เพื่อการ "สร้างบ้านและอาคาร" แบบไม่เสียเปรียบใคร !!

บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"
ช่วยให้ท่านประหยัดค่าก่อสร้าง
ตั่งแต่ หลักแสน ถึง หลักล้านบาทบริการฯ แบ่งเป็น 3 ส่วน

ซีเล็คคอน จะช่วยท่าน..
ตั้งงบประมาณก่อสร้าง "ที่เหมาะสม"
กับความต้องการ..ของท่าน

เมื่อตั้งงบประมาณแล้ว
ซีเล็คคอนจะช่วย..
ควบคุมงบประมาณ...ในขั้นตอน สรรหา/ออกแบบบ้าน
ควบคุมงบประมาณ...ในขั้นตอนว่าจ้างผู้รับเหมา
ควบคุมงบประมาณ..ในขั้นตอนก่อสร้าง

ทั้งนี้..ก็เพื่อป้องกันปัญหา "บานปลาย"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..เกี่ยวกับบริการ คลิกที่นี่

แนวคิดในการ..ว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา.. คือ
วันเซ็นต์สัญญาก่อสร้าง
ท่าน "ไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา" ให้กับผู้รับเหมา

ในช่วงแรกของการก่อสร้าง..
ผู้รับเหมาไม่สามารถเบิกเเงิน "เกินกว่าเนื้องาน"

ผู้รับเหมาทำงาน..
ไม่ได้คุณภาพงานตามข้อตกลง
ท่านไม่ต้องจ่าย (เราเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ให้)

ใช้บริการ..กับซีเล็คคอน
ไม่จำเป็น..ต้องใช้
ผู้รับเหมา "ที่เคย" เข้าร่วมประมูลงานกับ "ซีเล็คคอน"ทั้งหมด

ลูกค้า..
สามารถ..นำผู้รับเหมาที่ "เราไม่รู้จัก" มาเข้าร่วมประมูลงานก็ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..เกี่ยวกับบริการ คลิกที่นี่

การบริหารสัญญาก่อสร้าง คือ..
การ "จัดการ" ...
เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา
ในแง่ของ..
คุณภาพงาน ฝีมือช่าง คุณภาพวัสดุ
และระยะเวลาก่อสร้าง

ระหว่างการก่อสร้าง..เรามีทีมงานช่วยบริหารสัญญาก่อสร้าง คอยดูแล แก้ไขปัญหา ขจัดข้อขัดแย้งกับผู้รับเหมา(ถ้ามี) จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..เกี่ยวกับบริการ คลิกที่นี่


ขั้นตอนการให้บริการ (คลิกดู)

ท่านได้อะไรจากบริการของเรา (คลิกดู)


49 User Online