เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

Service Select Con
Service Select Con


บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมาเต็มรูปแบบ


ใช้บริการนี้..
ท่าน "ไม่ต้องจ่าย" เงินมัดจำสัญญา
ให้กับผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา..
ทำงาน "ไม่ได้ตามข้อตกลง"
ท่าน "ไม่ต้องจ่าย"

 

มีรายละเอียดังต่อไปนี้

 1. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา"เต็มรูปแบบ" คืออะไร ?

 2. บริการนี้มี 3 ส่วน
  1. บริการ "ว่าจ้าง" ผู้รับเหมาก่อสร้าง
  2. บริการ "บริหาร" สัญญาก่อสร้าง
  3. บริการช่วง "รับประกัน" งานก่อสร้าง


  มีบริการโดยสังเขป ดังนี้

  @ บริการช่วย "กำหนดงบประมาณ"
  @ บริการในขั้นตอน "จัดหาแบบบ้าน"
  @ บริการ "ควบคุมงบประมาณ" ก่อสร้าง
  @ บริการ "ว่าจ้างผู้รับเหมา"
  @ บริการ "บริหารสัญญา" ก่อสร้าง
  @ บริการระหว่าง "การรับประกัน" ก่อสร้าง


  Service Select Con

   


 3. มีความจำเป็นอะไร..ที่ต้องใช้บริการนี้ ?

 4. ก็เพราะ "ปัญหา" เหล่านี้ไงครับ.!!

  • ถูกทิ้งงาน
  • งานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ
  • ถูกโก่งราคา
  • จ่ายเงิน "เกินกว่า"เนื้องานที่ได้รับ"
  • "คุม" ผู้รับเหมาไม่ได้ ระหว่างก่อสร้าง
  • มีความ "ทุกข์ใจ" ระหว่างการก่อสร้าง


  Service Select Con


 5. ขั้นตอนในการให้บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"
  (คลิกดู)

 6. ท่านจะสร้างบ้าน
  ด้วย "ความสบายใจ" ได้อย่างไร ?
  (คลิกดู)


 7. "ตรวจสอบ" สักนิด
  หากท่านคิดจะ "ว่าจ้าง" ผู้รับเหมา
  ด้วย "ตนเอง"
  (คลิกดู) 8. Service Select Con

   

กลับไปหน้า
รวมบริการ..ของซีเล็คคอน25 User Online