เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

Service Select Con
Service Select Con


บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"


บริการนี้..
ช่วยให้ท่าน "ไม่ต้องจ่าย"
เงินมัดจำสัญญาให้กับผู้รับเหมา
ผู้รับเหมา" ไม่ทำงานตามข้อตกลง"
ท่าน "ไม่ต้องจ่าย"

 1. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา"เต็มรูปแบบ" คืออะไร ?

 2. คือ..
  บริการ "ว่าจ้าง" ผู้รับเหมาก่อสร้าง
  บริการ "บริหารสัญญา"
  และ
  บริการ "ระหว่าง" การรับประกัน
  งานก่อสร้าง

  เพื่อให้ "ลูกค้า" ของซีเล็คคอน
  ได้บ้าน "คุณภาพ"
  ได้งาน " ฝีมือช่างดี"
  ราคาค่าก่อสร้าง "เหมาะสม "
  "ไม่ต้องกังวลใจ"กับปัญหาทิ้งงาน
  มีความ "สบายใจ" ตลอด
  ระยะเวลาก่อสร้าง


  เราจะ..ดูแลท่าน
  ตั้งแต่..
  วันที่ท่าน "มีแผน" ที่จะสร้างบ้าน/อาคาร
  ไปจนถึงวันที่..งานก่อสร้าง..แล้วเสร็จ
  รวมถึง
  บริการระหว่าง "รับประกันงานก่อสร้าง"
  อีกด้วย


  มีบริการโดยสังเขป ดังนี้

  @ บริการช่วย "กำหนดงบประมาณ"
  @ บริการในขั้นตอน "จัดหาแบบบ้าน"
  @ บริการ "ควบคุมงบประมาณ" ก่อสร้าง
  @ บริการ "ว่าจ้างผู้รับเหมา"
  @ บริการ "บริหารสัญญา" ก่อสร้าง
  @ บริการระหว่าง "การรับประกัน" ก่อสร้าง


  Service Select Con

   

 3. มีความจำเป็นอะไร..ที่ต้องใช้บริการนี้ ?

 4. บริการนี้ เหมาะสำหรับ..
  ท่านที่ "กำลังจะ" สร้างบ้าน/อาคาร
  ซึ่งท่านเองก็ "ไม่มีความรู้" ด้านการก่อสร้าง
  ซึ่งหากจะว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"
  ท่านก็คงทำได้ "แบบหล่ะหลวม" **

  และเพราะท่าน..
  ไม่อยากเจอกับ "ปัญหา" ต่อไปนี้

  • ถูกทิ้งงาน
  • งานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ
  • ถูกโก่งราคา
  • จ่ายเงินไป "มากแล้ว"แต่ได้เนื้องาน
   ไม่สมกับ"เงินที่จ่ายไป"
  • คุมผู้รับเหมาไม่ได้
  • ทุกข์ใจระหว่างการก่อสร้าง


  Service Select Con

  **ลักษณะของ..
  การว่าจ้างผู้รับเหมาแบบหล่ะหลวม

  1. ได้แบบก่อสร้างแล้ว
  2. ไปดูผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
  3. มักจะมีคำถามว่า
   สร้างบ้านตารางเมตรละเท่าไร ?
  4. แจกแบบก่อสร้าง
   ให้ผู้รับเหมาเสนอราคา 3-4 ราย
   โดยไม่ได้ตรวจสอบว่า
   แบบก่อสร้างมีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง ?
  5. เปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมา
   ที่เสนอเข้ามา
  6. เปรียบเทียบราคา
   กับบีโอคิว ที่สถาปนิกคิดมาให้ (ถ้ามี)
  7. ตัดสินใจเรื่องราคาด้วยวิธีการคาดเดา
   โดยใช้วิธีการตามข้อ 5 , 6
  8. เลือกผู้รับเหมา
   โดยพิจารณาจากราคา ผลงาน
   และความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมา
  9. ให้ผู้รับเหมาส่งร่างสัญญาและ
   งวดงานมาให้ดู
  10. ต่อรองเนื้อหาสัญญาและงวดงาน
   แบบที่คิดว่าตนเองไม่เสียเปรียบ
   (ซึ่งอย่างไรก็ "เสียเปรียบ" )
  11. เซ็นต์สัญญา จ่ายเงินมัดจำ 10-20 %
  12. จ่ายเงินเกินกว่าเนื้องานในช่วงแรก
 5. ขั้นตอนในการให้บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"
  (คลิกดู)

 6. ประโยชน์ที่ท่านได้..จากบริการนี้?
  (คลิกดู)

กลับไปหน้า
รวมบริการ..ของซีเล็คคอน32 User Online