ "โปร่งใส" จริงๆ..
ทำ "แบบนี้"..ไม่ได้หรอกครับ !!

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
ปรับราคาลง หากลูกค้าต้องการ

26 User Online