เพื่อการ "สร้างบ้านและอาคาร" แบบไม่เสียเปรียบใคร !!

ขั้นตอนในการให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
ขั้นตอนที่ 14เพราะเรา..ต้องการให้..
ผู้ใช้บริการของเรา
"ตัดสินใจ"
เกี่ยวกับ"ราคาค่าก่อสร้าง..
อย่างเข้าใจ" ที่มาที่ไปของราคาค่าก่อสร้าง
ใน "แต่ละจุด"อย่างแท้จริง !!!

เราจึงมีขั้นตอน..
พิสูจน์ทราบ "ความโปร่งใส" ของราคากลาง
เปิดโอกาสให้..
ลูกค้าของเรา ตรวจสอบราคาได้ทุกจุด
โดยจะตรวจสอบเองก็ได้ หรือ จะพาผู้รู้ มาช่วยตรวจสอบก็ได้

การตรวจสอบบีโอคิวราคา แบบนี้..
ผู้รับเหมา/บริษัทรับสร้างบ้าน ..เขา "ไม่ทำกัน" หรอกครับ

มีแต่ ซีเล็คคอน เท่านั้น ที่กล้าทำ
เพราะ..การทำราคาของเรา "โปร่งใส ตรงไปตรงมา"

 

ซึ่งประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้ก็คือ..

ผู้ใช้บริการได้ "ตัดสินใจ" เกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้างอย่าง "ถูกต้อง"
ด้วยความเข้าใจ...
ไม่ต้องเดาหรือ ดูราคาแบบงงๆ..
หรือ สงสัยว่า..ราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไร !

ฉันจ่ายในราคาที่ถูกหรือแพง..(วะเนี่ย) !

 

ผู้ใช้บริการ...
" สามารถปรับลด" ..งบประมาณก่อสร้างได้
ซึ่งในทางเทคนิค สามารปรับลดราคากันได้ระดับหนึ่ง !!

 

ผู้ใช้บริการ...
สามารถ "ตรวจสอบ" ความโปร่งใสของราคากลาง
ที่ซีเล็คคอนจัดทำขึ้น..ได้อย่างเต็มที่

 

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ "ตรวจสอบบีโอคิว"ไม่เป็น
เรายินดีเทรนให้
หรือจะให้ง่ายกว่านั้น ผู้ใช้บริการจะให้ "ผู้รู้"
เข้ามาตรวจสอบความโปร่งใสของราคากลางก็ได้

 

ควรทราบว่า...
การ "ตัดสินใจ" เกี่ยวกับ "ราคา" สร้างบ้าน
ของบุคคลทั่วไป..
หรือ แม้แต่คุณเอง จะทำแบบนี้ครับ

 

ส่วนใหญ่จะตัดสินใจ โดย "ใช้ความรู้สึก"

ว่าจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้าน ทั้งที่ "ไม่แน่ใจ" ว่า ราคานั้น "สมเหตุผล" หรือไม่ ?

สอบถามสถาปนิก หรือที่ปรึกษาฯ (ที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ว่าจ้างผุ้รับเหมาแบบรู้ลึกรู้จริง)ว่า..
ราคาที่ตัดสินใจนั้น "เหมาะสม" แล้วใช่ไหม ?

การตัดสินใจตาม 3 หัวข้อดังกล่าว
เป็นการตัดสินใจ...ที่ขาดข้อมูลอย่างที่ควรจะเป็น !!!

@
ขอ "จดจารึกไว้ เป็น "ความภูมิใจ" ของเราว่า..
"การพิสูจน์ทราบราคาค่าก่อสร้าง" ก่อนลูกค้าสร้างบ้าน
"ตัดสินใจ" เลือกผู้รับเหมา !

ซีเล็คคอน..เป็น "คนคิด" เรื่องนี้ขึ้นมา
และเรื่องแบบนี้ "ทั้งประเทศไทย" มีทำที่..ซีเล็คคอน ที่เดียว !!!
(ไม่โปร่งใสจริง ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ)

 บรรยากาศการพิสูจน์ทราบ"ความโปร่งใส" ของราคา

Back ไปหน้า
การจัดทำราคากลาง

Next ไปหน้า
การปรับเนื้องาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณของลูกค้า

 

64 User Online