เพื่อการสร้างบ้าน ว่าจ้างผู้รับเหมา แบบ win win

บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมาเต็มรูปแบบ

Service Select Con

บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา ฯ เต็มรูปแบบ

บริการนี้ เหมาะสำหรับท่าน..
ที่ต้องการสร้างบ้าน/อาคาร..
ที่ได้.."คุณภาพ" ในการสร้างบ้านอย่างแท้จริง
ที่ได้ "ความสบายใจ"
ที่ได้ "ความปลอดภัย" จากปัญหาทิ้งงาน


แนวคิดในการว่าจ้างผู้รับเหมา คือ..

 • ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา
  ให้กับผู้รับเหมา
 • ผู้รับเหมาไม่ได้เงิน "เกินกว่า"งานทีทำได้
 • หากลูกค้าไม่ได้คุณภาพงานตามข้อตกลง
  ท่านไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา

บริการนี้ มี 3 ส่วน

 1. บริการ..
  ควบคุมคุมงบประมาณก่อสร้าง

 2. บริการ..ว่าจ้างผู้รับเหมา

 3. บริการ..
  ช่วยบริหารสัญญาก่อสร้าง

 • ขั้นตอน..
  ให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมาฯ
  คลิกดู

 • ท่านได้อะไร
  จากบริการของเรา คลิกดู
51 User Online